Si Caleb ug Sophia nakakat-on nga dili magdinalo. Nakakat-on ka ba usab?