Gipakita sa ngalan ni Jehova kon unsa siya ka gamhanan! Gusto ba nimo ning isulti sa uban?