Laktaw ngadto sa video

Leksiyon 11: Magpasaylo

Leksiyon 11: Magpasaylo

Unsay buot ipasabot sa pagpasaylo?

Tan-awa Usab ang

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA: MGA KALINGAWAN

Unsay Imong Himoon?

Tan-awa ang video nga “Magpasaylo” dayon i-print ang kalingawan ug kolori ang hustong hulagway.