Kuyog kang Caleb sa pagtan-aw sa mga butang nga gihimo ni Jehova!