I-download kini nga kalingawan. Unsang libroha ang gibasa ni Caleb? Unsay iyang nakat-onan?