Unsa ang pipila ka paagi nga mahatag nato kang Jehova ang atong kinamaayohan? Paghunahunag mga paagi nga ikaw makatabang sa mga nag-alagad sa bug-os panahon.