Unsay buhaton aron makahisgot sa uban bahin sa Paraiso? Atong sayron.