Unsay gihimo ni Caleb aron maandam niya ang iyang komento sa tigom? Unsaon nimo pag-andam ang imong komento?