Laktaw ngadto sa video

Moduol Ko Kang Jehova

Moduol Ko Kang Jehova

Maguol ba ka, masuko, o mahadlok usahay? Sayra kon unsaon nimo pagduol kang Jehova.

Mga ginikanan, basaha ug hisgoti uban sa inyong mga anak ang Filipos 4:6, 7.

I-download ug i-print kini nga kalingawan.

Human matan-aw ang video nga Moduol Ko Kang Jehova, tabangi ang imong anak sa pagpadapat sa mga leksiyon diha sa video. Hisgoti uban sa imong anak ang mga pangutana nga green ang kolor. Dayon tabangi siya sa pagsulat sa iyang tubag sa mga pangutana nga purple ang kolor.

Basin Ganahan Pod Ka

MAHIMONG HIGALA NI JEHOVA—ORIHINAL NGA MGA KANTA

Moduol Ko Kang Jehova

Si Jehova makatabang nimo nga mawala ang dili maayong mga pagbati.