Daghan kaayog kahulogan ang ngalan ni Jehova. Ato ning kantahon ug kusog!