Duyog sa pagkanta ug tan-awa ang panaghiusa sa katawhan ni Jehova sa tibuok kalibotan.