Kini nga mga leksiyon sa Bibliya maoy para sa mga bata nga 3 anyos paubos. I-download kini nga leksiyon ug basaha uban sa imong anak.