Laktaw ngadto sa video

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Si Rahab Nagsunod sa Instruksiyon

JOSUE KAPITULO 2 AND 6

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Si Rahab Nagsunod sa Instruksiyon

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Si Rahab Nagsunod sa Instruksiyon

JOSUE KAPITULO 2 AND 6

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Si Rahab Nagsunod sa Instruksiyon