Laktaw ngadto sa video

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Pagpili sa Pag-alagad Kang Jehova

1 SAMUEL KAPITULO 1-3

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Pagpili sa Pag-alagad Kang Jehova

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Pagpili sa Pag-alagad Kang Jehova

1 SAMUEL KAPITULO 1-3

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Pagpili sa Pag-alagad Kang Jehova