Laktaw ngadto sa video

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Pagkamaisogon

1 SAMUEL KAPITULO 17

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Pagkamaisogon

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Pagkamaisogon

1 SAMUEL KAPITULO 17

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Pagkamaisogon