Laktaw ngadto sa video

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Si Lot ug ang Iyang Pamilya

GENESIS 19:1-26

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Si Lot ug ang Iyang Pamilya

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Si Lot ug ang Iyang Pamilya

GENESIS 19:1-26

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Si Lot ug ang Iyang Pamilya