Laktaw ngadto sa video

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Jacob ug Esau

GENESIS KAPITULO 25-33

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Jacob ug Esau

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Jacob ug Esau

GENESIS KAPITULO 25-33

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Jacob ug Esau