Laktaw ngadto sa video

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Gipadala sa Diyos si Moises Ngadto sa Ehipto

EXODO KAPITULO 3-​12

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Gipadala sa Diyos si Moises Ngadto sa Ehipto

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Gipadala sa Diyos si Moises Ngadto sa Ehipto

EXODO KAPITULO 3-​12

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Gipadala sa Diyos si Moises Ngadto sa Ehipto