Si Rafika misulod ug grupo nga gustog kausaban ug gustong mawala ang inhustisya. Pero nabasa niya ang saad sa Bibliya nga ang Gingharian lang sa Diyos ang makapatunghag kalinaw ug hustisya.