• Natawo: 1955

  • Nasod: Spain

  • Kaniadto: Adik sa Droga, Palainom, ug Bayolente

KAAGI

Naay mga tawo nga dili dayon makakat-on sa ilang pait nga eksperyensiya. Ingon ana ko. Natawo ug nagdako ko sa Barcelona, ang ikaduha sa kinadak-ang siyudad sa Spain. Nagpuyo mi sa Somorrostro, nga naa sa baybayon sa maong siyudad. Ang Somorrostro ilado tungod sa krimen ug sa droga.

Siyam mi ka magsoon, ug ako ang kamagulangan. Kay pobre kaayo, gipatrabaho ko ni Papa ingong tigpunit ug bola sa dulaanan ug tennis sa among lugar. Diyes anyos pa lang ko adto ug kada adlaw 10 ka oras kong magtrabaho. Tungod ato wala ko makaeskuyla, dili sama sa mga bata nga pareho nakog edad. Pag-edad nakog 14, nagtrabaho ko sa metal shop.

Sa 1975, miapil ko sa Spanish Foreign Legion sa North Africa ug nagsul-ob sa uniporme niini

Sa 1975, gipatawag ko aron magsundalo, kay sa Spain kaniadto, ang tanang batan-on obligadong magsundalo. Gusto nakong makahimog bag-ong mga butang maong miapil ko sa Spanish Foreign Legion sa Melilla, nga sakop sa Spain didto sa North Africa. Mao tong panahona nga naadik ko sa droga ug nahimong palainom.

Pagbiya nako sa pagkasundalo, mibalik ko sa Barcelona ug nagpormag gang. Bisag unsa lay among kawaton. Dayon ibaligya namo ni ug ang halin among ipalit ug droga. Naadik ko sa LSD ug amphetamine, ug nahimo kong imoral, palahubog, ug sugarol. Tungod ani nga pagkinabuhi, misamot kog kabayolente. Pirme kong magdaladalag kutsilyo, atsa, o sundang, ug dili ko magpanagana ug gamit ani kon gikinahanglan.

Dihay higayon nga nangawat mig kotse ug gigukod mi sa polis. Mora tog salida. Mga 30 kilometros ming gigukod sa mga polis, dayon ila ming girakrakan. Nabangga ang among gisakyan, pero nakaikyas ra mi tanan. Dihang nahibal-an to ni Papa, gipalayas ko niya.

Sulod sa lima ka tuig human ato, bisan asa na lang ko matulog. Usahay sa mga agianan, trak, sa lingkoranan sa parke, ug sa menteryo. Nakapuyo gani kog langob. Wala nay tumong akong kinabuhi, ug bahala nag unsay mahitabo nako. Nakahinumdom ko nga gilaslas nako akong pulso ug bukton kay high ko atong panahona. Naa pa ang akong mga ulat hangtod karon.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI

Pag-edad nakog 28, gipangita ug gihangyo ko ni Mama nga mobalik sa balay. Misugot ko ug misaad nga magtinarong na, pero wala dayon nako matuman ang akong gisaad.

Dihay hapon nga nanuktok ang duha ka Saksi ni Jehova sa among balay. Samtang naminaw ko nila, gisinggitan ko ni Papa nga sirad-an ang pultahan. Kay di ko ganahan nga diktahan, wa nako siya paminawa. Gitanyagan ko sa mga Saksi ug tulo ka gagmayng libro, ug nalipay ko sa pagdawat ani. Nangutana ko nila ug asa ilang simbahan, ug mga pila ka adlaw ang milabay, miadto ko sa Kingdom Hall.

Ang una nakong namatikdan mao ang ilang hapsay nga sininaan, samtang ako taas ug buhok, bungoton kaayo, lago pa gyod ug sinina. Klaro kaayo nga di gyod ko bagay didto, maong wala ko mosulod. Nakurat ko dihang nakita nako ang akong kauban sa gang kaniadto nga si Juan, ug nag-amerkana siya. Nahibal-an nako sa ulahi nga usa ka tuig na diay siyang Saksi ni Jehova. Tungod niya, nadasig ko sa pagsulod ug sa pagtambong sa tigom. Mao toy sinugdanan sa pagbag-o sa akong kinabuhi.

Gidawat nako ang tanyag sa pagtuon sa Bibliya ug nakat-onan dayon nako nga kon gusto nakong pahimut-an ang Diyos, kinahanglang bag-ohon nako ang bayolenteng kinaiya ug imoral nga pagkinabuhi. Dili to sayon himoon. Nakat-onan nako nga aron pahimut-an si Jehova nga Diyos, kinahanglan kong ‘mag-usab pinaagi sa pagbag-o sa akong hunahuna.’ (Roma 12:2) Natandog gyod ko sa kaluoy sa Diyos. Bisag daghan kog sala, gibati nako nga gihatagan ko niyag higayon nga magbag-o. Ang akong nakat-onan bahin kang Jehova midulot sa akong kasingkasing. Nakita nako nga naa gyoy Maglalalang nga nagmahal kanako.​—1 Pedro 5:6, 7.

Nagpalihok ni nako nga maghimog mga kabag-ohan. Pananglitan, panahon sa akong Bible study nahisgotan namo ang topiko bahin sa pagpanigarilyo ug nakaingon ko, ‘Kon gusto nakong mahimong hinlo ug wala mahugawi sa panan-aw ni Jehova nga Diyos, kinahanglang biyaan nako ang pagpanigarilyo!’ (2 Corinto 7:1) Ug gipanglabay nako ang akong mga sigarilyo!

Kinahanglan sab kong mohunong sa paggamit ug pagpamaligyag droga. Dili to sayon. Aron mahimo to, kinahanglang di na ko mokuyog sa akong mga barkada kaniadto. Ang ilang impluwensiya nakababag sa akong espirituwal nga pag-uswag. Hinuon sa ngadtongadto, mas misalig ko sa Diyos ug sa tabang sa bag-ong mga higala diha sa kongregasyon. Ang ilang gugma ug interes nga gipakita wala pa gyod nako maeksperyensiyahi sa tibuok kinabuhi. Paglabay sa mga bulan, nakabiya ko sa akong adiksiyon sa droga ug ‘nagsul-ob sa bag-ong pagkatawo,’ nga nakatabang aron mapahimut-an ang Diyos. (Efeso 4:24) Sa Agosto 1985, nabawtismohan ko ingong Saksi ni Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN

Nakatabang ang Bibliya sa akong kinabuhi. Nakalingkawas ko sa paagi sa pagkinabuhi nga makadaot sa akong lawas ug dignidad. Gani, kapin sa 30 sa akong mga kauban kaniadto ang namatay ug sayo tungod sa AIDS o sa ubang sakit nga nalangkit sa droga. Mapasalamaton kaayo ko nga tungod sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya, nalikayan nako ang ilang gidangatan.

Wala na ko karon magdaladalag mga kutsilyo ug atsa. Wala nako ma-imagine nga moabot ang panahon nga Bibliya na ang akong daladalahon aron makatabang sa mga tawo. Karon, ako ug ang akong asawa bug-os panahong ministro sa mga Saksi ni Jehova.

Wala ma-Saksi ang akong mga ginikanan, pero mapasalamaton sila sa mga kaayohan nga akong nadawat tungod sa akong pagtuon sa Bibliya. Gani, dihay panahon nga gidepensahan ni Papa ang mga Saksi atubangan sa tanan niyang kauban sa trabaho. Nakita niya nga ang akong nakaplagan nga baroganan nagdalag dakong kabag-ohan sa akong kinabuhi. Pirmeng moingon si Mama nga dapat sa una pa ko nagtuon ug Bibliya. Sakto kaayo siya!

Ang akong kaagi sa kinabuhi nagtudlo nako nga wala gyoy pulos ang pagpangitag katagbawan diha sa droga ug sa ubang mga bisyo. Nakaplagan nako ang tinuod nga katagbawan diha sa pagtudlo sa uban bahin sa mga pagtulon-an sa Pulong sa Diyos​—mga pagtulon-an nga nakaluwas sa akong kinabuhi.