Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Data Protection Policy

Data Protection Policy

Gitahod gyod sa organisasyon sa mga Saksi ni Jehova ang katungod sa pribasiya sa matag indibiduwal pinasukad sa mga prinsipyo sa Bibliya. Nakasabot gyod ang among organisasyon nga gikinahanglan ang bukas ug prangkang komunikasyon bahin sa pagkolekta sa personal nga mga impormasyon aron molampos ang kinahanglanong mga butang nga himoon sa mga Saksi ni Jehova ug ang ilang relihiyosong kalihokan ug pagtabang sa nanginahanglan, ug ang nalangkit nga confidentiality nga angayng huptan ug protektahan pag-ayo. (Proverbio 15:22; 25:9) Importante gyod para namo ang confidentiality.​—Proverbio 20:19.

Gipatuman sa ubang mga nasod ang mga balaod bahin sa pagpanalipod sa personal nga mga impormasyon o data protection laws aron mapanalipdan ang katungod sa pribasiya sa matag indibiduwal. Ang organisasyon sa mga Saksi ni Jehova dugay nang nagtahod sa katungod sa pribasiya ug naghupot sa confidentiality, bisan sa wala pa mapatuman ang maong mga data protection laws. Ang organisasyon sa mga Saksi ni Jehova padayong manalipod sa impormasyon nga gibutyag kanila sumala sa dugay na nilang gihimo nga makita karon niini nga polisa.

Scope of Application

Kini nga polisa mapadapat sa tibuok organisasyon sa mga Saksi ni Jehova, sumala sa girepresentahan sa ilang mga sangang buhatan sa tibuok kalibotan.

Data Protection

Gidumala sa organisasyon sa mga Saksi ni Jehova ang tanang personal data sumala sa mosunod nga mga prinsipyo:

 1. Ang mga personal data i-proseso nga walay pinalabi ug uyon sa balaod.

 2. Ang mga personal data kolektahon, i-proseso, ug gamiton lang sa pagpalampos sa relihiyosong kalihokan sa mga Saksi ni Jehova ug sa pagtabang sa nanginahanglan.

 3. Ang mga personal data huptang tukma ug bag-o. Ang bisan unsang sayop koreksiyonan dayon kutob sa maarangan human kini mahibaloi sa organisasyon.

 4. Ang mga personal data tipigan sa organisasyon hangtod nga kini gikinahanglan ug sa katuyoan nga subay sa balaod.

 5. Ihatag gyod ang gikinahanglang konsiderasyon agig pagtahod sa katungod sa mga tag-iya sa data.

 6. Himoon ang tanang gikinahanglang teknikal ug organisasyonal nga mga lakang aron mapugngan ang dili awtorisado ug dili subay sa balaod nga pagbutyag sa personal data. Ang tanang personal data nga ma-access sa computer gitipigan diha sa mga computer nga may password aron ang makagamit lang niini mao kadtong awtorisado ug may mga password. Ang mga opisina sirad-an human sa oras tingtrabaho ug ang awtorisadong mga nagtrabaho mao ray makasulod.

 7. Ang mga personal data dili ibalhin ngadto sa laing sangang buhatan gawas kon gikinahanglan gyod kini aron molampos ang relihiyosong kalihokan sa mga Saksi ni Jehova o ang ilang pagtabang sa nanginahanglan, diin ang tanang Saksi ni Jehova miuyon tungod sa ilang kinabubut-ong desisyon nga mahimong sakop ug mailhang Saksi ni Jehova.

Katungod sa Tag-iya sa Data

 1. Ang katungod sa tag-iya sa data sa pagpanalipod sa iyang personal ug sensitibong personal data ug sa paghimog koreksiyon o pag-delete sa personal ug sensitibong personal data ihatag gyod sumala sa ginahimo sa mga Saksi ni Jehova nga makita niini nga polisa.

 2. Si bisan kinsa nga mohimog hangyo sumala niini nga seksiyon kinahanglang mohatag ug igong pamatuod sa iyang pagkatawo o identity.

 3. Kon ang tag-iya sa data mohangyo nga iyang i-access, koreksiyonan, o i-delete ang personal data o sensitibong personal data bahin sa iyang kaugalingon, ang organisasyon maalamong magkonsiderar sa maong hangyo pinaagi sa pagtimbangtimbang sa katuyoan sa maong indibiduwal sa pag-access o paghimog koreksiyon o pag-delete sa data ug pagtandi niini sa subay sa balaod nga relihiyosong kalihokan sa organisasyon, lakip ang pagtimbangtimbang kon ang pagtugot niini magpameligro ba sa katungod sa organisasyon bahin sa kagawasan sa relihiyon ug pagsunod niini.

 4. Buot sa organisasyon nga permanenteng tipigan ang data bahin sa estado sa usa ka indibiduwal ingong Saksi ni Jehova. Ang pag-delete sa maong impormasyon maoy paglapas sa relihiyosong pagtulon-an ug binuhatan sa organisasyon.

Katungod sa Pag-apelar

Kon nagtuo ang usa ka tawo nga gilapas ang iyang katungod, siya makaapelar ngadto sa Branch Committee pinaagi sa pagpadalag personal nga sulat. Ang maong sulat kinahanglang ipadala sulod sa duha ka semana ug kini ang basehan sa pag-apelar.