Laktaw ngadto sa video

Mga igsoon nga naghatod ug mga hinabang

HUNYO 10, 2022
UKRAINE

UPDATE #9 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

UPDATE #9 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Ang sangang buhatan sa Ukraine padayong nag-atiman sa mga igsoon nga nawad-ag puy-anan sa tabang sa 27 ka Disaster Relief Committee (DRC). Sukad sa pagsugod sa gubat, kapin sa 250 ka toneladang hinabang ang gipadala gikan sa Poland. Lakip sa maong hinabang ang mga pagkaon, sinina, ug mga gamit nga pang-hygiene. Gawas ana, kapig 80 ka toneladang pagkaon ang napadala sa mga igsoon nga nagpuyo sa dili ra peligrosong mga lugar sa Ukraine.

Ang sister nga si Valentyna, nga taga Kyiv, misulat bahin sa tabang nga iyang nadawat gikan sa mga igsoon nga nagboluntaryo sa DRC. Siya miingon: “Delikado na kaayong magpabilin sa siyudad dihang nagsugod ang gubat. Mao nga mi-evacuate ko sa gamayng lungsod sa Cherkasy region. Kapig duha ka bulan na ko ron dinhi. Giatiman ko pag-ayo sa mga igsoon sa lokal nga kongregasyon dinhi. Gihatdan ko nilag kinarton nga mga pagkaon ug hygiene product. Nakahilak ko dihang nakita nako ang tanang tabang nga gihimo nila para nako. Sa usa sa mga package, diha poy drowing nga gihimo sa usa ka 4 anyos nga bata nga si Blanca ug watercolor postcard . . . Himoon gyod nakong remembrance ni nga mga drowing. Mapasalamaton kaayo ko sa tanang igsoon, ug labaw sa tanan kang Jehova.”

Mga bata mitabang sa relief effort pinaagi sa pagdrowing ug mga picture nga ibutang sa kinarton nga mga hinabang

Ang 83 anyos nga baldadong sister nga taga-Sieverodonetsk, nga ginganlan pog Valentyna, misulat: “Nag-inusara na lang ko dihang nagsugod ang giyera. Ang akong bugtong anak nga lalaki namatay sa wala pa mahitabo ang giyera. Hadlok kaayo kay tibuok adlawng gibombahan ang siyudad. Walay tubig, koryente, gas, ug hinay kaayo ang Internet. Dako kaayo kog pasalamat sa mga igsoon nga nagpameligro sa ilang kinabuhi aron tabangan ko.”

Siya mipadayon: “Sa ulahi, ako ug ang duha pa ka baldadong sister gidala sa mga igsoon sa mas luwas nga siyudad, sa Dnipro. Gitabangan ko sa mga igsoon sa Dnipro nga makakitag kapuy-an. Karon nagpuyo ko kauban sa Saksing pamilya nga nag-atiman nako. Ila kong gitratar nga daw membro ko sa ilang pamilya. Gitabangan pa gani ko nila nga makapalit ug smartphone aron makatambong ug makapakigbahin ko sa mga tigom. Di gyod nako malimtan ang kaayo nga gipakita sa mga igsoon nako.”

Nalipay ug mapasalamaton kaayo ta sa atong langitnong Amahan, si Jehova, nga padayong nag-atiman sa atong minahal nga mga igsoon sa Ukraine aron “dili [sila] makulangan ug maayong mga butang.”—Salmo 34:10.

Niadtong Hunyo 7, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine. Kini gibase sa kompirmadong mga report gikan sa lokal nga mga igsoon. Pero lagmit mas taas pa ang aktuwal nga gidaghanon, kay lisod ang pagpakig-coordinate sa tanang rehiyon sa nasod.

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

 • 42 ka publisher ang namatay

 • 82 ka publisher ang na-injured

 • 46,145 ka publisher ang mibiya sa ilang balay aron moadto sa mas luwas nga dapit

 • 469 ka balay ang di na kapuy-an

 • 540 ka balay ang dunay major damage

 • 1,405 ka balay ang dunay minor damage

 • 5 ka Kingdom Hall ang di na magamit

 • 8 ka Kingdom Hall ang dunay major damage

 • 33 ka Kingdom Hall ang dunay minor damage

Pagtabang sa mga Naapektohan

 • 27 ka DRC ang nag-operate sa Ukraine

 • 50,663 ka indibiduwal ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

 • 22,995 ka publisher ang mi-evacuate ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon sa pagtuo