Laktaw ngadto sa video

Paghatag ug binase sa Bibliya nga pagdasig sa mga igsoong namakwet

MAYO 23, 2022
UKRAINE

UPDATE #8 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Mas Daghan ang Gi-shepherding Samtang Nagpadayon ang Gubat

UPDATE #8 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Samtang nagpadayon ang lisod nga kahimtang sa Ukraine, mas naningkamot ang sangang buhatan sa Ukraine sa pag-shepherding sa mga igsoon. Ang nanguna nga mga brader makugihong nagtaganag paghupay ug pagdasig nga gibase sa Bibliya ngadto sa linibo ka magmamantala nga mihawa sa ilang lugar. Nadasig gyod ang mga igsoon sa maong mga pagduaw. Human sa pagduaw sa usa ka membro sa Komite sa Sangang Buhatan ngadto sa mga igsoon nga namakwet sa kasadpang Ukraine, ang usa ka sister nga temporaryong nagpuyo kauban ang mga 30 ka tawo didto sa usa ka Kingdom Hall sa siyudad sa Uzhgorod miingon: “Mora kog gigakos ni Jehova.”

Ang mga brader naningkamot sab sa pag-shepherding sa mga 100 ka maisogong membro sa 27 ka Disaster Relief Committee (DRC). Si Ihor, nga membro sa usa ka DRC, miingon: “Dihang naasayn ko sa pag-alagad sa DRC, kami sa akong asawa mihawa na sa amoa ug nagpuyo na sa laing balay. Dihay panahon nga mibati mig kaluya, pero giduaw mi sa usa ka membro sa Komite sa Sangang Buhatan, kinsa busy sab kaayo, ug naminaw siya pag-ayo namo. Gibati namo nga iya gyod ming gimahal.” Si Ihor mipadayon: “Dihang naa mi sa situwasyon nga daw sama mig masuso nga wala nay laing mahimo sa among kahimtang gawas sa pag-ampo kang Jehova, kanunay namong masinatian ang tabang ni Jehova.”

Kon bahin sa kahimtang sa mga Kingdom Hall duol sa dapit diin nahitabo ang gubat, 4 ang dili na magamit, 8 ang dunay major damage, ug 33 ang dunay minor damage.

Kingdom Hall sa gawas sa Kyiv niadtong 2019 (sa wala) ug karon (sa tuo)

Niadtong Mayo 17, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine. Kini gibase sa kompirmadong mga report gikan sa lokal nga mga igsoon. Pero lagmit mas taas pa ang aktuwal nga gidaghanon, kay lisod ang pagpakig-coordinate sa tanang rehiyon sa nasod.

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

 • 37 ka publisher ang namatay

 • 74 ka publisher ang na-injured

 • 45,253 ka publisher ang mibiya sa ilang balay aron moadto sa mas luwas nga dapit

 • 418 ka balay ang di na kapuy-an

 • 466 ka balay ang dunay major damage

 • 1,213 ka balay ang dunay minor damage

 • 4 ka Kingdom Hall ang di na magamit

 • 8 ka Kingdom Hall ang dunay major damage

 • 33 ka Kingdom Hall ang dunay minor damage

Pagtabang sa mga Naapektohan

 • 27 ka DRC ang naglihok karon sa Ukraine

 • 48,806 ka indibiduwal ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

 • 21,786 ka publisher ang mibakwet ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon sa pagtuo