Laktaw ngadto sa video

Wala: Gikarga sa mga igsoon sa Ukraine ngadto sa van ang mga hinabang nga gikan sa Poland aron iapod-apod. Tuo: Balay sa usa ka brader sa Hostomel nga naigo sa bomba

ABRIL 13, 2022
UKRAINE

UPDATE #6 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

UPDATE #6 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Makapaguol, nadugangan pa ang mga igsoon nga namatay tungod sa nagpadayong giyera sa Ukraine. Tanantanan, 28 na ka Saksi ni Jehova ang namatay.

Sumala sa mga report sa international news, sa unang mga semana, grabe ang giyera sa mga lungsod nga duol sa Kyiv. Sa mga 4,900 ka publisher niini nga rehiyon, kapig 3,500 na kanila ang nakabakwet sa mas luwas nga lugar.

Gipakita sa mosunod nga mga eksperyensiya kon sa unsang paagi nagpabiling lig-on ang pagtuo sa mga igsoon niining mga lugara bisan sa lisod kaayo nga mga situwasyon.

Si Oleksandr, ansiyano sa lungsod sa Makariv, mibakwet sa mas luwas nga lugar sa central Ukraine. Pero nabalaka siya sa upat ka publisher sa iyang field service group kay dili niya sila makontak. Busa mibalik siya sa war zone aron pangitaon sila. Siya miingon: “Kabalo ko nga para kang Jehova, importante kaayo ang iyang mga alagad. … Pag-abot nako sa balay sa usa sa mga publisher, nakita nako nga naigo ni sa bomba. Ang pultahan paingon sa basement sirado, ug dihang misangpit ko, walay mitubag. Nakapabalaka ni nako.” Giguba ni Oleksandr ang pultahan paingon sa basement ug nakita niya didto ang grupo sa mga tawo. Naa didto ang mga publisher ug ang ilang dili Saksing mga silingan.

Si Yaroslav ug ang iyang asawa (tunga) ug si Oleksandr ug ang iyang asawa nangaon pag-abot nila sa luwas nga lugar

Si Yaroslav, nga usa sa mga publisher nga naa sa basement, miingon nga walo ka adlaw na silang nagtago didto. Siya miingon: “Naa lang mi pipila ka biskuwit ug usa ka basong tubig para sa matag tawo kada adlaw. Pero nagbasa mig Bibliya ug mga publikasyon, nag-ampo, ug nagdinasigay. Dihang gisangpit ni Oleksandr ang akong ngalan, abi nakog mga sundalo to nga modakop nako. Nagtuo ko nga mamatay na ko adto. … [Pero] giluwas mi niya. Mapasalamaton mi kang Jehova kay gihatagan mi niyag mga igsoon nga nahigugma namo, nag-ampo alang namo, ug nagpameligro sa ilang kinabuhi aron luwason mi.”

Si Pylyp

Si Pylyp ug ang lain pa nga brader midesisyon nga dalhan ug pagkaon kadtong naa pa sa lungsod sa Borodianka. Niadtong Marso 17, samtang nagbiyahe paingon sa lungsod, gikuha sa mga sundalo ang sakyanan ni Pylyp ug ang pagkaon. Unya gidakop sila sa mga sundalo, giposasan, ug gitaptapan ang ilang mata, ug dayon gidala sila sa gamayng kuwarto sa basement uban sa pito pa ka lalaki. Paglabayg duha ka adlaw, gibalhin silag selda diin gikulata sila sa mga guwardiya magabii. Si Pylyp miingon: “Dili ko segurado kon mabuhi pa ko. Nag-ampo ko nga makapabilin kong maunongon.”

Dihay higayon nga samtang gikulata si Pylyp, miampo siyag kusog para sa edarang mga sister nga walay pagkaon, para sa safety sa iyang pamilya, ug gipasalamatan niya si Jehova sa mga tuig nga malipayon siyang nag-alagad Kaniya. Gibalik siya sa guwardiya sa iyang selda, diin siya padayong nag-ampo nga unta makita sa mga sundalo nga ang mga igsoon dili daotan. Gisangyawan niini nga mga brader ang mga guwardiya. Sulod sa duha ka adlaw, gisangyawan nila ang tanang mi-duty nga guwardiya. Dugang pa, usa ka pinirisong lalaki ang nagpakitag interes sa mensahe sa Bibliya. Nagpasalamat siya sa mga igsoon. Niadtong Marso 27, ang duha ka brader ug ang lalaki nga nagpakitag interes gibuhian.

Si Svitlana, dalaga nga taga-Bucha, wala makabiya sa war zone sulod sa duha ka semana. Siya miingon: “Karon pa gyod nako mas nasabtan kon unsa ka importante ang kalinaw nga ihatag ni Jehova. Dihang naa tay kalinaw nga gikan sa Diyos, wala na magpasabot nga kanunay tang nahibalo kon unsay buhaton. Pero dihang wala na tay makitang solusyon sa atong mga problema, bug-os tang mosalig kang Jehova.”

Samtang nagbiyahe si Svitlana ngadto sa mas luwas nga lugar sa Ukraine, iyang gisangyawan ang usa ka babaye ug ang pag-umangkon niini. Pag-abot nila sa mas luwas nga lugar, giabiabi sila sa usa ka Saksing pamilya. Nianang gabhiona, si Svitlana, ang babaye, ug ang pag-umangkon niini gipaestar sa Saksing pamilya sa ilang balay. Pagkaugma, ang babaye miingon nga gusto siyang motambong sa tigom ug nangayo siyag Bibliya ug literatura. Padayon siyang ginakontak ni Svitlana.

Niadtong Abril 12, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine. Kini gibase sa kompirmadong mga report gikan sa lokal nga mga igsoon. Pero lagmit mas taas pa ang aktuwal nga gidaghanon, kay lisod ang komunikasyon sa tanang rehiyon sa nasod.

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

 • 28 ka publisher ang namatay

 • 48 ka publisher ang na-injured

 • 40,778 ka publisher ang mibiya sa ilang balay aron moadto sa mas luwas nga dapit

 • 278 ka balay ang di na kapuy-an

 • 268 ka balay ang dunay major damage

 • 746 ka balay ang dunay minor damage

 • 1 ka Kingdom Hall ang di na magamit

 • 9 ka Kingdom Hall ang dunay major damage

 • 26 ka Kingdom Hall ang dunay minor damage

Pagtabang sa mga Naapektohan

 • 27 ka Disaster Relief Committee (DRC) ang naglihok karon sa Ukraine

 • 41,974 ka publisher ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

 • 18,097 ka publisher ang mibakwet ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon sa pagtuo