Laktaw ngadto sa video

Wala: Mga sister nga midangop sa usa ka basement sa Ukraine. Tuo: Mga brader nga nag-organisar sa pagpanghatag ug hinabang sa Ukraine

MARSO 23, 2022
UKRAINE

UPDATE #4 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

UPDATE #4 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Padayon natong giampo ang mga igsoon sa Mariupol, diin naa gihapoy pinusilay ug binombahay. Ikasubo, unom sa atong mga igsoon ang namatay tungod sa binombahay. Tanantanan, 10 na ka igsoon ang namatay sa Ukraine. Dugang pa, sumala sa gireport sa balita, usa ka sinehan diin midangop ang kapig 1,000 ka tawo ang gibombahan sa miaging semana. Walay namatay nga igsoon niini nga pag-atake, pero ang pipila dunay minor injury.

Mga 750 sa atong mga igsoon ang nakabiya na sa Mariupol, pero naa pay mga 1,600 ang wala pa makabiya. Daghan nila ang naa sa sidlakang bahin sa siyudad, nga karon kontrolado na sa Russia.

Sumala sa miaging report, mga 200 ka igsoon ang midangop sa basement sa usa ka luna nga naay Kingdom Hall ug Assembly Hall. Dihang nakontak kadali ang mga igsoon didto, sila mireport:

“Dihang dunay mibuto nga bomba, daghan sa mga igsoon ang nahadlok pag-ayo. Ang uban nanghilak. Niadtong panahona, naghunahuna mi nga mangamatay mi tungod sa bomba o kaha sa sunog. Usa ka ansiyano ang misugyot nga manganta mig mga Kingdom song. Nanganta mig 10 ngadto sa 15 ka kanta. Samtang nagkakusog ang pagbuto ug ang pag-uyog sa bilding, nagkakusog pod ang among pagkanta. Unya gibasa namo ang Salmo 27 ug gihisgotan kini. Dayon gihisgotan sa tanan ang ilang paborito nga teksto ug kon sa unsang paagi kini nakapalig-on nila. … Naeksperyensiyahan namo nga si Jehova gyod ‘ang Amahan nga malumo ug maluluy-on ug ang Diyos sa tanang paghupay,’ nga makapakalma namo sa pinakalisod nga kahimtang.”—2 Corinto 1:3, 4.

Gipangita sa masakripisyohon nga mga ansiyano ug mga membro sa lokal nga Disaster Relief Committee (DRC) ang ilang mga igsoon sa pagtuo ug dad-an nila silag pagkaon ug tambal kon gikinahanglan, bisan pag magpameligro kini sa ilang kinabuhi. Usahay, kini nga mga igsoon kinahanglang mokamang aron maproteksiyonan ang ilang kaugalingon sa pinusilay samtang gipangita nila ang ubang igsoon diha sa siyudad. Proud ta niini nga mga igsoon, kinsa “nagpameligro sa ilang kinabuhi” para sa ilang mga isigkamagtutuo.—Roma 16:4.

Kay walay gas ug koryente, ang maisogong mga sister sa tibuok siyudad maglutog pagkaon sa gawas pinaagig kalayo. Dayon ang pagkaon ihatod ngadto sa mga publisher nga tigulang ug baldado. Daghan sa mga igsoon ang nawad-an ug balay, sakyanan, ug kabtangan, pero mapasalamaton sila sa gugma ug pag-atiman sa ilang mga isigkamagtutuo.

Mga sister nga nagluto diha sa gawas sa entrada sa basement diin sila midangop

Ang mga igsoon nga naa sa mga shelter naningkamot nga ipadayon ang ilang espirituwal nga rutina pinaagi sa dungan nga pagtuon sa Bibliya ug sa pagsulti sa mensahe sa Bibliya ngadto sa uban kon posible.

Niadtong Marso 22, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine. Kini gibase sa kompirmadong mga report gikan sa lokal nga mga igsoon. Pero lagmit mas taas pa ang aktuwal nga gidaghanon, kay lisod ang komunikasyon sa tanang rehiyon sa nasod.

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

 • 10 ka publisher ang namatay

 • 27 ka publisher ang na-injured

 • 33,180 ka publisher ang mibiya sa ilang balay aron moadto sa mas luwas nga dapit sulod sa nasod

 • 78 ka balay ang di na kapuy-an

 • 102 ka balay ang dunay major damage

 • 484 ka balay ang dunay minor damage

 • 1 ka Kingdom Hall ang di na magamit

 • 4 ka Kingdom Hall ang dunay major damage

 • 18 ka Kingdom Hall ang dunay minor damage

Pagtabang sa mga Naapektohan

 • 27 ka DRC ang naglihok karon sa Ukraine

 • 25,069 ka publisher ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

 • 14,308 ka publisher ang mibakwet ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon sa pagtuo