Laktaw ngadto sa video

Wala: Sister gikan sa Ukraine giabiabi sa mga igsoon sa Stuttgart, Germany. Tuo, sa ibabawng bahin: Mga igsoon gikan sa Poland naghatod ug hinabang sa Ukraine. Tuo, sa ubos nga bahin: Mga bilding nga naguba tungod sa mga bomba

MARSO 16, 2022
UKRAINE

UPDATE #3 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

UPDATE #3 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Maguol mi sa pagreport nga duha sa atong mga sister ang namatay panahon sa binombahay sa siyudad sa Mariupol. Sa pagkakaron, kapig 2,000 pa sa atong mga igsoon ang wala pa makabiya sa siyudad tungod sa grabeng giyera. Sa milabayng pipila ka adlaw, mga 150 ka Saksi ang nakahimo sa pagbiya. Ang mga igsoon sa Disaster Relief Committee (DRC) misulay sa paghatod ug mga hinabang ngadto sa Mariupol pero wala sila makalahos kay sila ug ang ubang sakyanan nga nagdalag hinabang girakrakan. Naay bomba nga mibuto sa luna diin dunay Kingdom Hall ug Assembly Hall. Ug niadtong panahona, mga 200 sa atong mga igsoon ang naa sa basement sa maong Kingdom Hall. Wala ra maunsa ang mga igsoon, pero ang ilang mga sakyanan naigo, maong mas nalisdan sila sa pagbiya sa siyudad.

Usa ka ansiyano (nga makita sa hulagway sa ubos) kinsa milampos sa pagbiya sa Mariupol uban sa iyang pamilya ang miingon: “Nawad-an mig apartment, trabaho, ug komunikasyon sa among mga higala. Ang among biyahe, nga sagad usa lang ka adlaw, miabot ug unom ka adlaw. Samtang nagbiyahe mi [pagawas sa siyudad], nakakita mi diha sa kadalanan ug aso gikan sa wala mobuto nga mga bomba. Panahon sa biyahe, gitabangan mi sa mga igsoon nga makakitag pagkaon ug kapuy-an. Gibati namo nga giatiman mi sa atong Amahan nga si Jehova . . . Tungod niini, nakombinsir mi nga bug-os mosalig kang Jehova.”

Wala: Magtiayon nga nakahimo sa pagbiya sa Mariupol. Tuo: Gamayng luna sa basement sa ilang balay diin sila nagtago sulod sa walo ka adlaw

Ang mga Saksi sa Ukraine mibakwet ngadto sa lainlaing nasod sa Europe. Pananglitan, usa ka ministeryal nga alagad, iyang asawa, ug ilang tulo ka anak, nga nag-edad ug 7, 11, ug 16, ang mibiyahe ngadto sa Portugal diin naa silay mga paryente nga Saksi ni Jehova. Ang pamilya naghulat ug 11 ka oras aron makaagi sa border. Dayon mibiyahe silag kapin sa 4,000 kilometros sulod sa upat ka adlaw paingon sa balay sa ilang paryente. Pag-abot nila, hapit na magsugod ang tigom sa kongregasyon. Bisag dili sila makasultig Portuguese, gimentinar sa pamilya ang ilang espirituwal nga rutina ug padayong nagtambong sa tigom. Ang kongregasyon nakadayeg kay ang pamilya malipayon bisan pag lisod ang ilang kahimtang.

Pamilya nga mibakwet ngadto sa Ukraine ug luwas nga nakaabot sa Portugal nagpa-picture human sa pagtambong ug tigom. Bag-o pa silang miabot gikan sa kapig 4,000 kilometros nga biyahe sulod sa upat ka adlaw

Ang usa ka sister nga mibakwet ngadto sa Germany uban sa iyang pamilya miingon: “Ang pagbasag Bibliya, pagpamalandong sa maayong mga butang, ug paghunahuna sa nindot natong paglaom nakapalig-on gyod namo ug nakadasig. . . . Gibati namo nga gigiyahan mi ug gitabangan ni Jehova pinaagi sa mga igsoon. Giabiabi mi nila ug gitabangan didto sa Ukraine, sa Hungary, ug karon dinhi sa Germany!”

Klaro nga ginatabangan ni Jehova ang tanan natong minahal nga mga igsoon sa Ukraine.—Salmo 145:14.

Niadtong Marso 16, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine. Kini gibase sa kompirmadong mga report gikan sa lokal nga mga igsoon. Pero lagmit mas taas pa ang aktuwal nga gidaghanon, kay lisod ang komunikasyon sa tanang rehiyon sa nasod:

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

  • 4 ka publisher ang namatay

  • 19 ka publisher ang na-injured

  • 29,789 ka publisher ang mibiya sa ilang balay aron moadto sa mas luwas nga dapit sulod sa nasod

  • 45 ka balay ang di na kapuy-an

  • 84 ka balay ang dunay major damage

  • 366 ka balay ang dunay minor damage

  • 16 ka Kingdom Hall ang naguba

Pagtabang sa mga Naapektohan

  • 27 ka DRC ang naglihok karon sa Ukraine

  • 20,981 ka publisher ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

  • 11,973 ka publisher ang mibakwet ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon sa pagtuo