Laktaw ngadto sa video

Wala: Naguba nga bilding sa Kyiv. Tuo, sa ibabawng bahin: Ang mga igsoon nahupay sa impormasyon gikan sa JW Library app samtang nagtago sa basement. Tuo, sa ubos nga bahin: Pamilya nga mibakwet gikan sa Ukraine nangaon sa Slovakia

MARSO 11, 2022
UKRAINE

UPDATE #2 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

UPDATE #2 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Sa mga lugar nga grabe ang giyera, sama sa Mariupol, walay koryente o heater, ug walay signal ang telephone ug Internet. Ang mga bentana sa daghang balay naguba. Ang suplay sa pagkaon ug tubig hapit na mahurot. Kapig 2,500 ka igsoon ang naa pa sa Mariupol. Sa pipila ka siyudad, sama sa Bucha, Chernihiv, Hostomel, Irpin, Kyiv, ug Sumy, ang ubang tawo nakahimo sa pagbakwet. Tungod niini, daghan sa atong mga igsoon ang nakaikyas ngadto sa mas luwas nga dapit.

Usa ka 36 anyos nga ansiyano ug payunir, nga nagpuyo sa Hostomel, ang miikyas uban sa iyang asawa ug mga ginikanan. Iyang gihisgotan ang iyang naeksperyensiyahan dihang miabot ang giyera sa ilang siyudad:

”Naay naglupad nga mga helikopter ibabaw sa among balay. Pirmeng naay mga sakyanan sa mga sundalo diha sa kadalanan. Gisulod sa mga sundalo ang among balay samtang naa mi sa basement. Gipabuthan sa usa kanila ang basement ug naigo ang go bag ni Mama pero wala ra mi maunsa. Sulod sa mga tulo o upat ka oras, wala mi lihoklihok o magbanha samtang nagbinombahay ug nagpinusilay sa ibabaw namo. … Pagkasunod buntag samtang nagbiyahe mi, nagsugod ang giyera sa among duol. Naay mga tangke de giyera diha sa kadalanan … Delikado kaayo, pero mas delikado kon magpabilin mi didto.

“Nausab gyod ang among kinabuhi tungod ani nga mga hitabo. Nakakat-on mi sa pagpadapat sa daghang prinsipyo sa Bibliya. Pananglitan, kon unsaon nga dili mabalaka sa ugma, makontento sa pangunang mga panginahanglan, ug mosalig kang Jehova sa pinakalisod nga mga situwasyon.”

Nasayod ta nga ang atong Diyos, si Jehova, nahibalo gyod sa tanang kalisdanan nga kinahanglang atubangon sa atong mga igsoon sa Ukraine. Iya gyod silang tabangan.—2 Pedro 2:9.

Pamilya nga nagtago sa ilang basement. Sa ulahi, nakaikyas sila ngadto sa mas luwas nga dapit

Niadtong Marso 10, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine:

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

  • 2 ka publisher ang namatay

  • 8 ka publisher ang na-injured

  • 25,407 ka publisher ang mibiya sa ilang balay aron moadto sa mas luwas nga dapit sulod sa nasod

  • 25 ka balay ang di na kapuy-an

  • 59 ka balay ang dunay major damage

  • 222 ka balay ang dunay minor damage

  • 7 ka Kingdom Hall ang naguba

Pagtabang sa mga Naapektohan

  • 27 ka Disaster Relief Committee (DRC) ang naglihok karon sa Ukraine

  • 10,566 ka publisher ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

  • 9,635 ka publisher ang miikyas ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon sa pagtuo