Laktaw ngadto sa video

Ang mga boluntaryo sa pagpanukod nag-ayog mga balay sa mga dapit diin luwas ang paghimo niana

DISYEMBRE 29, 2022
UKRAINE

UPDATE #15 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

UPDATE #15 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Mga 3,000 ka balay sa mga Saksi ni Jehova ang nadaot o naguba pag-ayo sukad nagsugod ang gubat sa Ukraine niadtong Pebrero 2022. Niadtong Agosto, ubos sa pagdumala sa Disaster Relief Department (DRD) ug Local Design/Construction Department, gisugdan sa mga brader sa Ukraine ang pag-ayo sa nadaot nga mga balay kon luwas ang paghimo niana. Ilang giilisan ang nadaot nga mga atop ug bentana ug naghimo silag ubang ginagmay nga repair. Sa ubang kahimtang, kon naguba pag-ayo ang usa ka balay, ang garahe o bodega puwedeng himoon nga simpleng balay. Sa pagkakaron, 37 ka proyekto sa pagpanukod ang nahuman na, ug laing 48 ang gikamulo pa.

Dili sayon ang pag-ayo niini nga mga balay panahon sa gubat. Pero wala na makapugong sa mga igsoon sa pagtabang. Si Sister Svitlana (70 anyos), nga gikan sa Velyka Dymerka, Kyiv Region, miingon: “Wala koy kuwarta sa pagpaayo sa atop ug atubangan sa akong balay. Pero gisorpresa ko ni Jehova. Miabot ang mga igsoon ug giayo nila ang balay sulod lang sa tulo ka adlaw.”

Si Sister Nadiia sa Horenka, Kyiv Region, miingon nga ang relief work dakog tabang sa ministeryo. Matod niya: “Ang gihimong pagpang-ayo sa mga balay sa mga igsoon nakahatag ug dakong pamatuod sa tanan. Bisan ang mga tawo nga dili nako kaila nakadayeg sa tinuod nga gugma nga gipakita sa mga Saksi ni Jehova. Dili sila katuo nga gitabangan ko sa akong mga igsoon sa pagtuo.”

Dihay mga igsoon nga mitabang bisag nawad-an silag balay, sama sa magtiayong Yevhen ug Tetiana. Ang ilang balay naguba kay naigo ug missile. Imbes magpokus sa kon unsay nawala kanila, kugi silang mitabang sa mga igsoon. “Gusto gyod namong motabang sa uban,” miingon si Yevhen. “Nakatabang ni namo sa pag-atubang sa among mga problema.”

Sa wala pa ayoha ug human ayoha ang naguba nga balay sa Velyka Dymerka, Kyiv Region

Kana sab ang gihimo sa sister nga si Lidiia human ayoha sa mga igsoon ang iyang balay sa Hostomel, Kyiv Region, nadasig siya nga moboluntaryo sa pagtabang sa uban. Siya miingon, “Sulod sa duha ka semana, miabot ug 16 ka igsoon ang mitrabaho aron ayohon ang akong balay. Gibati nako nga morag naa nako sa bag-ong kalibotan. Karon gusto pod nakong tabangan ang uban.”

Usa ka membro sa sangang buhatan sa Ukraine ang dili pa dugay nga mibisita sa mga dapit diin ginahimo ang relief work aron dasigon kadtong nawad-ag balay. Siya miingon: “Sukad pa sa una, ang mga igsoon sa Ukraine kanunayng nagpakitag dakong gugma sa usag usa. Pero kini nga gubat mas nakapasuod namo sa usag usa. Makapalipay nga makita kon sa unsang paagi ang tabang nga nadawat sa atong minahal nga mga igsoon nakapalihok nila nga mohimog dugang pa sa ministeryo ug nakapalihok sab nila nga ‘mahimong abundang tinubdan sa mga pasalamat ngadto sa Diyos,’ sumala sa 2 Corinto 9:12.”

Niadtong Disyembre 20, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine. Kini gibase sa kompirmadong mga report gikan sa lokal nga mga igsoon. Pero lagmit mas taas pa ang aktuwal nga gidaghanon, kay lisod ang komunikasyon sa tanang rehiyon sa nasod.

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

 • 47 ka publisher ang namatay

 • 97 ka publisher ang na-injured

 • 11,477 ka publisher ang mibiya sa ilang balay

 • 590 ka balay ang di na kapuy-an

 • 645 ka balay ang dunay major damage

 • 1,722 ka balay ang dunay minor damage

 • 7 ka Kingdom Hall ang di na magamit

 • 19 ka Kingdom Hall ang dunay major damage

 • 68 ka Kingdom Hall ang dunay minor damage

Pagtabang sa mga Naapektohan

 • 26 ka Disaster Relief Committee (DRC) ang naglihok karon sa Ukraine

 • 54,212 ka indibiduwal ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

 • 26,892 ka publisher ang mibakwet ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon