Laktaw ngadto sa video

Duha ka bawtismo nga gihimo didto sa Ukraine niadtong Hulyo 23, 2022

AGOSTO 12, 2022
UKRAINE

UPDATE #12 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

“Ang Giyera Wala Makapahunong sa Buluhaton sa Paghimog Tinun-an”

UPDATE #12 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Gikan sa Hulyo 23 hangtod 31, pipila sa mga unbaptized publisher nga nagpabilin sa Ukraine, apil kadtong mibalhin sa laing nasod, ang nabawtismohan sa 2022 “Tinguhaa ang Pagpakigdait”! nga Kombensiyon. Niadtong Agosto 2, miabot nag 1,113 ka Ukrainian ang nabawtismohan. Usa ka brader sa Ukraine ang miingon: “Ang giyera wala makapahunong sa buluhaton sa paghimog tinun-an, sumala sa gisaad ni Jesus: ‘Ako magauban kaninyo sa tanang adlaw.’”—Mateo 28:20.

Malipay mi sa pagreport sa mosunod nga mga eksperyensiya.

Si Natalia nga 63 anyos nagpuyo sa Kreminna, Luhansk Region. Siya ug ang iyang duha anak nga babaye nagtuon uban sa mga Saksi ni Jehova sa mga katuigan sa 1990. Ang iyang mga anak miuswag sa espirituwal ug nabawtismohan, pero siya wala. Dihang nagsugod ang giyera, usa ka pamilya nga Saksi nagdala nila ngadto sa mas luwas nga lugar. Gipapuyo sila diha sa Kingdom Hall sa Ivano-Frankivsk.

Si Natalia miingon: “Human sa grabeng pagpamomba, di na kaayo ko mopahiyom. Pero ang mga igsoon nagpakitag tinuod nga gugma nako. Wala ko magdahom nga ila kong atimanon. Niadtong panahona, nabalik ang akong gugma kang Jehova. Kanunay kong nagbasa ug Bibliya, ug usa ka sister nagtanyag nakog pagtuon sa librong Mabuhi Ka Hangtod sa Hangtod! Regalo gyod siya ni Jehova.” Si Natalia miingon pod: “Nalipay kaayo ko karon nga nabawtismohan ingong usa sa mga Saksi ni Jehova. Gusto nakong sundon ang kinalabwang sugo: ang paghigugma kang Jehova nga Diyos sa ‘tibuok nakong kasingkasing, sa tibuok nakong kalag, ug sa tibuok nakong hunahuna.’”—Mateo 22:37.

Sa Poland, si Olia, naggunit ug hinimo nga signage nga naay tema sa kombensiyon: “Tinguhaa ang Pagpakigdait”!

Si Olia nga taga-Cherkasy, usa ka unbaptized publisher dihang nagsugod ang giyera. Niadtong Marso 6, siya ug ang iyang anak ug apo nga babaye mibakwet sa Poland. Siya miingon: “Pag-abot namo didto, mga go bag lang ang among dala, pero giatiman gyod mi sa mga igsoon. Kini nakapakombinsir nako nga ang organisasyon ni Jehova nagkahiusa ug gigiyahan sa iyang espiritu. Tungod sa maong eksperyensiya, mas determinado ko nga ipahinungod ang akong kinabuhi kang Jehova. Gitabangan ko niya sa lisod kaayong panahon, maong gusto kong moalagad niya karon aron ipakita ang akong apresasyon kaniya.”

Si Yulia nga 18 anyos, nagpuyo sa Donetsk Region. Nagdako siya sa usa ka pamilyang Saksi pero wala siya mouswag sa espirituwal. Gisulti niya ang iyang eksperyensiya wala madugay human nagsugod ang giyera. Siya miingon: “Samtang naghapa ko sa salog, naghunahuna ko nga puwede kong mamatay bisan unsang orasa. Ang dapit nga gipuy-an sa akong pamilya naguba, pero naluwas mi. Tungod niini nga eksperyensiya, ug sa akong pag-ampo ug pagpamalandong sa mga hiyas ni Jehova, mas nasuod ko niya ug nakadesisyon ko nga ipahinungod ang akong kinabuhi kang Jehova. Pinaagi sa pagtubag sa akong mga pag-ampo, gipakita ni Jehova kon unsa siya ka suod nako. Sauna kahibalo ko kon kinsa ang Diyos, pero karon gimahal na nako siya.” Si Yulia nabawtismohan niadtong Hulyo 23.

Si David nga 11 anyos, sa wa pa siya bawtismohi didto sa Germany

Dihang nagsugod ang giyera, si David nga 11 anyos ug ang iyang pamilya mibakwet sa Germany. Nahimo siyang unbaptized publisher niadtong nuybe anyos pa siya. Eksayted siya karon nga makab-ot ang iyang espirituwal nga mga tumong. Siya miingon: “Nagpabawtismo ko kay gimahal nako si Jehova ug gusto nako siyang mahimong higala. Panahon sa akong bawtismo, nakahilak ko sa kalipay kay bahin na ko sa mahigugmaong pamilya ni Jehova. Ganahan kong mosulti sa uban bahin kang Jehova ug sa iyang katuyoan, maong goal nako nga magpayunir. Gusto pod kong motabang sa mga igsoon sa kongregasyon maong goal sab nako nga mahimong ministeryal nga alagad. Pero ang pinakaganahan nako nga goal mao ang pag-alagad sa Bethel. Mao ni akong pangandoy sukad nakabisita ko sa branch office sa Lviv niadtong 2018.”

Si Olena nga taga-Kyiv, nahimong unbaptized publisher niadtong 2011. Nahimo siyang inactive sulod sa 10 ka tuig. Niadtong 2020, gikontak siya sa mga ansiyano ug gihatagan sa brosyur nga Balik Kang Jehova. Siya miingon: “Nagpa-Bible study ko pag-usab ug mitambong sa mga tigom. Pero sa ulahi, miundang na pod ko. Panahon sa giyera, gitubag ni Jehova ang akong mga pag-ampo, ug nakita nako nga iya kong giproteksiyonan, gimahal, ug gihatagag kalinaw sa hunahuna. Mibakwet ko sa Romania ug nakailaila kog mga Saksi. Samag gihabolan ko ni Jehova sa init nga gugma ug pag-atiman sa mga igsoon.” Nabawtismohan si Olena niadtong Hulyo 24. Siya miingon: “Nagpasalamat ko kang Jehova kay iya kong gipailoban. Karon, masaligon ko nga ‘naa koy kusog sa pag-atubang sa tanang butang tungod kaniya nga naghatag nakog gahom.’”—Filipos 4:13.

Niadtong Agosto 2, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine. Kini gibase sa kompirmadong mga report gikan sa lokal nga mga igsoon. Pero lagmit mas taas pa ang aktuwal nga gidaghanon, kay lisod ang komunikasyon sa tanang rehiyon sa nasod.

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

 • 43 ka publisher ang namatay

 • 97 ka publisher ang na-injured

 • 22,568 ka publisher ang mibiya sa ilang balay

 • 586 ka balay ang di na kapuy-an

 • 613 ka balay ang dunay major damage

 • 1,632 ka balay ang dunay minor damage

 • 5 ka Kingdom Hall ang di na magamit

 • 10 ka Kingdom Hall ang dunay major damage

 • 37 ka Kingdom Hall ang dunay minor damage

Pagtabang sa mga Naapektohan

 • 27 ka Disaster Relief Committee (DRC) ang naglihok karon sa Ukraine

 • 53,836 ka indibiduwal ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

 • 24,867 ka publisher ang mibakwet ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon