Laktaw ngadto sa video

Si Sister Olena sa atubangan sa iyang balay, nga naguba pag-ayo tungod sa mibuto nga bomba. Ang mga igsoon miadto dayon aron motabang

HULYO 4, 2022
UKRAINE

UPDATE #10 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Mga Ehemplo sa “Kaisog, Pagmahal, ug Pagkakasaligan”

UPDATE #10 | Ang mga Igsoon Padayong Nagpakitag Gugma Panahon sa Krisis sa Ukraine

Ang mga igsoon sa Ukraine wala gyod mohunong sa pagpakitag suporta sa usag usa. Padayon silang nagpakitag gugma.

Si Sister Olena maoy 81 anyos. Niadtong Hunyo 6, dihay bomba nga mibuto mga pila lang ka metro gikan sa iyang balay. Tungod sa bomba, ang balay sa iyang silingan nabungkag ug nagpatungha nig bangag nga pito ka metro ang giladmon. Kusog kaayo ang pagbuto mao nga ang balay ni Sister Olena naguba pag-ayo.

Siya miingon: “Natulog ko adto, ug ang bungbong sa akong ulohan nahugno. Ang hangin napunog abog. Nagkatag ang mga bildo ug bato. Nagpasalamat ko kang Jehova nga buhi ko.” Ang mga igsoon miadto kang Sister Olena pipila ka minuto human sa pagbuto, apil ang brader nga naguba pod pag-ayo ang balay. Si Sister Olena mipadayon: “Pag-abot sa mga igsoon, wala sila katingog. Nadasig gyod ko sa ilang presensiya. Nahupay gyod ko sa ilang pag-adto.”

Si Serhii, ansiyano nga regular nga nagabisita kang Sister Olena uban sa mga batan-on sa kongregasyon, miingon: “Pagkahibalo nako nga dihay mibutong bomba duol sa balay ni Sister Olena, nahadlok ko ug nabalaka pag-ayo. Pero pagkakita nako nga wala siya grabeng maunsa, nahuwasan ko. Makapadasig kaayo kay ang unang butang nga gipangita ni Sister Olena human sa pagbuto mao ang literatura sa Bibliya nga iyang nadawat pipila ka adlaw sa miagi.”

Makapalipay nga napangitaan na siya sa iyang mga paryente ug kapuy-an. Ang kongregasyon padayong nagtagana kaniyag praktikal nga tabang, ug ginakontak siya sa mga ansiyano kada adlaw. Gitagaan siya sa mga igsoon ug hearing aid aron makabenepisyo siya sa mga tigom. Siya miingon: “Usahay maluya ko, pero ang mga tigom naghatag nakog kusog. Kanunay kong tawagan sa mga igsoon, ug mapasalamaton kaayo ko ani.”

Gisulti sa usa ka magtiayon ang ilang eksperyensiya dihang midangop sila sa basement sa Kingdom Hall uban sa 200 ka igsoon. Ang asawa misulat: “Nakadayeg gyod ko sa pag-atiman sa mahigugmaong mga ansiyano. Mora silag si David nga nagpameligro sa iyang kinabuhi dihang nakig-away siya sa leyon ug oso aron luwason ang mga karnero. Ang mga ansiyano sa basement nagpameligro sa ilang kinabuhi aron makakuhag pagkaon ug tubig, ingon man gasolina aron naa mi suga. Tungod ani, nakatigom mi ug nakahimog mga tigom sa pagsangyaw. Bisan pa sa grabeng pagpamomba, kini nga mga ansiyano regular nga nagduaw sa mga igsoon nga nagpabilin sa ilang balay, nga nagdalag pagkaon ug tubig ug naghupay kanila. Naapresyar nako pag-ayo ang maong mga ansiyano. Sa una, nailhan nako sila ingong magtutudlo ug magsasangyaw, pero karon nakita nako nga kasaligan sila nga magbalantay. Nagpasalamat gyod ko sa ilang ehemplo sa kaisog, pagmahal, ug pagkakasaligan!”

Ang mga igsoon sa usa ka kongregasyon sa Ukraine misulat sa sangang buhatan sa Ukraine bahin niadtong nanguna sa pagtabang sa mga naapektohan sa giyera: “Puno kaayog pasalamat ang among kasingkasing. Nahingangha mi kon giunsa mi pag-atiman ni Jehova pinaagi sa mga igsoon. Naeksperyensiyahan gyod namo ang giingon ni Jesus: ‘Kon kamo dunay gugma sa usag usa, ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an.’”—Juan 13:35.

Niadtong Hunyo 21, 2022, ang mosunod mao na ang total nga report gikan sa Ukraine. Kini gibase sa kompirmadong mga report gikan sa lokal nga mga igsoon. Pero lagmit mas taas pa ang aktuwal nga gidaghanon, kay lisod ang komunikasyon sa tanang rehiyon sa nasod.

Epekto Diha sa Atong mga Igsoon

 • 42 ka publisher ang namatay

 • 83 ka publisher ang na-injured

 • 31,185 ka publisher ang mibiya sa ilang balay

 • 495 ka balay ang di na kapuy-an

 • 557 ka balay ang dunay major damage

 • 1,429 ka balay ang dunay minor damage

 • 5 ka Kingdom Hall ang di na magamit

 • 8 ka Kingdom Hall ang dunay major damage

 • 34 ka Kingdom Hall ang dunay minor damage

Pagtabang sa mga Naapektohan

 • 27 ka Disaster Relief Committee (DRC) ang naglihok karon sa Ukraine

 • 52,348 ka indibiduwal ang gitabangan sa DRC nga makakitag mas luwas nga kapuy-an

 • 23,433 ka publisher ang mibakwet ngadto sa laing nasod ug gitabangan sa mga igsoon sa pagtuo