Laktaw ngadto sa video

Bisag nag-atubang ug kalisod sa ekonomiya pagsugod sa giyera, si Natalia (wala) ug ang iyang anak, si Habriela, nag-abiabig mibakwet nga mga igsoon sa ilang balay

HULYO 20, 2022
UKRAINE

Pagtabang sa Nanginahanglan Bisan sa Kawalad-on

Pagtabang sa Nanginahanglan Bisan sa Kawalad-on

Halos 47,000 ka Saksi ni Jehova ang mibiya sa ilang balay tungod sa nagpadayong giyera sa Ukraine. Daghan ang mibakwet ngadto sa mas luwas nga lugar sa nasod, diin gitagan-an sila sa mga igsoon sa pagtuo ug sinina, pagkaon, puy-anan, ug ubang panginahanglan. Bisag kining maabiabihong mga igsoon nag-atubang pod ug kalisod sa ekonomiya, sila andam nga motabang niadtong nanginahanglan.

Si Olha (kinatumyan sa tuo) uban sa mibakwet nga mga igsoon

Si Olha nga taga-Uman, Ukraine, ug ang iyang dili Saksing bana miabiabig 300 ka publisher sa unang duha ka bulan sa giyera. Daghan niining mibakwet nga mga igsoon miestar lang ug usa ka gabii ug dayon mipadayon sa ilang biyahe. Sagad, tungang gabii na mahibaloan ni Olha nga naay hapit nang mangabot nga mga igsoon sa ilang balay. Dihay usa ka higayon nga 22 ka igsoon ang miestar sa balay nila Olha. Kini nga eksperyensiya nakahatag pod ug kahigayonan sa iyang anak nga lalaki, nga si Stanislav (18 anyos), nga makapakitag pagkamahinatagon. Sagad sa salog siya matulog aron magamit sa mibakwet nga mga igsoon ang iyang kuwarto.

“Nalipay ko nga niining lisod kaayo nga panahon, nakatabang ko sa katawhan ni Jehova,” si Olha miingon. “Pribilehiyo gyod kaayo.”

Si Liudmyla ug Andriy

Si Andriy ug ang iyang asawa, nga si Liudmyla, nakaabiabig 200 ka Saksi sulod sa lima ka semana. Dihay gabii nga 18 ka tawo ang ilang giabiabi. “Gisunod namo ang direksiyon sa sangang buhatan mao nga naa mi igong suplay sa pagkaon. Gigamit namo ni para sa mibakwet nga mga igsoon sulod sa usa ka semana ug tunga,” si Andriy miingon. “Ang mga igsoon magbilin ug mga card nga naay kuwarta, ug ipalit namo nig pagkaon para sa sunod nga mangabot. Ang Disaster Relief Committee nagtagana pod ug pagkaon, busa wala mi makulangig bisan unsa.”

Niadtong Marso, si Vita nga taga-Ivano-Frankivsk miipon ug puyo sa iyang igsoong babaye aron magamit sa mibakwet nga mga Saksi ang iyang apartment. “Wala nako ni isipa nga sakripisyo, hinuon, giisip nako ni nga pagpakitag gugma,” si Vita miingon. “Ang akong gihimo para sa mibakwet nga mga igsoon nakapalipay nako. Usa ta ka pamilya.”

Si Natalia nagpuyo uban sa iyang bana ug anak, nga si Habriela, sa Ternopil. Nawad-an silag trabaho pagsugod sa giyera ug nagamit nila ang kadaghanan sa ilang tinigom para sa ilang panginahanglan. Pero malipayon gihapon nilang giabiabi ang mibakwet nga sister ug ang baldadong anak nga babaye niini.

Si Vita (kinatumyan sa tuo) uban sa mibakwet nga mga igsoon nga mipuyo sa iyang apartment samtang siya miipon sa iyang paryente

“Nahinumdoman nako ang eksperyensiya sa pobre nga sister sa Africa nga nagpaestar ug 14 ka igsoon aron makatambong ug kombensiyon, ug wala sila makulangig bisan unsa,” si Natalia miingon. Miingon siya nga kini nga eksperyensiya nakatabang niya nga unahon ang kaayohan sa uban.

Bisag nag-atubang ug lisod nga mga situwasyon, ang mga igsoon sa Ukraine maalamong nagsalig kang Jehova samtang ilang ‘gibatasan ang pagkamaabiabihon.’—Roma 12:13.