Laktaw ngadto sa video

Sa tuo: Pipila sa mga brader nga mag-adtoan sa mga dapit sa Ukraine nga naapektohan sa gubat aron maghatod ug mga hinabang ug mag-rescue niadtong gustong mobakwet. Sa wala, sa ibabawng bahin: Gi-rescue sa mga brader ang Saksi nga pamilya nga miikyas niini nga balay human kini maguba tungod sa pagbuto

ABRIL 27, 2022
UKRAINE

Mga Brader Maisogong Naghatod ug Hinabang ug Nag-rescue sa Uban sa Ukraine

Mga Brader Maisogong Naghatod ug Hinabang ug Nag-rescue sa Uban sa Ukraine

Linibo ka Saksi ni Jehova ang nagpabilin sa mga dapit sa Ukraine nga grabeng naapektohan sa gubat, nga mibuto niadtong Pebrero 24, 2022. Tungod sa ilang tinuod nga inigsoong gugma, 21 ka brader gikan sa mga siyudad sa Kremenchuk ug Poltava sa Ukraine ang miboluntaryo sa pag-adto sa mga dapit diin dunay panaggubatay aron i-rescue ang ilang mga isigkamagsisimba ug maghatod ug hinabang.

Mga 80 na ka biyahe ang nahimo sa maong mga brader sulod sa unom ka semana. Tanantanan, mga 50,000 kilometros (31,000 milya) na ang ilang nabiyahe paingon sa apektadong mga lugar, sama sa Kharkiv, ug halos 400 na ka igsoon ang ilang na-rescue.

Usa ka grupo sa mga magmamantala ug mga bata nga gi-rescue gikan sa Kharkiv

Sa pagkakaron, nakahatod na silag 23 ka toneladang pagkaon, ingon man tambal, gasolina, ug ubang suplay. Sa dili pa sila mobiyahe, planohog maayo sa mga brader ang labing luwas nga mga ruta aron malikayan ang mga dapit nga dunay gubat. Dunay usa ka biyahe nga dangtag 19 ka oras kay kinahanglang mohunong ang mga brader sa mga checkpoint diin rekisahon ang ilang mga sakyanan.

Samtang nagabiyahe sila, naglupadlupad sab sa ibabaw ang mga eroplanong panggubat. Makita nila ang nabombahan nga mga bilding ug ang mga tangke ug sakyanan nga naguba. Usahay, mabati sa mga brader ang pag-uyog sa yuta dihang dunay mobuto nga mga bomba sa duol.

Niadtong Abril 2, 2022, si Roman nangandam aron maghatod ug mga suplay para sa mga igsoon sa Kharkiv dihang kalit nga miulan ug mga missile sa karsada. Miadto siya sa duol nga bilding aron dili siya maigo. Trayenta minutos sa ulahi, nakita niya nga ang karsada nga iya untang agian gibombahan.

Si Volodymyr, usa sa miboluntaryo nga mga drayber, miingon: “Kanunay ming nag-ampo kang Jehova alang sa kaalam aron makahimo mig maalamong mga desisyon.”

Si Oleksandr ug ang iyang asawa, si Valentyna, nagpuyo sa Kharkiv kauban sa iyang edaran nga mga ginikanan. Samtang nagpadayon ang gubat, makakita silag mga pagbuto sa duol, mga 100 metros (330 piye) gikan sa ilang bentana. Kay wala silay sakyanan, dili sila makaikyas sa ilang balay.

Dayon miabot ang mga brader aron i-rescue sila. “Nag-ampo mi kang Jehova ug nagpasalamat kaniya tungod sa mga brader nga mitabang namo,” matod ni Oleksandr.

Si Vasyl, ang iyang asawa nga si Natalia, ug ang ilang tulo ka anak mitago sa basement sa ilang balay sulod sa pipila ka adlaw. Niadtong Pebrero 29, 2022, dihay bomba nga mibuto duol sa ilang balay samtang nanago sila. Tungod sa kakusog sa pagbuto, naguba ang ilang balay. Si Vasyl miingon nga makabungog ang maong pagbuto ug napawong ang tanang suga sa ilang basement.

Si Vasyl ug Natalia kauban sa ilang mga anak didto sa basement sa ilang balay sa wala pa kini maguba

Dihang milurang ug diyutay ang gubat, ang pamilya mibalhin sa basement sa silingang bilding. Niadtong Marso 3, 2022, nakit-an sila sa mga brader ug gidala sila sa mas luwas nga dapit sa Ukraine.

Gihulagway ni Vasyl ang iyang gibati dihang gi-rescue ang ilang pamilya ug nakaabot sila sa mas luwas nga dapit: “Mapasalamaton kaayo mi kang Jehova. Sa unang higayon, human sa makapa-stress kaayo nga semana, nakapanihapon mi nga malinawon ug wala mabalaka kon unsay mahitabo sa among mga anak.”

Si Oleksandr, usa sa mga drayber, miingon nga ang gihimong pagpang-rescue nagpakita sa panaghiusa sa katawhan ni Jehova. “Nakatabang ni nako nga makita nga gimahal gyod ni Jehova ang iyang katawhan,” siya miingon. “Lipay kaayo ko nga makita ang pagkamapasalamaton sa mga igsoon.”

Mapasalamaton ta sa atong maisogong mga brader, ug nag-ampo ta nga panalanginan ni Jehova ang ilang pagkamasakripisyohon.—Roma 12:10.