Laktaw ngadto sa video

Si Liudmyla Mozul ug Kateryna Rozdorska namatyan ug bana tungod sa giyera sa Ukraine. Ang suporta ni Jehova ug sa mga igsoon nakatabang nila sa paglahutay

ABRIL 22, 2022
UKRAINE

“Adtong Gabhiona, Wala Lang Guniti ni Jehova ang Akong Kamot, Iya pod Kong Gikugos”

Ang Pagpamalandong sa mga Saad ni Jehova Nagpalig-on sa Nabiyuda nga mga Igsoon sa Ukraine

“Adtong Gabhiona, Wala Lang Guniti ni Jehova ang Akong Kamot, Iya pod Kong Gikugos”

Sa tabang ni Jehova, si Sister Liudmyla Mozul ug Kateryna Rozdorska nakalahutay sa kasakit ug kaguol nga resulta sa giyera. Ang ilang mga bana, si Petro Mozul ug Dmytro Rozdorskyi, apil sa unang mga namatay nga Saksi sa giyera sa Ukraine. Makapaguol nga 34 na ka igsoon ang namatay.

Si Petro ug Liudmyla Mozul

Si Petro ug Liudmyla nabawtismohan niadtong 1994, ug 43 ka tuig silang minyo.

“Kada adlaw, naay isulti ang mga igsoon nga makapahupay nako,” miingon si Liudmyla. “Pirme ko nilang tawagan. Nakahilak sab ko sa sulat nga gikan sa branch sa Ukraine.”

Ang giyera nagsugod niadtong Pebrero 24, 2022. Si Petro, nga ministeryal nga alagad sa sign-language congregation, namatay samtang siya ug ang iyang pamilya miikyas sa grabeng pagpamomba sa Kharkiv niadtong Marso 1, 2022.

Adtong adlawa, human sa pipila ka adlaw nga pagpamomba, naay mga fighter jet nga naglupadlupad ug miatake sa siyudad. Ang pamilya nagdalag pipila ka importanteng butang ug mibiya sulod lang sa 30 minutos. Si Petro ug Liudmyla naa sa usa ka sakyanan. Ang ilang anak, si Oleksii, ug ang iyang asawa, si Maryna, naa sa laing sakyanan. “Nagbiyahe mi sa kadalanan sa residential area ug naay mga fighter jet nga namomba sa among palibot,” miingon si Liudmyla. “Nauyog ang sakyanan tungod sa mga pagbuto.”

Gilikay ni Petro, nga 67 anyos, ang iyang sakyanan aron dili mabangga sa sakyanan ni Oleksii, pero grabe siyang nasamdan. Siya ug si Liudmyla gidala sa ospital diin si Petro namatay sa ulahi. Ang bitiis ug tiyan ni Liudmyla nasamdan tungod sa mga shrapnel. Si Oleksii ug Maryna wala ra maunsa. Nahibaloan ni Liudmyla nga namatay si Petro human siya makagawas sa ospital tulo ka adlaw sa ulahi.

Si Liudmyla miingon: “Kon pirme nakong hunahunaon ang pagkamaayo ni Jehova ug ang iyang nindot nga mga saad, mas mobati kog kalinaw. Segurado ko nga makita nako pag-usab ang akong bana sa bag-ong kalibotan, ug eksayted ko nga moabot nang panahona.”

Si Kateryna ug Dmytro Rozdorksyi

Si Dmytro ug Kateryna walo ka tuig nga minyo. Samtang naa si Dmytro sa trabahoan, gitawgan niya si Kateryna, ug ang kataposan niyang gisulti maoy, “Hapit na ko mouli.”

Human sa pipila ka oras, niadtong Marso 8, 2022, ang iyang kauban sa trabaho mitawag kang Kateryna ug miingon nga si Dmytro nakatamak ug landmine ug gidala sa ospital. Lima ka oras human sa iyang operasyon, siya namatay.

Pagkahibalo ni Kateryna niini, siya miingon: “Adtong gabhiona, wala lang guniti ni Jehova ang akong kamot, iya pod kong gikugos. Gibati nako nga duol kaayo si Jehova nako.”

Si Dmytro, 28 anyos, nabawtismohan niadtong 2006 ug nag-alagad ingong ansiyano sa Donetsk Region sa Ukraine.

Wala madugay human sa diskurso sa lubong ni Dmytro, si Kateryna mibiyahe ug 12 ka oras ngadto sa mas luwas nga lugar sa Ukraine. “Gidasig ko sa mga igsoon sa tibuok Ukraine ug sa ubang nasod. Gibati gyod nako ang ilang pagmahal, mao nga namenosan ang akong kaguol.”

Siya mipadayon: “Nakahupay sab nako ang ministeryo. … Dihang morag di na nako makaya, isulti nako sa akong kaugalingon ang mga teksto nga sama sa Filipos 4:6, 7.”

Masaligon ta nga si Jehova kanunayng magpalig-on ug maghupay sa atong minahal nga mga igsoon nga namatyan tungod sa giyera sa Ukraine.—Salmo 61:1-3.