Laktaw ngadto sa video

MARSO 5, 2020
TIBUOK KALIBOTANG BALITA

2019 Report sa Komite sa mga Koordinetor—Pagtabang sa Atong mga Igsoon Panahon sa Kalamidad

2019 Report sa Komite sa mga Koordinetor—Pagtabang sa Atong mga Igsoon Panahon sa Kalamidad

Ang 2019 nga Report sa Komite sa mga Koordinetor nga nag-ulohang Pagtabang sa Atong mga Igsoon Panahon sa Kalamidad nagpakita kon sa unsang paagi ginatabangan sa atong organisasyon ang mga igsoon sa tibuok kalibotan dihang dunay mga emerhensiya. Makita sab niini nga report ang pagresponde sa mga igsoon human sa linog ug tsunami sa Indonesia, ug panahon sa yellow fever nga epidemya sa Nigeria. Sa pagkaylap karon sa novel coronavirus disease (nga nailhang COVID-19), makaseguro ta nga ang Nagamandong Lawas padayong maghatag ug mga direksiyon sa mga igsoon sa apektadong mga nasod sa tibuok kalibotan.