Laktaw ngadto sa video

Si Brader Mark Sanderson nagpakigpulong sa espesyal nga programa sa Warsaw, Poland

MAYO 3, 2022
TIBUOK KALIBOTANG BALITA

“Palig-ona ang Inyong Relasyon Kang Jehova”

Espesyal nga Programa Nagpalig-on sa mga Igsoon sa Ukraine ug Poland

“Palig-ona ang Inyong Relasyon Kang Jehova”

Niadtong Abril 26, 2022, si Brader Mark Sanderson, membro sa Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova, miabot sa Poland aron dasigon ang mga igsoon nga naapektohan sa nagpadayong giyera sa Ukraine.

Mga igsoon sa Poland nga naa sa Assembly Hall nag-atiman sa audio ug video

Ang tanang kongregasyon sa Poland ug Ukraine giimbitar sa espesyal nga programa niadtong Abril 30, 2022. Sa Poland, ang mga namakwet gikan sa Ukraine ug kadtong mitabang sa disaster relief apil sa giimbitar nga motambong sa programa in-person sa Assembly Hall sa Warsaw. Gibanabana nga kapig 250,000 ang mitambong sa programa sa Poland ug Ukraine, apil kadtong naka-tie in via videoconferencing.

“Ang mga igsoon sa tibuok kalibotan naghunahuna ninyo ug nag-ampo para ninyo,” miingon si Brader Sanderson. “Sa world headquarters, kada adlaw nga iampo ang mga igsoon sa Russia ug Ukraine ug apil pod mo sa pag-ampo panahon sa mga miting sa Nagamandong Lawas.” Iyang gipasaligan ang mga nanambong nga “ang mga kalisdanan wala magpasabot nga wala nay panalangin ni Jehova. Iya mong nakita, iya mong gimahal, ug ilabina siyang duol niadtong naa sa kalisdanan.”

Namakwet nga mga igsoon nga taga-Mariupol, Ukraine, nanan-aw sa espesyal nga programa

Si Brader Sanderson nagpadayon: “Palig-ona ang inyong relasyon kang Jehova. Ang atong tumong dili lang aron maluwas, kondili gusto nato nga human niini nga mga kalisdanan molig-on ang atong pagtuo ug mas masuod ta kang Jehova. Kanay ginatudlo ni Jehova kanato.”

Si Serhiy, ansiyano sa Odessa, Ukraine, miingon: “Sa milabayng pipila ka semana, dili ko katulog tungod sa kabalaka, kaguol, ug kahadlok. Pero, [ang espesyal nga programa] nagpalig-on sa akong pagtuo nga si Jehova wala lang magmahal sa iyang katawhan sa katibuk-an kondili nagmahal sab kanato ingong indibiduwal.”

Si Tatiana, sister nga mibakwet gikan sa Kyiv, Ukraine, miingon: “Karon, gibati gyod nako kon unsa ka suod si Jehova nako. Gigakos ko ni Jehova ug gibuhong ko niya sa iyang gugma. Bisan asa pa ta, kanunay natong kauban si Jehova.”

Gimahal nato pag-ayo ang mga igsoon, ug masaligon ta nga ang espesyal nga programa nagpahinumdom nila sa “maunongong gugma” ni Jehova sa iyang katawhan.—Salmo 136:1.