Laktaw ngadto sa video

Ang Regional Court sa Leningrad, diin nahitabo ang paghusay

DISYEMBRE 27, 2017
RUSSIA

Napildi ang Apelasyon—Korte sa Russia Nagdeklarar sa Bibliya Ingong “Extremist”

Napildi ang Apelasyon—Korte sa Russia Nagdeklarar sa Bibliya Ingong “Extremist”

Ang korte sa apelasyon midesisyon pabor sa unang desisyon sa korte nga nagdeklarar sa New World Translation of the Holy Scriptures sa Russian nga pinulongan ingong “extremist” nga publikasyon. Kini nga desisyon gipatuman na karon. Sa ato pa, kini nga Bibliya gidili na ug sa dili madugay iapil na kini diha sa Federal List of Extremist Materials. Karon isipon na nga usa ka krimen ang pag-apod-apod sa New World Translation. Bisan kadtong nanag-iya lang ug personal nga kopya niini, nameligrong pamultahon ug dakong kantidad o pahamtangan ug mas grabe pa nga silot.

Ang Korte Mipabor sa Unang Desisyon Bisag Kulang ang Ebidensiya sa mga “Eksperto”

Niadtong Disyembre 20, 2017, wala usba sa Regional Court sa Leningrad ang desisyon sa Vyborg City Court bisan pag ang prosecutor ug ang gitudlo sa korte nga mga “eksperto” wala makapakitag basehanan sa pagdeklarar sa New World Translation ingong “extremist.” Ang desisyon sa korte gibase sa usa lang ka “ekspertong” research nga nagsaway niining modernong hubad sa Bibliya sa Russian nga pinulongan.

Ang tulo ka huwes sa regional court miuyon nga nagkasumpaki ang maong research bahin sa New World Translation ug ilang gipatawag ang mga “eksperto” nga maoy naghimo sa research. Dihang si Judge Larisa Gorbatova nangutana kang Ms. Kryukova, ang lider sa research, kon Bibliya ba ang New World Translation, siya miingon nga dili, “base sa Orthodox nga pagtulon-an.” Dihang ang usa sa mga abogado sa depensa nangutana kang Ms. Kryukova kon duna ba siyay nabasa niini nga Bibliya, bisag usa lang ka teksto, nga ilhanan sa extremism, wala siya makatubag. Sa ulahi, si Judge Gorbatova nangutana kang Ms. Kryukova kon nganong nakaingon siya nga extremist ang maong hubad sa Bibliya, mibalibad siya sa pagtubag kay kini kuno “usa ka legal nga pangutana.”

Dihang nangutana ang usa sa mga abogado sa depensa kon unsay sukdanan aron matawag nga Bibliya ang New World Translation, si Ms. Kryukova miingon nga kini kinahanglang dunay marka nga “giaprobahan sa pangulo sa simbahan” o kaha gihubad pulong por pulong gikan sa Bibliya nga giaprobahan sa pangulo sa simbahan. Dayon gipangutana si Ms. Kryukova kon nganong nakaingon sila diha sa ilang research nga “dili saktong hubad” ang New World Translation. Dihang siya ug ang ubang mga “eksperto” walay ikasulti nga klarong sukdanan, gipahunong sa korte ang pagpangutana ngadto sa mga “eksperto.”

Dayon ang mga abogado sa Saksi mihangyo sa korte nga dawaton ang ebidensiya nga nagpakita nga dunay gidapigan ang mga “eksperto,” ug nga kadaghanan sa ilang impormasyon gikan lang sa Wikipedia ug sa giingon sa usa ka seminarista sa Orthodox. Misugot ang mga huwes pero wala sila mosugot sa hangyo nga magkuha ug tinuod nga mga eksperto aron tun-an ang New World Translation ug husayon pag-usab ang kaso.

Unsay Katuyoan Niini nga Pag-atake sa Bibliya?

Sa kataposang bahin sa argumento, gipangutana sa abogado sa mga Saksi ang korte: “Unsa may tuyo sa mga nag-akusar? Unsa man gyoy gusto nilang mahitabo? Nga sunogon sa libolibong Russian ang ilang New World Translation nga Bibliya? O kaha kasohan sila kon dili nila kini sunogon?”

Daghang Saksi ni Jehova sa Russia ang nabalaka sa pagkadili-makataronganon sa mga awtoridad dihang ilang gipatuman ang nag-unang mga desisyon nga nagdeklarar nga “extremist” ang mga publikasyon sa mga Saksi. Tinuod, ang balaod sa Russia bahin sa extremism nagdili sa pag-apod-apod o pagtipig ug daghang publikasyon para niana nga katuyoan, pero gilapas sa mga awtoridad sa Russia ang maong balaod. Ilang gi-raid ang balay sa mga Saksi ug mihimo silag aksiyon aron kasohan ang mga Saksi tungod lang sa pagtipig ug pipila ka publikasyon alang sa personal nga gamit. Gawas pa niana, kay desperadong makakuhag dugang ebidensiya, ang mga awtoridad nagbutang ug pipila ka gidili nga mga publikasyon diha sa mga Kingdom Hall sa Saksi. Dayon kini nga mga publikasyon ilang gigamit ingong basehan aron ipasira ang legal nga organisasyon sa mga Saksi ug aron kasohan ang mga Saksi.

Magpadayon o mograbe pa kaha ang pag-raid sa balay sa mga Saksi? Makasohan kaha sila tungod lang sa pagtipig ug kaugalingong kopya sa New World Translation? Wala pa kita mahibalo kon unsaon paggamit sa mga awtoridad sa Russia ang maong desisyon aron pugngan ang mga Saksi sa ilang kagawasan sa pagsimba.