Laktaw ngadto sa video

Pipila sa kapig 330 ka igsoon sa Russia ug Crimea nga napriso sukad sa 2017 nga desisyon sa Korte Suprema sa Russia

HUNYO 8, 2022
RUSSIA

European Court, Nagpakanaog ug Importante Kaayong Desisyon Batok sa Russia Tungod sa Paglutos Niini sa mga Saksi ni Jehova

European Court, Nagpakanaog ug Importante Kaayong Desisyon Batok sa Russia Tungod sa Paglutos Niini sa mga Saksi ni Jehova

Niadtong Hunyo 7, 2022, ang European Court of Human Rights (ECHR) nagpakanaog ug importante kaayong desisyon a batok sa Russia tungod sa paglutos niini sa mga Saksi ni Jehova. Ang ECHR mideklarar nga supak sa balaod ang gihimo sa Russia nga pagdili sa mga Saksi ni Jehova niadtong 2017. Ang Korte miingon sab nga ilegal ang pagdili sa inimprentang mga publikasyon ug sa jw.org. Gimandoan ang Russia nga ibasura ang tanang pending nga kaso batok sa atong mga igsoon ug buhian na ang tanang napriso nga igsoon. Gimandoan sab ang Russia nga ibalik ang tanang gikompiskar nga propidad o mobayad ug 59,617,458 euros ($63,684,978 U.S.) nga danyos alang sa maong mga propidad. Ug gimandoan ang Russia sa pagbayad sa mga aplikante ug danyos nga mokabat ug 3,447,250 euros ($3,682,445 U.S.) kon sumahon.

Ang kanhing propidad sa sangang buhatan sa Russia nga gikompiskar sa gobyerno sa Russia. Kini naglakip sa 14 ka bilding sa kapig 100,000 metro kuwadrado (1,076,391 sq ft) nga luna diha sa may utlanan sa St. Petersburg

Ang maong desisyon maoy bahin sa 20 ka kaso nga gisang-at sukad niadtong 2010 hangtod 2019, nga naglakip sa kapig 1,400 ka aplikante—indibiduwal nga mga Saksi ug legal nga mga ahensiya. Pero dili lang kay sa maong mga aplikante maaplikar ang desisyon sa ECHR. Kini nag-ingon nga ang Russia “kinahanglang mohimo sa tanang gikinahanglang lakang sa pagbasura sa tanang pending nga kaso batok sa mga Saksi ni Jehova … ug sa pagpagawas sa tanang Saksi ni Jehova nga gihikawan sa ilang kagawasan.” (Italiko amoa.) Ang maong desisyon nagpakita nga dili sad-an ang matag igsoon sa sulod ug gawas sa Russia, ug naghatag kinig legal nga basehanan nga sila maoy masinundanon sa balaod nga mga lungsoranon nga gikasohan ug gipriso tungod sa bakak nga mga sumbong.

Sa maong desisyon, bug-os nga gipanghimakak sa ECHR ang walay basehanan nga pangangkon sa Russia nga ekstremista ang atong mga kalihokan, tinuohan, publikasyon, ug website. Pananglitan, matikdi ang pipila ka bahin sa maong desisyon:

  • Kalihokan: Gipasiugda sa ECHR nga ang mga korte sa Russia “walay nakaplagang bisan unsa nga gisulti o gihimo sa mga aplikante nga nagpakitag kapintasan, pagdumot o pagpihigpihig sa uban.” (§271)

  • Pagtuo nga naa sa mga Saksi ni Jehova ang kamatuoran: “Ang pagkombinsir sa uban sa malinawong paagi nga ang relihiyon sa usa ka indibiduwal mas labaw kay sa uban ug ang pag-awhag kanila nga biyaan ang ‘bakak nga mga relihiyon’ ug moanib sa ‘matuod nga relihiyon’ maoy legal nga paagi sa paggamit sa katungod sa kagawasan sa relihiyon ug kagawasan sa pagsulti.” (§156)

  • Pag-abonog dugo: “Ang pagdumili sa pag-abonog dugo maoy ekspresyon sa kagawasan sa pagpili sa usa ka membro sa komunidad gamit ang iyang katungod sa paghimog personal nga mga desisyon bahin sa pag-atiman sa panglawas, usa ka katungod nga gipanalipdan sa Convention ug sa balaod sa Russia.” (§165)

  • Pagdumili sa pagsundalo tungod sa konsensiya: “Ang pagdumili sa pagsundalo tungod sa relihiyon dili supak sa bisan unsang balaod sa Russia.” (§169)

  • Atong mga publikasyon: “Ang relihiyosong kalihokan sa mga aplikante ug ang impormasyon diha sa ilang mga publikasyon nahiuyon sa ilang mga pagtulon-an nga wala magpasiugdag kapintasan.” (§157)

  • JW.ORG: Ang Korte miingon nga dili ekstremista ang sulod sa jw.org. Kon ang mga awtoridad dunay wala maangayi nga impormasyon sa website, gipatangtang lang unta nila sa organisasyon ang partikular nga mga seksiyon sa maong impormasyon imbes idili ang tibuok website. (§231 ug §232)

Gisaway pag-ayo sa maong desisyon ang mga awtoridad sa Russia ug gipakita niini nga sila mapihigon, dunay gipaboran, ug “wala magmatinud-anon.” (§187) Pananglitan, gidetalye sa maong desisyon ang mosunod nga mga nadiskobrehan sa Korte:

  • “Ang hinungdan sa kusganong pagpasira sa tanang relihiyosong organisasyon sa mga Saksi ni Jehova sa Russia dili tungod kay dunay nalapas nga balaod. Gipakita sa ebidensiya nga tungod ni kay ang mga awtoridad sa Russia wala makaangay sa relihiyosong mga kalihokan sa mga Saksi ni Jehova ug gusto nilang isalikway sa mga Saksi ni Jehova ang ilang pagtuo ug pugngan ang uban nga moanib kanila.” (§254)

  • Gipasagdan lang sa mga awtoridad sa Russia ang dagkong “sayop diha sa mga pamaagi sa paghusay sa kaso.” Pananglitan, imbes susihog maayo ang mga publikasyon, ang Korte Suprema sa Russia nagsalig lang sa dili patas nga mga report gikan sa mga eksperto nga gipili sa mga polis ug prosekyutor. (§203)

  • Dili espesipiko ug dili tin-aw ang gihimong balaod batok sa ekstremista nga mga kalihokan. Tungod niana, dali ra kaayo ning nagamit sa mga awtoridad sa pagbutangbutang batok sa mga Saksi ni Jehova. (§272)

Dili pa tin-aw kon unsa unyay epekto sa desisyon sa ECHR ngadto sa Russia. Bisan pa niana, wala ta magsalig sa tawhanong mga awtoridad. Hinuon, kita “nagpaabot kang Jehova” ingong ‘atong magtatabang ug taming.’—Salmo 33:20.