Laktaw ngadto sa video

Maghulat man sila sa border o mag-andam ug package, ang mga igsoon sa Poland kanunayng andam sa pagtabang sa mga igsoon sa Ukraine

ABRIL 7, 2022
POLAND

Paghatag nga Madagayaon Panahon sa Panginahanglan

Ang “Pagkamaabiabihon” sa mga Igsoon

Paghatag nga Madagayaon Panahon sa Panginahanglan

Si Barbara Osmyk-Urban ug ang iyang mga anak nga si Jakub ug Nina

Si Sister Barbara Osmyk-Urban, nag-inusarang ginikanan nga taga-Rzeszów, Poland, naggamit sa ilang pamilyahanong pagsimba aron tudloan ang iyang mga anak, si Jakub (10 anyos) ug Nina (otso anyos), sa pagpakitag pagkamaabiabihon ug empatiya. Gipadapat sa pamilya ang ilang nakat-onan. Kapig 20 na ka igsoon ang ilang gipapuyo sa ilang balay sukad nagsugod ang gubat sa Ukraine niadtong Pebrero 24, 2022.

Dihang mibiya ang mga igsoon sa Ukraine aron moadto sa mas luwas nga lugar, ang mga Saksi sa Poland ug sa ubang nasod nagpapuyo kanila sa ilang mga balay o mitabang nila sa laing paagi. Sa pagkakaron, labing menos 11,000 ka Saksi sa Ukraine ang namakwet sa Poland. Tungod sa gubat, ang mga lalaki sa Ukraine nga 18 ngadto sa 60 anyos wala tugoti nga mobiya sa nasod. Pero ang mga lalaki nga dunay labing menos tulo ka menor de edad nga anak gitugotan nga mobiya sa nasod.

“Kini nga mga refugee gikan sa Ukraine maoy atong espirituwal nga pamilya,” miingon si Barbara. Mao sab nay gibati sa iyang mga anak. Andam si Jakub ug Nina nga ipagamit sa mga igsoon ang ilang kuwarto. Kay dili sila magkasinabot tungod sa pinulongan, magpahiyomay na lang sila, magginaksanay, ug maghinilakay. Sa ulahi, dihang mibiya na ang mga refugee, si Jakub miingon nga mingaw kaayo ang ilang balay ug mihangyo siya sa iyang mama kon puwede pa ba silang makapaestar ug laing mga igsoon.

Si Łukasz Cholewiński ug Rafał Jankowski

Si Brader Łukasz Cholewiński ug Rafał Jankowski miboluntaryo sa paghatod ug hinabang ngadto sa Ukraine. Nakita nila ang daghang babaye ug bata nga nanghilak samtang naghulat nga makaagi sa border aron makaadto sa mas luwas nga lugar. Si Łukasz miingon: “Makapahingangha nga dihang nakita namo ang mga igsoon sila malipayon.”

Ang biyahe paingon sa Ukraine ug pabalik sa Poland moabot ug upat ka oras. Pag-abot sa hinabang, ang mga igsoon sa Ukraine mag-distribute niini sa tibuok nasod. Pirmeng naay daghang moboluntaryo sa pagbiyahe ngadto sa Ukraine bisan pa sa kapeligrohan. “Dako gyong kalipay ug pribilehiyo nga makatabang,” miingon si Rafał.

Gihisgotan ni Sister Elżbieta Ustrzycka, nga nagpuyo sa Rzeszów, ang iyang gibati sa pagpapuyo ug mga igsoon gikan sa Ukraine: “Natandog gyod ko pagkakita nako nga gihatod sa mga ansiyano ang maong mga igsoon sa among balay bisag tungang gabii na, nga nagkugos sa mga bata nga natulog. Di gyod ni nako malimtan.”

Si Bartłomiej ug Estera Figura

Si Brader Bartłomiej Figura usa sa mga ansiyano nga naghago pag-ayo. Siya ug ang iyang asawa, si Estera, nagabiyahe ngadto sa border o sa mga estasyon sa tren aron dalhon ang mga igsoon sa luwas nga dapit. Usahay, kini nga magtiayon mangitag laing kapuy-an aron magamit sa mga igsoon ang ilang apartment. Naa poy mga panahon nga mohatag silag materyal nga tabang.

“Espirituwal ta nga pamilya,” miingon si Bartłomiej. “Suod kaayo ta sa mga igsoon. Kon andam tang magpagamit, sagad makita nato kon unsaon paghatag ni Jehova ang espesipikong panginahanglan sa mga igsoon.”

Sa kinabag-ohang report, 23,000 na ka package ang naandam sa mga igsoon sa Poland. Kini nga package naay pagkaon, mga suplay para sa personal hygiene, ug uban pa.

Ang mga bata sa Poland ug ang ilang ginikanan naggamit sa JW Language ug JW Library app sa paghimog mga card sa Ukrainian nga pinulongan. Giapil nig butang sa mga package

Masaligon ta nga padayong atimanon ni Jehova ang iyang mga alagad sa Ukraine samtang ang mga igsoon padayong naghatag nga madagayaon.—Proverbio 11:24; Roma 12:13.