Laktaw ngadto sa video

Sa wala: Si Brader Victor White, nga graduwado sa Gilead, nagpakigpulong sa Mindanao. Sa tuo: Pipila sa unang mga misyonaryo nga nangabot sa Pilipinas

HUNYO 14, 2022
PHILIPPINES

Setentay Singko ka Tuig nga Pagsangyaw sa mga Misyonaryo sa Pilipinas

Setentay Singko ka Tuig nga Pagsangyaw sa mga Misyonaryo sa Pilipinas

Niadtong Hunyo 14, 1947, ang barko nga gisakyan ni Brader Lorenzo Alpiche, Earl Stewart, ug Victor White midunggo sa Manila. Sila ang unang Saksi nga misyonaryo nga miabot sa Pilipinas. Paglabayg mga usa ka bulan, si Brader Nick Skelparick, nga graduwado pod sa Gilead, miapas nila.

Kini nga mga brader nabansay pag-ayo ug andam mohimo sa buluhaton. Wala madugay, na-busy sila sa pagtabang sa 2,400 ka magmamantala nga nakigbahin sa buluhatong pagsangyaw sa tibuok Pilipinas. Sa 1958, paglabay lang sa 11 ka tuig, ang aberids nga gidaghanon sa mga magsasangyaw sa Gingharian miabot nag kapig 23,000, nga halos napulo ka pilo ang gidaghanon. Karon, paglabayg 75 ka tuig sukad sa pag-abot sa unang mga misyonaryo, ang gidaghanon sa mga magsisimba ni Jehova sa Pilipinas mikabat nag kapin sa 230,000.

Si Brader Milton Henschel ug Nathan H. Knorr sa usa ka kombensiyonanan sa Manila

Ang pag-abot sa mga misyonaryo dili kay wala planoha. Wala pay tulo ka bulan una pa sa ilang pag-abot, gikan sa Marso 31 hangtod Abril 2, 1947, si Brader Nathan H. Knorr, nga presidente kaniadto sa Watch Tower Society, mipakigpulong sa usa ka makasaysayanhong kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova sa Manila. Gipasaligan ni Brader Knorr ang mga nanambong nga ang nabansay sa Gilead nga mga misyonaryo ipadala sa Pilipinas aron motabang sa pag-organisar sa buluhatong pagsangyaw human sa grabeng epekto sa ikaduhang gubat sa kalibotan.

Sa wala: Unang adlaw sa “Praise-Giving Nations” nga Kombensiyon sa Manila niadtong Marso 31, 1947. Sa tuo: Si Brader Milton Henschel nga mipakigpulong

Sa kataposang adlaw sa kombensiyon, 151 ang nabawtismohan sa Manila Bay, diin daghan pag makita nga naunlod nga mga barko tungod sa gubat. Human niana, si Brader Knorr mihatag sa pakigpulong publiko nga “Ang Kalipay sa Tanang Tawo” nga may 4,200 nga nanambong. Samtang gihatag ang pakigpulong, gi-broadcast pod kini sa radyo nga may linibo ka mamiminaw sa tibuok nasod. Si Brader Knorr ug Brader Milton Henschel, nga gikan pod sa hedkuwarter, naghatag ug binase sa Bibliya nga pagdasig aron tabangan ang mga igsoon nga magpadayon sa pagsangyaw sa organisadong paagi.

Pipila sa 151 nga nabawtismohan sa Manila Bay niadtong Abril 2, 1947, ang kataposang adlaw sa kombensiyon

Sa pagpamalandong sa buluhaton sa milabayng 75 ka tuig, si Brader Denton Hopkinson, misyonaryo nga nag-alagad sa Pilipinas sukad pa niadtong 1954, miingon: “Ang unang mga misyonaryo nga miabot niadtong 1947 dako gyog nahimo sa pagpalig-on ug pag-organisar sa mga kongregasyon alang sa dakong pag-uswag sa umaabot.”

Mapasalamaton kaayo ta sa atong langitnong Amahan, si Jehova, kay gipanalanginan niya ang mga paningkamot ug kakugi sa iyang mga alagad sa Pilipinas ug sa ubang bahin sa tibuok kalibotan.—Isaias 60:22.