Niadtong Nobyembre 12, 2014, ang Korte Suprema sa Russian Federation mihukom subay sa desisyon sa ubos nga korte nga idili o pahunongon ang korporasyon nga gigamit sa mga Saksi ni Jehova sa Samara, Russia. Nganong gidili ug gipahunong ang korporasyon nga gigamit sa mga Saksi? Unsa kahay epekto niini sa mga Saksi ni Jehova sa Russia?