Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Sawula lidimi Txitxopi

Ina wa yi ninga lisima Bhiblia?

Ina wa yi ninga lisima Bhiblia?

“Nguko msana ka kuva mi di amukete dipswi da Txizimu, . . . mi di amukete kota nga dipswi da Txizimu mpela.”—1 VATESALONIKA 2:13.

TINDANDO: 114, 113

1-3. Nji txani txi nga vako txi di humelete ka Evhodhiya ni Sintike? Nji txani txi nga hi vhunako kuvayilela timhaka to fana ni toneto? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.)

AKU hi tizivako ti to Bhiblia yi ta ngu ka Txizimu, ha yi ninga lisima ngutu. Yona yi ni sialakanyiso asi si nga hi vhunako ti to hi vayilela tiphango, ni ku yi nga tshumela yi hi laya ngako hi txi thuka hi phazama. Ina ha si dhunda sialakanyiso sa Bhiblia? Ka dilembe dizana do khata ku ti ni vasawuleki vambidi va txisikati, hi womba Evhodhiya ni Sintike. Bhiblia yi womba ti to vona va ta nga holovisana. He bhulinyana ngu vona.

2 Ti nga maha Evhodhiya a di rambile vanathu vo kari ve ya susula, kambe kha ramba Sintike. Sintike kha tsaka mbimo yi a nga pfa mhaka yoneyo. Ti nga maha a di alakanyile tiya ngu mbiluni: ‘Ni si alakanyi ti to Evhodhiya a nga maha tiya! Ni ti ti ha pfana, kasi o ni vhala maso.’ Sintike a ti woni asi lawi ngu Evhodhiya. Nene a rambile vamwane e siya  Evhodhiya. Mhaka yiya ti nga maha yi di karatile vamwane dibanzani. Bhiblia yi womba ti to Paulo a va layile vanathu vonevo va txisikati, e va kuzeta kutimelana makala. Ti wonekisa ku nga va lulamisile timhaka ve ya masoni ve thumela Jehovha va di tsakile.—Vafilipiya 4:2, 3.

3 Ni nyamsi, ti nga maha hi kandana sizenende ni vanathu dibanzani. Kambe ngako hi txi londisela sialakanyiso sa Bhiblia, si nga hi vhuna kululamisa timhaka. Ngu ditshuri, hi nga si vayilela, hi tshumela hi kombisa ti to ha di ninga lisima Dipswi da Txizimu.—Masalmu 27:11.

BHIBLIA YI HI GONDISA KUKONGOMISA MATIPFELO ATHU

4, 5. Ngu txihi txialakanyiso txa mu ka Bhiblia atxi Txizimu txi hi ningako mayelano ni kukongomisa matipfelo athu?

4 Kha ti hehuki kukongomisa matipfelo athu. Ngako m’thu wo kari a txi hi ruka mwendo ku hi poyila ngu m’dhawuko wathu, mxowo wathu mwendo ati hi wonekisako tona, eto ti nga hi henyisa. Kambe kha ti fani i di ti to toneto hi mahelwa ngu mwanathu, ti panda ngutu. Ina Bhiblia yi nga hi vhuna ka mhaka yiya? Ngu sihi sialakanyiso asi yi ku naso?

5 Jehovha wa ti ziva ti to loko m’thu a si kongomisi matipfelo akwe ku nga humelela txani. Ngako hi txi henyiswa, hi nga thuka hi womba mapswi aya hi ngo gwitako hi tisola ngu ona. Jehovha a hi gela ti to hi kongomisa matipfelo athu. A khene: “U nga ve ni txihenyisana.” Alakanyisisa ngu tiya: Ndi mhaka tingahi ati hi ti vayilelako ngako hi txi engisa txialakanyiso txonetxo! (Lera Eklesiaste 7:9; Mavingwa 16:32.) Bhiblia yi womba ti to hi fanete hi divalela vamwane. Jesu a ti khene, hi txi lava kudivalelwa ngu Jehovha hi fanete hi divalela vamwane. (Matewu 6:14, 15) Awe ko, wa tilava kulaphisela mbilu vamwane ni ku va divalela?

6. Ku nga thuka kumaheka txani ngako hi si kongomisi matipfelo athu?

6 Ngako hi si tiwoneli, hi nga thuka hi khata kuhenyela m’thu wo kari mwendo ku m’nyenya. Ti nga maha hi kujetela ni vamwane dibanzani ti to ni vona ve m’nyenya. Hi nga thukeni hi ti kanganyisa, hambi hi txo duketa kusisa ti to nombwe ha m’nyenya, vamwane va na ti wona. Se vanathu va na hi vayilela. (Mavingwa 26:24-26) Se madhota ma na mbi fundamela o sina, ma na hi laya ngu kuthumisa Bhiblia kasiku hi divalela vamwane. (Levhi 19:17, 18; Varoma 3:11-18) Ina hi na londisela sialakanyiso sa Bhiblia ngako va txi hi laya?

JEHOVHA WA HI KONGOMISA

7, 8. a) Jehovha a va kongomisa ngu nzila yihi vathu vakwe? b) Ngu wuhi mkongomiso wu hi wu manako mu ka Bhiblia, ni ku ngu ku txani hi di fanete hi wu engisa?

7 Jehovha a kongomisa sengeletano yakwe ya ha mafuni ni ku hi gondisa. Ngu nzila yihi? Ene a vekile Jesu ti to e va “msungo wa dibanza” se Jesu e veka ‘txithumi txo thembeka ni txa wutxhari’ ti to txi gondisa ni kukongomisa vathu va Txizimu. (Vaefesu 5:23; Matewu 24:45-47) Ku fana ni Mmidi wu wu Fumako wa dilembe dizana do khata, txithumi txiya, txi ninga lisima Bhiblia nguko ngu dona Dipswi  da Txizimu. (Lera 1 Vatesalonika 2:13.) Ngu wuhi mkongomiso awu hi wu manako mu ka Bhiblia?

8 Bhiblia yi hi kongomisa ku ya mitshanganoni mbimo yotshe. (Vahebheru 10:24, 25) Yona yi hi kuzeta kukholwa ka tigondo ta timweto. (1 Vakorinto 1:10) Yi tshumela yi txi ‘hi na lave Mfumo wa Txizimu kukhata’. Bhiblia yi hi kuzeta kutxhumayela ngu m’ti ni m’ti, tinzilani, ni hani ni hani aha vathu va manekako kona. (Matewu 28:19, 20; Mithumo 5:42; 17:17; 20:20) Yona yi gela madhota ti to me xayisa dibanza di zumba di di basile. (1 Vakorinto 5:1-5, 13; 1 Timoti 5:19-21) Yi tshumela yi hi gela ti to mimidi yathu yi fanete yi basa, ni kunyenya ati Jehovha a ti nyenyako.—2 Vakorinto 7:1.

‘Ina na thembeka ka Jesu ni kuengisa mkongomiso wa txithumi txo thembeka?’

9. I mani awu a nga vekwa ngu Jesu ti to e hi vhuna kupfisisa Dipswi da Txizimu?

9 Vamwane va nga thuka va txi khona va na tigondisa Bhiblia vapune. Kambe, kukhela ngu 1919 Jehovha a vhuna vathu va Txizimu ti to ve pfisisa tigondo ta Bhiblia ni kulondisela ati yi ti wombako ngu kuthumisa ‘txithumi txo thembeka ni txa wutxhari’. Hi txi engisa Bhiblia dibanza di na basa, di na va ni kudikha ni wumwewo. Ti wotise: ‘Ina na thembeka ka Jesu ni kuengisa mkongomiso wa txithumi txo thembeka?’

DIKALITXHI DA JEHOVHA DI TUTUMA NGUTO!

10. Dibhuku da Ezekieli di womba txani ngu sengeletano ya Jehovha ya nzumani?

10 Bhiblia yi hi gondisa ti to malanda a Jehovha a zumani, ni ona ma lulamisetwe. Ngu txikombiso, Ezekieli a woni m’woniso wa Jehovha a di kwete ka dikalitxhi adi di kotako kutsimbila diya amu Jehovha a kulavako ngu ku kuluveta. (Ezekieli 1:4-28) Dikalitxhi di emela sengeletano ya Jehovha ya nzumani, ayi yi singako ni mihoni ka kulondisa mkongomiso wakwe. Se ni malanda akwe a ha mafuni ma tsimbila nado. Hi nga alakanya, ndimhaka tingahi ti nga txitxa ka 10 wa malembe ya ma nga pinda. U nga divale ti to i Jehovha a txitxelelako to maha. Na i singa kale Kristu ni tingelozi va na lovisa mafu awa o biha. Awalo wu a no poyilela ditina da Jehovha!

Ina kha hi va bongi vanathu va vathumako ngutu ngu ku tiningetela? (Wona ndimana 11)

11, 12. Sengeletano ya Jehovha yi mahile txani ka 10 wa malembe aya ma nga pinda?

11 Ka masiku a ngweno, wona ti sengeletano ya Jehovha yi nga ti maha. Kuaka. Mazana a vanathu va dhunukile kasi kuaka mzinda wa wuphya wa mafu otshe wa Tifakazi ta Jehovha dhoropani ka Warwick Estados Unidos. Makhulu-khulu a vanathu va tiningetile ka kuaka Tinyumba ta Mfumo ni madhavi ha mafuni kotshe. Vanathu vonevo va kongomiswa ngu Departamento Mundial de Projeto/Construção. Ina kha hi yi bongi mizamo yoneyo ya kuaka? Ni ku malanda  a Jehovha hani ni hani va ku kona va ningela ngu txi va ku natxo kasi kuvhuneta kuhakela miako yoneyo. Jehovha wa ma katekisa malanda akwe, ngu kutiveka hahatshi ni kuthembeka ka ona.—Luka 21:1-4.

12 Gondo. Jehovha a tsakela kugondisa malanda akwe. (Isaya 2:2, 3) Nzikolwa singahi hi ku naso? Ku ni Txikolwa txa Mthumo wa Wunyaphandule, Txikolwa txa Vatxhumayeli va Mfumo, Txikolwa txa Giliyadhi, Txikolwa txa va va ku ngadi kuhoka Bhetele, Txikolwa txa Vawoneleli va Sigava ni Vasikati Vawe, Txikolwa txa Madhota a Dibanza, Txikolwa txa Wuthumeli wa Mfumo ni Txikolwa txa Siro sa Komisawu ya Didhavi ni va Sikati Vawe. Ka site ya jw.org, hi nga mana Bhiblia ni mabhuku mamwane ngu tidimi ta tingi. Website yiya, yi ni sienge so sawuleka sa vanana ni timwaya ni si i ku sa siphya. Ina wa yi thumisa jw.org u di thembweni ka moya ni ka wukhozeli wanu wa mwaya?

 THEMBEKA KA JEHOVHA NI KA SENGELETANO YAKWE

13. Ngu wuhi wutixamuleli awu malanda a Jehovha ma ku nawo?

13 Hi nga wona lungelo yo va txiro txa sengeletano ya Jehovha ni kuziva ati a ti lavako kwathu! Phela kukhukhela ditshiku di hi nga ziva ati ti tsakisako Jehovha, hi ni wutixamuleli wo muengisa ni kumaha ati i ku ta tinene. Hambiku vathu va dhundako to biha, athu hi fanete hi ‘nyenya to biha’ kufana ni Jehovha. (Masalmu 97:10) Kha ha fanela hi fana ni va va wombako ti to “wunene . . . mbubihi se wubihi . . . mbunene.” (Isaya 5:20) Athu hi lava kutsakisa Jehovha, se hi lava ku va va nga basa ngu tinzila totshe. (1 Vakorinto 6:9-11) Ati Jehovha a nga bhala mu ka Bhiblia, ti vhuna athu hi pune. Jehovha ha mu randa, se hi lava kuthembeka kwakwe. Ngu toneto ti hi mahako hi londisela mkongomiso wakwe hi di m’tini, dibanzani, txikolwani, mthumoni ni hani ni hani aha hi ku kona. (Mavingwa 15:3) Ngu yayi makhalo aya ti lavako ti to hi thembeka ka Txizimu?

Vaveleki ava va dhundako Jehovha va navela ti to vanana vawe ve va vangana va Jehovha

14. Ngu txihi txirumo txa Bhiblia mayelano ni ku gondisa vanana?

14 Hi txi kulisa vanana. Ngu kuthumisa Bhiblia, Jehovha a kombile vaveleki nzila yo gondisa vanana vawe. Vaveleki va fanete ve ma tula, va si londiseli ati ti nga toloveleka ka vathu va va si ziviko Jehovha. (Vaefesu 2:2) Ngu txikombiso, ka matiko mamwane tate a alakanya tiya, ‘vanana va gondiswa ngu mame wawe’. Kambe txirumo txa Bhiblia ngu txi txo, tate e gondisa vanana mayelano ni ta Jehovha. Vaveleki ava va dhundako Jehovha va navela ti to vanana vawe ve va vangana va Jehovha, kufana ni Samueli.—1 Samueli 3:19.

15. Hi nga thembekisa ku txani ka Jehovha hi txi maha sisungo sa hombe?

15 Mbimo yi hi mahako sisungo. Ti to hi thembeka ka Jehovha, tilava hi ziva ati ene a ti lavako na hi si se maha txisungo txa hombe. Bhiblia ni sengeletano si nga hi vhuna. Ngu txikombiso, vaveleki vamwane ava va thumako ka matiko mamwane, va woni i di tshuku kurumela mwanana ditikoni kwawe e ya zumba ni maxaka awe, se vona ve sala ve thuma kasi ku na mana timale. Phela atiya nda mwaya wawe, kambe va fanete ve tiwotisa tiya: ‘Jehovha a yi wonisa ku txani mhaka yiya?’ (Lera Varoma 14:12.) Ti nga va wutxhari kuwona ati Bhiblia yi ti wombako na hi si se maha txisungo txa hombe mayelano ni mwaya ni mthumo wathu. Ngu ku txani? Nguko athu kha hi na ku sikota ku ti kongomisa.—Jeremiya 10:23.

16. Nji txani atxi wamsikati mmwane a nga sunga ku txi maha mbimo yi a nga veleka mwanana? Nji txani txi nga mu vhuna kumaha txisungo txa txinene?

 16 Vatekani vamwane va rurile ve ya ka ditiko dimwane, kona kheya va ti ya veleka mwanana. Se ve wona ti to tshuko ve tshumeta ye zumba ni vakokwane vakwe. Kambe ngu mbimo yoneyo msikati a khatile kugonda Bhiblia ni Tifakazi ta Jehovha. A gondile ti to mbutixamuleli wakwe kugondisa mwanana wakwe ngu Jehovha. (Masalmu 127:3; Mavingwa 22:6) Aku se a nga ti gondile kuziva kumaha mkombelo ka Jehovha a to so vhela e wu maha, e kombela ti to Jehovha e m’vhuna kumaha ati i ku ta tinene. (Masalmu 62:7, 8, NM) A tshumete e gela mwanathu wu amu gondelako Bhiblia ni vamwane dibanzani. Hambiku maxaka ni vangana va nga ti zumbela ku m’gela ti to a na heleketi mwanana ka vakokwane vakwe, a ti woni ti to, eto i singa ta tinene. Mwamna wa kona ayi woni nzila yi vanathu va nga va vhuna ngu yona. Ti mu tsakisile se e khata kugonda Bhiblia ni kuya mitshanganoni nene. Alakanya nzila yi mame eneyo a nga tsaka ngu yona a txi wona ti to Jehovha a xamute mkombelo wakwe!

17. I di ti to hi gonda Bhiblia ni m’thu, ngu wuhi mkongomiso awu hi fanelako ku wu engisa?

17 Mbimo yi hi londiselako mkongomiso. I di ti to ha thembeka ka Jehovha hi na londisela totshe ati hi ti manako ka sengeletano yakwe. Ngu txikombiso, alakanya ngu ti hi fanelako ku ti maha hi txa nga khata kugonda ni m’thu dibhuku di di ku khene Você Pode Entender a Bíblia!. Hi getwe ti to hi txi gwita gondo yimwane ni yimwane hi fanete hi heta timenetinyana hi txi mu komba ati sengeletano ya Jehovha yi nga zumbisa tona. Hi nga thumisa vhidhiyo ayi yi ku Ku mahwa txani Nyumbani ya Mfumo? mwendo dibroxura adi di ku Mba mani ava va mahako kudhunda ka Jehovha nyamsi? Msana ko heta dibhuku do khata, hi nga mu vhuna ti to e ‘tsanisa likholo’ ngu kugonda nayo dibhuku di di ku Mantenha-se no Amor de Deus. Ina wa wu londisela mkongomiso wonewo wa sengeletano ya Jehovha?

18, 19. Ngu sihi sivangelo asi hi ku naso so bonga Jehovha?

18 Hi ni sivangelo so tala so bonga Txizimu! Simwane sa sona, ngu “txona ha hanya, ha tsimbilatsimbila.” (Mithumo 17:27, 28) I singeto basi, Jehovha a hi ningile Bhiblia. Nathu hi teka madungula a yona kota ya ma tako ngu ka Txizimu kufana ni Vatesalonika.—1 Vatesalonika 2:13.

19 Bhiblia ya hi vhuna kutshuketa hafuhi ni Jehovha, se nene wa tshuketa hafuhi ni nathu. (Jakobe 4:8) Ina kha hi bongi aku Tate wathu wa nzumani a nga hi ramba ti to hi tava ka sengeletano yakwe? Ha fana ni m’bhali wa Masalmu a nga khene: “Dhumisani MKOMA nguko ene mbwa mnene, nguko lirando lakwe la simama kala kupinduka!” (Masalmu 136:1) Ka disalmu diya mapswi aya ma ku khene “nguko lirando lakwe la simama kala kupinduka” ma wuyeletetwe ngutu. Ngu ditshuri ngako hi txi londisela mkongomiso awu Jehovha a hi ningako ngu kuthumisa sengeletano yakwe, ene a na hi ninga lirando lakwe ni ku a na mbi thuka e hi leka.