Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Sawula lidimi Txitxopi

Simama u seketela wukoma wa Jehovha!

Simama u seketela wukoma wa Jehovha!

“Ngawe u ku ni fanelo, Mkoma Txizimu txathu, Ya kuamukela kupfaliswa, wudhumo ni mtamo, Nguko ngawe u nga vanga sotshe simaha; Se ngu kuranda kwako, sona si tumbulukile, si mana kuhanya.”—MTULETELO 4:11.

TINDANDO: 112; 133

1, 2. Ngu tihi a ti mmwane ni mmwane wathu a fanelako kupimisa ngu tona? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.)

NGA HA hi nga bhula ngu kona ka msungu wu wu nga pinda, Sathane a wombile ti to Jehovha kha na fanelo yo fuma vathu. Ene a tshumete a txi khene Jehovha hi nga mfumi wa mnene ni ku vathu va nga tsaka loko va txi tifuma vapune. Ina ditshuri toneto? Alakanya ngu tiya: I di ku vathu va ti ko sawula ku ti fuma se ve kota kuhanya ngu ha ku si gumiko. Ina va ndina tsaka ngutu na va si fumwi ngu Txizimu? Awe ko, u pimisa ti to u ndina tsaka i di ti to wa kota kuhanya ngu ha ku si gumiko na u si fumwi ngu Txizimu?

2 Mmwane ni mmwane wathu a fanete kupimisa ngu siwotiso siya. Mbimo yi hi alakanyisisako ngu mhaka yi ya, ti na hi hehukela kuwona ti to i Jehovha basi a ku ni fanelo yo fuma mafu otshe ni ku ene a lava hi mseketela ngu mbilu yotshe. Hi nga tsaniseka nguko ngu tona ti Bhiblia yi ti wombako.  Konkuwa he woni a ti Bhiblia yi ti wombako mayelano ni fanelo ya Jehovha yo fuma mafu otshe.

JEHOVHA NGENE BASI A KU NI FANELO YO FUMA

3. Ngu ku txani Jehovha i di ene basi a ku ni fanelo yo va Mkoma?

3 Jehovha a ni fanelo yo va Mkoma wa mafu otshe nguko ene i Txizimu txa mtamo wotshe ni m’vangi. (1 Matimu 29:11; Mithumo 4:24) Ka m’woniso wa nzumani, mpostoli Johane a woni valondeteli va Kristu va 144.000 va txi khona: “Ngawe u ku ni fanelo, Mkoma Txizimu txathu, Ya kuamukela kupfaliswa, wudhumo ni mtamo, Nguko ngawe u nga vanga sotshe simaha; Se ngu kuranda kwako, sona si tumbulukile, si mana kuhanya.” (Mtuletelo 4:11) Ngako Jehovha i ku m’vangi, ngene basi a ku ni fanelo yo fuma vathu votshe, nzumani ni ha mafuni.

4. Mkhululeko wo ti sawulela kha wu hi wu hi vhuna kumaha txani?

4 Sathane kha vanga txilo. Ngu toneto ene kha na fanelo yo fuma mafu. Sathane ni mpwatwa wo khata va tshuralete wukoma wa Jehovha. (Jeremiya 10:23) Ditshuri ti to va ti fanete ve ti sawulela a ti va ti lavako, nguko va ti ni mkhululeko. Kambe ina i di ta tinene ku va ve thumisa mkhululeko wonewo ti to va si engisi Txizimu? Nadha. Mkhululeko wu hi ku nawo wu hi vhuna kusawula ni kumaha sisungo sa sinene i singa kutshuralela M’vangi wathu Jehovha. Ti ha kubasani ti to loko hi si engisi Txizimu, hi thumisa mkhululeko wathu ngu nzila yo biha. Hotshethu hi lava kufumwa ni kukongomiswa ngu Jehovha.

Yotshe milayo, matshina a milayo ni sisungo, sotshe si si tako ngu ka Jehovha nzo lulama

5. Ngu ku txani milayo ya Jehovha i di ya yinene mbimo yotshe?

5 Wona txivangelo tximwane txi txi mahako Jehovha e va ene basi a ku ni fanelo yo fuma. Ene a thumisa wulawuli wakwe ngu wululami wo hetiseka. Ene a hi gela tiya: “Ani ngani Jehovha, ni ku ni wumbilu, ni ningako fanelo ni kululama amu ha mafuni. Nguko ngu toneto ti ni tsakisako, kuwomba Jehovha.” (Jeremiya 9:24, Tradução do Novo Mundo.) Jehovha kha lavi milayo ya vathu ti to e kota kumaha txisungo txa ti i ku ta tinene. Milayo yakwe njo lulama. Milayo yi a nga ninga vathu yi seketetwe ka wululami wo hetiseka. M’bhali wa masalmu a wombile tiya: “Mfumo wako wu tsanisilwe ngu kululama ni ditshuri.” Yotshe milayo, matshina a milayo ni sisungo, sotshe si si tako ngu ka Jehovha nzo lulama. (Masalmu 89:14, NM; 119:128) Hambiku Sathane a nga sola wukoma wa Jehovha a txi hi nga wa wunene, kambe ene a tandekile ku tisa wululami ha mafuni.

6. Ngu ku txani i di Jehovha basi a ku fanelo yo fuma?

6 Jehovha a ni fanelo yo fuma nguko ene a ni wuzivi ni wutxhari ti to e khatalela mafu awa. Ngu txikombiso, a ningile Jesu wusikoti wo hanyisa malwati aya ma nga tandwa ngu va dhokodhela. (Matewu 4:23, 24; Marku 5:25-29) Eto i ve txidiwukiso  kwathu, kambe ka Jehovha nadha. Ene wa tiziva a ti mmidi wa m’thu wu thumisako tona, ngu toneto ti si mkarateli kuhanyisa vathu. Ni ku ene a nawo wusikoti wo wusa va kufa ni kuvhalela tiphango ta m’tumbuluko ti to ti si humeleli.

7. Ngu ku txani wutxhari wa Jehovha wu di gulekile kupinda wa Sathane?

7 Sathane kha sikoti ku tisa kurula hagari ka matiko. I Jehovha basi a no tisa kurula ha mafuni. (Isaya 2:3, 4; 54:13) Hi txi gonda ngu wutxhari ni wuzivi wa Jehovha hi na tipfa kufana ni mpostoli Paulo mbimo yi a nga khene: “Oh! Kutshima ka kufuma ni wuzivi ni wutxhari wa Txizimu! Kulamula ka txona kha ku ziwi ngu m’thu, hambi tinzila ta txona ni tona kha ti ziwi ngu m’thu.”—Varoma 11:33.

JEHOVHA NGENE BASI I KU MFUMI WA MNENE

8. Awe u ti pfisa ku txani ngu nzila yi Jehovha a fumako ngu yona?

8 Bhiblia kha yi kombisi ti to Jehovha a ni fanelo yo fuma basi, kambe yi tshumela yi txi ngene basi i ku Mfumi wa mnene. Txivangelo txa toneto ngu ti to ene a fuma ngu lirando. Ene i Txizimu txa “wuxinji ni wumbilu, txo swela kuhenya, txo tala ngu lirando ni kuthembeka”. (Eksodha 34:6) Txizimu txi ñola Malanda a txona ngu nzila ya lirando ni txixonipho. Jehovha wa hi khatalela kupinda ati hi ti khatalelisako tona. Dhiyabhulosi a ti khene Jehovha kha va naveleli ta tinene vathu vakwe, kambe toneto makuhu. Jehovha a zile e ningela ngu mwanana wakwe wo dhundeka ti to hi mana themba ya wutomi wo mbi guma.—Lera Masalmu 84:11, NM; Varoma 8:32.

Jehovha wa hi khatalela kupinda ati hi ti khatalelisako tona

9. Hi tizivisa ku txani ti to Jehovha wa khatala ngu mmwane ni mmwane wathu?

9 Jehovha wa va dhunda votshe vathu vakwe kota mtxawa. Kambe a tshumela e khatala ngu mmwane ni mmwane wathu. Alakanya ngu ti ti nga maheka mbimoni ya kale. Kudingana 300 wa malembe, Jehovha a thumisile valamuli ti to ve hulukisa vathu vakwe ka valala vawe. Kambe yotshe mbimo Jehovha a ti va khatalela. Mmweyo wawe i Rute. Ene i singa muisraeli, kambe a mahile mizamo ti to e kota kuthumela Jehovha. Ene a hakhetwe ngu kumana wamwamna ni mwanana. I singeto dwe, mwanana wa Rute a ve wa lixaka li Messiya a nga humela ka lona. Jehovha a tumelete ti to matimu a Rute me bhalwa mu ka Bhiblia, dibhuku da kona di dhanwa ngu ditina dakwe. Alakanya nzila yi Rute a no ta tipfisa tona mbimo yi a no wuswa e gonda ngu mhaka yiya!—Rute 4:13; Matewu 1:5, 16.

10. Hi ti zivisa ku txani ti to Jehovha kha fumi ngu nzila ya tshofu?

10 Jehovha kha fumi ngu nzila ya tshofu. Kambe avale va mu engisako va tipfa va di tsakile. (2 Vakorinto 3:17) Dhavhidha a wombile tiya ngu Jehovha: “Masoni kwakwe kuna ni wuhombe ni kuphatima, mtamo ni kutsaka si mu wukhaloni kwakwe ko sawuleka.” (1 Matimu 16:7, 27) Etani a bhate atxi: “Va katekile vathu vale va zivako ku  kudhumisa, MKOMA, avale va hanyako kuwonekelani ka khohe yako. Otshe masiku va tsaka ngu ngawe otshe masiku va nengela ngu mhaka ya wunene wako.”—Masalmu 89:15, 16NM.

11. Nji txani txi txi no engetela kukholwa kwathu ka ti to Jehovha ngene basi wu i ku mfumi wa mnene?

11 Ngako hi txi ya masoni hi alakanyisisa ngu wunene wa Jehovha, hi na engetela kukholwa kwathu ka ti to ngene basi i ku mfumi wathu wa mnene. Hi na tipfa kufana ni m’bhali wa masalmu a wu a nga khene: “Ndinene ngutu kuzumba ditshiku dimwedo nyumbani kwako, kupinda kuzumba dikhulu dimwedo da masiku hahanze!” (Masalmu 84:10, NM.) Jehovha ngene a nga hi vanga ni ku wa tiziva a ti hi ti lavako ti to hi tsaka. Ngu wuha wakwe a hi ningile sa singi so pinda si hi si lavako. Totshe a ti ene a hi gelako ti to hi maha ti vhuna athu hipune. Hambi i di ti to ti lava hi maha mizamo, mbimo yotshe hi na tsaka loko hi txi engisa Jehovha.—Lera Isaya 48:17.

12. Ngu ku txani hi txi lava kuseketela wukoma wa Jehovha?

12 Bhiblia yi kombisa ti to msana kova Jesu a di fumile kudingana 1000 wa malembe, vathu vamwane va na ta tshuralela wukoma wa Jehovha. (Mtuletelo 20:7, 8) Nji txani txi no va kuzeta kumaha toneto? Ngu ti to Dhiyabhulosi a na ta lekwa ta mbimonyana, se ene a na ta duketa kuxenga vathu a txi khene vona va nga sikota kuhanya ngu ha kusi gumiko hambi va si engisi Txizimu. Toneto i na ta va makuhu. Kambe hi fanete hi tiwotisa tiya: ‘Ina ni fanete kukholwa makuhu a Sathane?’ I di ti to ngu ditshuri ha m’dhunda Jehovha ni ku ha kholwa ti to ene mbwa mnene ni ti to ngene a ku ni fanelo yo fuma mafu, makuhu a Sathane ma na mbi ta ka mialakanyo yathu. Hi lava ku seketela wukoma wa Jehovha, awu a fumako ngu lirando.

SEKETELA WUKOMA WA TXIZIMU NGU KUTHEMBEKA

13. Hi nga ti kombisa ngu nzila yihi ti to ha seketela wukoma wa Jehovha?

13 Nga ha hi nga ti wona ngu kona, Jehovha a ni fanelo yo fuma, ni ku nzila yi a fumako ngu yona nja yinene. Athu hi fanete hi seketela wukoma wakwe. Hi nga wu seketela loko hi txi thembeka kwakwe ni ku mu etetela. Mbimo yi hi mahako ti hi ti kotako ti to hi hanya ngu nzila yi Jehovha a yi lavako, hi kombisa ti to ha seketela nzila yi ene a fumako ngu yona.—Lera Vaefesu 5:1, 2.

14. Madhota ni misungo ya timwaya va nga mu etetelisa ku txani Jehovha?

14 Ka Bhiblia hi gonda ti to Jehovha a thumisa mtamo wakwe ngu nzila ya yinene. Misungo ya timwaya ni madhota ava va dhundako wukoma wa Jehovha va na m’tekelela ni ku kha va mbi dhelela wulawuli wawe nga ova vakoma. Mpostoli Paulo a zamile ku etetela Txizimu ni mwanana wa txona. (1 Vakorinto 11:1) Ene kha poyila mwendo kusinzisa vamwane ti to ve maha ta tinene, ene a to va kuzeta ngu nzila ya wunene. (Varoma 12:1; Vaefesu 4:1; Filimoni 8-10) Ngu kumaha eto, ene a kombisile ti to a etetela Jehovha. Mbimo yi hi vhunako vamwane ngu nzila ya lirando, hi va hi txi seketela wukoma wa Jehovha.

15. Ngu yihi nzila yimwane yo kombisa ti to ha seketela wukoma wa Jehovha?

15 Hi nga tshumela hi seketela wukoma wa Jehovha ngu kuxonipha ni kuseketela ava  va nga ningwa wulawuli. Hambi i di ti to kha hi txi pfisisi kwati txisungo txi va nga txi maha, hi fanete hi va seketela. Eto ti nga woneka i singa ta tinene ka vathu va mafu awa, kambe athu hi lava kuseketela Jehovha kota Mfumi wathu. (Vaefesu 5:22, 23; 6:1-3; Vahebheru 13:17) Ni ku ha tsaka nguko Txizimu txi hi navelela ta tinene.

16. Ngu tihi a ti hi fanelako kupimisa ngu tona mbimo yi hi mahako sisungo?

16 Sisungo sathu si fanete kukombisa ti ha seketela wukoma wa Txizimu. Jehovha kha hi ninga milayo yo sawuleka ka txiemo tximwane ni tximwane ka wutomi wathu. Kambe ene wa hi vhuna kupfisisa nzila yi ene a pimisako ngu yona. Eto ta hi vhuna kuwona a ti hi fanelako ku timaha. Ngu txikombiso, Jehovha kha hi ninga mkhwepa wa si hi fanelako ku si ambala. Kambe ene a hi gela ti to hi va vathu vo dinganisela ni ku ambala ngu nzila ya txixonipho kota Tifakazi takwe. (1 Timoti 2:9, 10) Ene a lava ti to hi pimisa ngu nzila yi sisungo sathu si no va gwesa ngu yona vamwane. (1 Vakorinto 10:31-33) Mbimo yi hi mahako sisungo a si si nga seketelwa ka nzila yi Jehovha a pimisako ngu yona, hi kombisa ti to hi seketela nzila yi ene a fumako ngu yona.

Seketelani wukoma wa Jehovha ka sisungo sanu ni ka mithumo ya mwaya (Wona tindimana 16-18)

17, 18. Makristu ya ma nga txhadha ma nga ti kombisisa ku txani ti to ma seketela wukoma wa Jehovha?

17 Wona nzila yi Makristu ya ma nga txhadha ma nga seketelako wukoma wa Jehovha ngu yona. Ti nga maheka mwamna  ni msikati ve pimisa ti to a ti va nga ti ti emete ka mtxhadho wawe se kha ti maheki. Ti nga maha se ve khata ku va ni sikarato sa hombe. Kambe vona va nga vhunwa ngu kupimisa ngu nzila yi Jehovha a nga ñola ngu yona ditiko da Israeli. Jehovha a ti fananisile ni wamwamna ka vaisraeli. (Isaya 54:5; 62:4) Vaisraeli va tshuralete Jehovha makhambi o tala. Wuxaka wawe wu ti fana ni wa mwaya wu wu ku ni sikarato. Kambe Jehovha kha va tsukula ngu txikuluveta. Ene a va divalete makhambi o tala e tshumela e hetisisa txithembiso txi a nga ti txi mahile navo.—Lera Masalmu 106:43-45.

18 Makristu ya ma nga txhadha aya ma dhundako Jehovha ma tikarata ti to me m’tekelela. Hambi ma txi va ni sikarato mwayani kwawe kha ma si sengeleteli kasiku ku va txivangelo txo me hambana. Ona ma ti ziva ti to Jehovha a teka wukati i ti txixambanyo txa lisima ngutu, ni ku a lava ti to mwamna ni msikati ve “namarela” ka txona. Bhiblia yi womba ti to ona ma nga hambana loko mmweyo wawe a di mahile wugango. (Matewu 19:5, 6, 9) Kambe ngako makristu ma txi maha totshe ti to wukati wawe wu humelela, ona ma kombisa ti to ma seketela wukoma wa Jehovha.

19. Hi fanete hi maha txani ngako hi txi thuka hi phazama?

19 Hotshethu kha ha hetiseka, se mbimo yimwane hi nga maha timhaka ti ti henyisako Jehovha. Ene wa tiziva toneto. Ngu mhaka yeto a ningete Jesu ti to e va m’terulo. Se ngako hi txi thuka hi pazama, hi fanete hi kombela ka Jehovha ti to e hi divalela. (1 Johane 2:1, 2) Hahanze ko zumbela ku tipfa mnando ngu mhaka ya tiphazamo tathu, kambe hi fanete hi gonda txo kari ka tona. Hi lava ku va hafuhi ni Jehovha, awu a hi divalelako ni ku hi vhuna ti to hi simama hi mthumela.—Masalmu 103:3NM.

20. Hi nga ti kombisa ngu nzila yihi ti to ha seketela wukoma wa Jehovha konkuwa?

20 Ka mafu a maphya, hotshethu hi na ta fumwa ngu Jehovha ni ku hi na ta gonda ngu tinzila takwe to lulama. (Isaya 11:9) Hambi konkuwa hi nga gonda ta tingi mayelano ni nzila yi ene a pimisako ngu yona ni ti a lavako ti to hi ti maha. I singa kale awalo wu a no kanakana fanelo ya Txizimu yo fuma. Se konkuwa i mbimo yo maha totshe ti hi nga ti kotako ti to hi seketela wukoma wa Jehovha nguku mu engisa, hi mthumela ngu kuthembeka, ni ku duketa ku m’tekelela ka totshe ti hi ti mahako.