Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Muwoneleli—Wa txigondo  |  Outubro wa 2017

Ditshuri di tisa ditxhari i singa kudikha

Ditshuri di tisa ditxhari i singa kudikha

“Mi nga alakanyeni ti to ni tete kuneha kudikha ha mafuni; kha na tela kuneha kudikha, aniko ditxhari.”—MATEWU 10:34.

TINDANDO: 125, 135

1, 2. a) Ngu kuhi kurula aku hi nga kumanako konkuwa? b) Ngu ku txani ti si koteki ku va ni kudikha ko hetiseka? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.)

HOTSHETHU ha ti lava ku va ni kudikha ka wutomi wathu, ni ku ha ti lava kuhanya hi si vileli ngu txilo. Ngu toneto, ha mu bonga Jehovha a nga hi ninga “kurula ka Txizimu.” Kurula koneko ka hi tangalisa ni ku hi tsakisa ka mialakanyo ni matipfelo athu. (Vafilipiya 4:6, 7) Aku hi nga tiningetela ka Jehovha, hi tshumela hi va ni “kudikha ni Txizimu.” Eto ti la kuwomba ti to hi ni wuxaka wa wunene ni Txizimu.—Varoma 5:1.

2 Hambiketo, konkuwa hi nga mbimo yo Txizimu txi tisa kudikha ko hetiseka ha mafuni. Hi hanya ka masiku o gwitisa, aya ku ku ni sikarato so tala asi si vangako kuvilela. Hi randetwe ngu vathu vo dhunda mazunga. (2 Timoti 3:1-4) Ti lava hi tshumela hi lwisana ni Sathane ni tigondo ta makuhu ati a ti hangalasako. (2 Vakorinto 10:4, 5) Kambe txikarato txa hombe txi nga va ka maxaka athu aya ma si thumeliko Jehovha. Vamwane va nga hi seka ngu ti hi kholwako  ka tona, mwendo va txi khona hi vanga mibhando ha mwayani. Ti nga maha va txi khona, ngako hi si leki kuthumela Jehovha, hi na hingwa. Se, hi fanete hi maha txani hi txi xaniswa ngu va mwayani? Hi nga kuxayisisa ku txani kurula mbimo yi hi xaniswako ngu maxaka?

HI NA MAHA TXANI HI TXI KANETWA NGU MWAYA WATHU?

3, 4. a) Ngu tihi ati ti ndino vangwa ngu gondo ya Jesu? b) Ngu hani aha ti ndino karata ngutu kulondisela Jesu?

3 Jesu a ti tiziva ti to vamwane va na lamba tigondo takwe. A ti tiziva kambe ti to vagondiswa vakwe va ndina lava txibindi nguko vamwane va ndina va kaneta. Mhaka yiya yi ndina bela ni timwayani kwawe. Jesu a ti khene: “Mi nga alakanyeni ti to ni tete kuneha kudikha ha mafuni; kha na tela kuneha kudikha, aniko ditxhari. Nguko ni tete ku ta hambanisa m’thu ni tate wakwe, muhorana ni mame wakwe, ni mamanyane ni masale wakwe. Senikoko, valala va m’thu va na va i di va nyumbani kwakwe.”—Matewu 10:34-36.

4 Jesu a ti womba txani mbimo yi a nga khene: “Mi nga alakanyeni ti to ni tete kuneha kudikha?” Ene a ti lava ti to vathu ve pfisisa ti to ngako va txi va vagondiswa vakwe, ti ho ati ti no va humelela. Kuwomba ditshuri txikongomelo txa Jesu i ti kugondisa vathu ditshuri mayelano ni Txizimu, i singa kuvanga mibhando ka timwaya. (Johani 18:37) Kambe vagondiswa vakwe ti ti lava ve ziva ti to kha ti na mbi hehuka ku mu londisela, ngutu-ngutu loko vangana ni maxaka awe ma si tumeli gondo ya ditshuri.

5. Ngu tihi ati valondeteli va Jesu va nga manana nato?

5 Jesu a ti khene tximwetxo txa silo atxi valondeteli vakwe va fanelako ve txi tsanisela, ngu kanetwa mwayani. (Matewu 10:38) Ti to vangondiswa va Jesu ve maha kudhunda kwakwe ti lavile ti to ve timisela kuxaniswa ngu va mwayani kwawe. Kambe, kunyenywa ngu va mwayani i singa txilo ti txi dinganiswa ni themba yi va nga ti nayo.—Lera Marku 10:29, 30.

6. Hi fanete hi khumbula txani mbimo yi maxaka athu ma hi nyenyako?

6 Athu ha simama hi dhunda maxaka athu hambi ma txi hi nyenya nguku hi thumelako Jehovha. Kambe kha ha fanela hi divala ti to hi fanete hi randa ngutu Jehovha ni Jesu kupala votshe vathu. (Matewu 10:37) Ti lava hi tula maso, Sathane a nga thumisa lirando li hi ku nalo ngu maxaka athu ti to e hi hambanisa ni Jehovha. He woni siemo simwane so karata ni nzila yi hi nga si tsaniselako ngu yona.

NGAKO MNGANA WA WUKATI I SINGA FAKAZI

7. U fanete u maha txani ngako mwamna mwendo msikati wako asi thumeli Jehovha?

7 Bhiblia yi hi txharihisa yi txi votshe ava va txhadhako “va na mana sixaniso” mwendo sikarato. (1 Vakorinto 7:28) Ngako mwamna mwendo msikati a txi gonda ditshuri e sawula kuthumela Jehovha, kambe awu mmwane a si tumeli, ti nga engetela sikarato, kukarateka ni kuvilela ka wukati wawe. Hambiketo, duketa ku va ni mawonelo a Jehovha. Ene a womba ti to kha hi na kudaya wukati ngu mhaka yo awu mmwane wa lamba kuthumela Jehovha.  (1 Vakorinto 7:12-16) Hambi i di ti to mwamna wako kha thangeli mwaya ka timhaka ta moya, u fanete u mu xonipha kota msungo wa mwaya. Se ngako msikati wako a si lavi kuthumela Jehovha, ti lava u simama u mu randa ngutu ni ku mu khatalela.—Vaefesu 5:22, 23, 28, 29.

8. Ngu sihi siwotiso asi u nga ti wotisako sona ngako mkatako a txi duketa ku kuvekela sipimelo ka timhaka ta wukhozeli?

8 U na maha txani ngako mkatako a txi duketa ku kuvekela sipimelo ka kukhozela Jehovha? Mwanathu mmwane a ti veketwe masiku aya a ndino tsula ngu ona thembweni hagari ka divhiki. Ngako u di ka txiemo txonetxo, tiwotise: ‘Ina o ni vhalela ti to ni nga thuki ni khozela Jehovha? Se i si nga ti to o ni vhalela, ngu ku txani ni si mahi ati a ti lavako?’ Ngako u txi dinganisela, u na vayilela sikarato so tala ka wukati wako.—Vafilipiya 4:5.

9. Mkristu a nga va gondisisa ku txani vanana vakwe kuxonipha mveleki wawe wu a si kholwiko?

9 Txikarato tximwane nja vanana, ti nga karata ku va gondisa ngako mkatako asi thumeli Jehovha. Ngu txikombiso, ti lava u va gondisa kuengisa txirumo txa Bhiblia txo “thava tate wako ni mame wako.” (Vaefesu 6:1-3) Kambe, u fanete u maha txani ngako mkatako a si hanyi ngu milayo ya Bhiblia? U fanete u mu xonipha, eto i na va txikombiso ka vanana. Alakanya ngu tifanelo takwe ta tinene, u m’bonga ngu ta tinene ati a kumahelako. U nga wombe tiphazamo takwe masoni ka vanana. Hahanze keto, va txhamusele ti to a walo wu a fanelwako kusinziswa kuthumela Jehovha. Ngako u txi gondisa vanana vako kuxonipha mveleki wawe wu a si kholwiko, txikombiso txawe txa txinene, txi nga maha ti to e lava kugonda ngu Jehovha.

Gondisa vanana vako mayelano ni Bhiblia ngu mbimo yi ti kotekako ngu yona (Wona ndimana 10)

10. Mkristu a nga va gondisisa ku txani vanana kuranda Jehovha?

10 Ti nga maha mveleki wu a si kholwiko e lava ti to vanana ve ya ka simahakalo sa wukhongeli wa makuhu, mwendo ve gonda tigondo ta wona. Vatate vamwane  ti nga maha ve tsimbisa msikati wu i ku Mkristu ku gondisa vanana Bhiblia. Kambe ka siemo sotshe, msikati a na maha totshe ti a nga ti kotako ti to e gondisa vanana vakwe ditshuri. (Mithumo 16:1; 2 Timoti 3:14, 15) Ngu txikombiso, ti nga maha mwamna wu a si kholwiko e lambisa msikati ku tsimbitisela txigondo vanana mwendo ku va teka ve ya mitshanganoni. Ti di ngeto, a nga simama e xonipha txisungo txa mwamna kambe a txi va gela ngu ti ene a tikholwako mbimo yi ti kotekako. Ngu nzila yoneyo, va na gonda ngu Jehovha ni milayo yakwe ka ta tinene ni to biha. (Mithumo 4:19, 20) Ngu magwito, ti na salela vanana ti to ve sawula ku va na thumela Jehovha kani. * (Wona txhamuselo ya hahatshi.)—Dhewuteronome 30:19, 20.

U TXI KANETWA NGU MAXAKA

11. Nji txani txi nga mahako mi si hanyisani ni va mwayani kwako?

11 Mbimo yi hi nga khata kugonda Bhiblia, ti nga maha hi sa va zivisa va mwayani kwathu. Kambe, mbimo yi likholo lathu li nga kula, hi ti woni ti to ti lava hi va gela ti to athu hi lava kuthumela Jehovha. (Marku 8:38) Wuthembeki wako ka Jehovha, ti nga maha wu di mahile ti to mi si hanyisani ni va mwayani kwako. He woni tinzila to simama ni kudikha kambe hi txi thembeka ka Jehovha.

Ngako u txi pfisisa ati va mwayani kwako va ti pfisako tona, ti na kuhehukela ku va vagondisa ditshuri

12. Ngu tihi ti ti nga mahako maxaka athu me hi wukela? Hi nga mahisa ku txani ti to hi kombisa kukhatala ngu matipfelo awe?

12 Duketa kupfisisa nzila yi maxaka ako ma tipfako ngu yona. Athu ha tsaka ngutu aku hi nga ziva ditshuri da Bhiblia. Kambe, ka maxaka athu ti nga woneka nga hi kanganyisilwe ngu wukhongeli wa matikoni. Ti nga maha ve pimisa ti to aku hi si sengeliko navo ka makhisimusi kha hi swi hi txi va dhunda. Futhi ti nga maha ve thava ti to mbimo yi hi no fa, ti na hi tsimbilela txibhabha. Ti lava hi pfisisa nzila yi va tipfako ngu yona, hi va engisela kha kwati kasiku hi ziva ati ti va karatako ngu ngathu. (Mavingo 20:5) Mpostoli Paulo a duketile kupfisisa vathu “votshe” kasiku e kota ku va gondisa mahungu a manene. Ngako u txi duketa kupfisisa va mwayani kwako, ngu ditshuri ti na kuvhuna kuziva nzila yo vagondisa ditshuri.—1 Vakorinto 9:19-23.

13. Hi fanete hi wombawombisa ku txani ni maxaka athu aya ma si kholwiko?

13 Tiveke hahatshi u txi wombawomba navo. Bhiblia yi womba tiya: “Kuwombawomba kwanu ku na ve ko tsakisa yotshe mbimo.” (Vakolosa 4:6) Kambe atiya, kha ti hehuki. Hi nga kombela Jehovha ti to e hi ninga moya wo sawuleka kasiku hi kota  kuwombawomba ni maxaka athu ngu ku tiveka hahatshi. Kha ti lavi hi phikizana navo ngu tigondo tawe ta makuhu. Ngako va di hi henyisile, ti lava hi etetela vapostoli. Paulo a ti khene: “Hi txi rukwa, athu ha katekisa; hi txi xaniswa, athu ha timisela; hi txi singetwa makuhu, athu hi womba mapswi a thavelelo.”—1 Vakorinto 4:12, 13.

14. Ngu yihi wuyelo ya mahanyelo a manene?

14 Simama ni mahanyelo a manene. Ngu ku txani ti di ni lisima? Hambiku kowombawomba ni maxaka athu ngu kutiveka hahatshi ti nga hi vhunako kusimama ni kudikha ni maxaka athu, mahanyelo athu a manene ma nga va ni mtamo ngutu. (Lera 1 Pedro 3:1, 2, 16.) Kombisa ti to Tifakazi ta Jehovha ti ni timwaya ti ti nga tsaka, ta khatalela vanana va tona, ti hanya ngu kutumelelana ni milayo ya Bhiblia, ti ni wutomi wo tsakisa. Hambi i di ti to maxaka athu ma na mbi thuka ma di tumete ditshuri, ha tsaka kuziva ti to mahanyelo athu a manene ma tsakisa Jehovha.

15. Hi nga lungiselela ngu nzila yihi ti to hi vayilela ati ti no wusa kuwombawombisana ni maxaka athu?

15 Lungiselela i di ngadi mbimo. Alakanya ngu siemo asi si nga mahako ti to u wombawombisana ni maxaka ako. Se u wona ti to u na maha txani. (Mavingo 12:16, 23) Mwanathu mmwane wa Australia a mahile toneto. Masale wakwe a ti mu kaneta ngutu, mbimo yimwane a ti tshumela e m’bhongela. Se ngako ene ni mwamna wakwe va txi lava ku mfonela, va ti thanga ngu kukombela ka Jehovha e va vhuna ti to va si xamulani nayo ngu kuhenya. Va ti alakanya ngu timhaka ti a ti dhundako ati va no wombawomba ngu tona. Se ti to va si bhuli ngutu aha koza ve hokela ko bhula ngu ta wukhongeli, va vekile mbimo yi va no yi heta va txi fonelana.

Wuthembeki wako wu fanete wu va wa hombe kupala ati u dhundisako tona maxaka ako

16. Ti to u si tipfi mnando nguku maxaka ako ma si tsakiko, ti lava u khumbula txani?

16 Ditshuri ngu ti to, u na mbi sikota kuvayilela sotshe sikarato ni maxaka ako aya ma sikholwiko. Se, ngako ku txi thuka ku va ni ti mi si pfaniko ka tona ni maxaka ako, u nga thuka u ti pfa mnando. Kambe khumbula ti to wuthembeki wako wu fanete wu va wa hombe kupala ati u dhundisako tona maxaka ako. Ngako maxaka ako ma txi ti wona toneto, ma nga li pfisisa lisima lo thumelela Jehovha. U nge sikoti kusinzisa m’thu ti to e tumela ditshuri. Hambiketo, va leke va wona ti kulondisela Jehovha ti kuvhunisako tona. Jehovha a va ninga mkhanjo awu a hi ningako, wo sawula ku mthumela.—Isaya 48:17, 18.

NGAKO TXIRO TXA MWAYA TXI TXI LEKA DITSHURI

17, 18. U nga vhunwa ngu txani ngako txiro txa mwaya txi txi leka Jehovha?

17 Mhaka yo karata ngutu ngu loko txiro txa mwaya txi txi thaviswa dibanzani  mwendo txi txi leka ditshuri txipune. Ti nga panda nga wo tholwa ngu lingove. Ka txiemo txiya, u nga tsanisela ngu nzila yihi?

18 Veka mapimo ako ka mthumo wa Jehovha. Ngako u di ni txikarato txo fana ni txiya, ti lava u tsanisa likholo lako. U nga mahisa ku txani? Lera Bhiblia mbimo yotshe, lulamisela mitshangano u tshumela u maneka ka yona ni kukhongela ka Jehovha ti to e kuninga mtamo wo tsanisela. (Judha 20, 21) Se i di ti to wa maha totshe tiya, kambe kupanda ku si khukhi? U nga karale! Simama u veka mapimo ako ka mthumo wa Jehovha. Atiya ti na za ti kuvhuna ti to u tipfa u txi tshukwala. Eto ngu ti ti nga humelela mbhali wa Masalmu 73. Ku ni mbimo yi txa wutomi txi nga ti mu karatela. Kambe kukhozela Jehovha ti m’vhuni ti to e tshukwala. (Masalmo 73:16, 17) Nawe ti nga ti mahisa toneto.

19. U nga txikombisisa ku txani txixonipho ka nzila yi Jehovha a tsayisako ngu yona vathu vakwe?

19 U nga dheleli txitsayiso txa Jehovha. Jehovha wa tiziva ti to votshe ava a va layako va na wuyelwa, kupata ni wu a nga thaviswa dibanzani. Hambiku ti pandako, ngako m’thu wu hi mu dhundako a txi tsayiswa, ti nga m’vhuna ti to e wuyela ka Jehovha mbimo yi yi tako. (Lera Vahebheru 12:11.) Kala mbimo yoneyo, hi fanete hi xonipha mkongomiso wa Jehovha wo ‘mbi sengela ni’ wu a nga thaviswa dibanzani. (1 Vakorinto 5:11-13) Atiya kha ti hehuki. Kambe hi fanete hi vayilela kutitshanganisa nayo ngu telefone, kubhalelana madungula ngu dipapilo, ngu fone, e-mail mwendo tinzila timwane.

Hi zumba hi txi themba ti to m’thu wu hi mu dhundako a na tshumelela ka Jehovha

20. Hi fanete hi simama hi rinzela txani?

20 U nga gumelwe ngu themba! Lirando “la rinzela totshe”, se hi nga zumba hi txi themba ti to m’thu wu hi mu dhundako a na tshumelela ka Jehovha. (1 Vakorinto 13:7) Ngako u txi wona sikombiso sa ti to dixaka dako da maha mizamo yo tshukwatisa mawonelo a dona, u nga mpata ka mkombelo wako ti to e kota kutsaniswa ngu Bhiblia ni kutumela txirambo txa Jehovha txo khene: “Tshumela u wuya kwango.”—Isaya 44:22.

21. U fanete u maha txani ngako mwaya wa kakwanu wu txi kukaneta nguku u londiselako Jesu?

21 Jesu a ti khene hi fanete hi mu randa kupala votshe vathu. Jesu a si kanakani ti to valondiseli vakwe va ndina va natxo txibindi txo simama ve thembeka kwakwe hambi maxaka awe ma txi va kaneta. Ngu toneto, u txi kanetwa ngu va mwayani kwako ngu ku u londiselako Jesu, themba Jehovha. M’kombele e kuvhuna u tsanisela. (Isaya 41:10, 13) Mana litsako ngu kuziva ti to Jehovha ni Jesu va kutsakela ni ku va na kuhakhela ngu kuthembeka kwako.

^ par. 10 Ti to u mana ati ti nga engeteleka mayelano ni kugondisa vanana aha i ku m’veleki mmweyo wu a thumelako Jehovha, wona Perguntas dos Leitores”, ka A Sentinela de 15 de agosto de 2002.