Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Muwoneleli—Wa txigondo  |  Novembro wa 2017

Embelela ngu litsako!

Embelela ngu litsako!

“Ndinene kuembelela hi dhumisa Txizimu txathu.”—MASALMO 147:1.

TINDANDO: 9, 138

1. Kuembelela ti nga maha u tipfisa kutxani?

MBHALI mmwani wa tindando a ti khene: “Mapswi ma maha ti to u alakanya. Wutxenje wu gwesa matipfelo ako. Se ku sipatanisa sotshe si gwesa matipfelo ni mialakanyo.” Tindando tathu ti kombisa kudhumisa ni lirando ka Tate wathu wa nzumani, Jehovha. Ti maha ti to hi tipfa hi di hafuhi nayo. Ngu toneto, kuembelela njienge txa lisima ka wukhozeli wa ditshuri ti singa ni mhaka ni ti to u embelela u di wekha mwendo u di ni vanathu dibanzani.

2, 3. a) Vamwani va tipfisa kutxani ngu kuembelela dibanzani? b) Ngu sihi siwotiso asi hi no bhula ngu sona ka msungo wuwa?

2 U ti pfisa kutxani u txi embelela u di mitshanganoni? Ina wa thava? Ka midhawuko yimwani, vavamna va thava kuembelela ha ku ku ni vathu vo tala. Toneto ti nga phaya moya wo biha dibanzani, ngutu-ngutu i di ti to madhota ma ni moya wo tininga mithumo mbimo yi kuembelelwako.—Masalmo 30:12.

3 Kuembelela njienge txa wukhozeli wa ditshuri. Se ngu  toneto, mbimo yi kuembelelwako mitshanganoni kha hi lavi kurendelekela. Hambiketo, hi nga tiwotisa tiya: ‘Ni tipfisa kutxani ku txi embelelwa dibanzani? Ni nga maha txani ngako ni txi thava kuembelela hagari ka vathu? Ni nga maha txani ti to ni embelela ti txi huma mbiluni?’ Hi na bhula ngu siwotiso soneso.

KUEMBELELA NJIENGE TXA LISIMA KA WUKHOZELI WA DITSHURI

4, 5. Vaisrayeli va ti kombisile ngu nzila yihi ti to va txi wu ninga lisima wutxenje ka wukhozeli wa Jehovha?

4 Kukhukhela kale, vakhozeli va Jehovha va mudhumisa ngu wutxenje. Mhaka yo tsakisa ngu ti to mbimo yi Vaisrayeli va nga ti thembekile ka Jehovha, kuembelela ku ti ni lisima ka wukhozeli wawe. Ngu txikombiso, mbimo yi Dhavhidha a nga lulamisela dithepele, ene a vekile 4.000 wa Valevhi ti to ve dhumisa Jehovha ngu wutxenje. Hagari kwawe ava “va nga gondiswa tindando ta MKOMA, votshe vaembeleli” i ti 288.—1 Makronika 23:5; 25:7.

5 Ngu mbimo yo ningetela dithepele, Vaisrayeli va dhumisile Jehovha ngu wutxenje ni tindando. Bhiblia yi khene: “Se votshe va ti ti veta ni kuembelela ngu dipswi dimwedo, va txi dhumisa ni kubonga MKOMA, . . . wudhumo wa MKOMA wu ti tatile Nyumba ya Txizimu.” Alakanya nzila yi tximahakalo txiya txi nga tsanisa likholo la Vaisrayeli ngu yona!—2 Makronika 5:13, 14; 7:6.

6. Ngu ahi malulamiselo a wuembeleli a ya Nehemiya a nga ma maha mbimo a yi a nga ti fuma khe Jerusalema?

6 Mbimo yi Nehemiya a nga fuma Jerusalema, ene a vhunile Vaisrayeli ti to ve wuseta didhoropa da Jerusalema, a tshumete e lulamisela Valevhi ti to ve embelela ni kutxhaya wutxenje. Mbimo yi va nga heta kuaka maguma, va mahile mbuso wo ningetela maguma onewo. Nehemiya a vekile “mitxawa yimbidi ya hombe ya vaembeleli.” Mtxawa wumwane wu txi tsimbila ngu didhawa ka diguma da didhoropa kala ku za ve ya manana masoni aha ku nga ti akilwe kona dithepele. Wutxenje wu va nga ti txhaya wu ti ni diguwa da hombe, hambi va va nga ti kule va ti wu engisa. (Nehemiya 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Hi nga tsaniseka ti to Jehovha a ti tsakile ngutu a txi wona vakhozeli vakwe va txi embelela va di tsakile va txi mu dhumisa.

7. Mbimo yi Jesu a nga ti ha mafuni, a ti kombisisile kutxani ti to wuembeleli wu ndina va txienge txa lisima ka wukhozeli wa ditshuri?

7 Mbimo yi Jesu a nga ti ha mafuni, wuembeleli i ti txienge txa lisima ka wukhozeli wa ditshuri. Alakanya ati ti nga humelela ngu wusiku wakwe wo gwitisa ha mafuni. Msana ka Txilalelo txa Mkoma, ene ni vagondiswa vakwe, va embelete tindando to dhumisa Jehovha.—Lera Matewu 26:30.

8. Mayelano ni kudhumisa Txizimu ngu tindando, ngu txihi txikombiso atxi hi nga vekelwa ngu Makristu o khata?

8 Makristu o khata ma vekile txikombiso txa txinene txo dhumisa Txizimu ngu tindando. Vona va si yi dithepeleni kufana ni va ka Israyeli, kambe va ti tshangana ka makhalo o hambana-hambana. Hambiku makhalo onewo ma nga ti sa tshura kufana ni dithepele da Jerusalema, vanathu va  ti embelela ngu kuhiseka. Mpostoli Paulo a gete vanathu a txi khene: ‘Gondisanani ni kulayana ngu wotshe wusungukati, ni kukombelelana ngu masalmu ni mizeno ni tindanto ta moya; embelelani ngu yotshe mbilu ka Txizimu, mi txi komba kubonga kwanu.’ (Vakolosa 3:16) Ngu ditshuri tindando ta ha ka dibhuku dathu da tindando, ti fanete kuembelelwa ti “txi komba kubonga.” Tona njienge txa “sakudya ngu txikhati txi txi fanelako” asi “txithumi txo thembeka na txi di ni wutxhari” txi hi ningako.—Matewu 24:45.

U NGA SIKOTISA KUTXANI KUEMBELELA U SI THAVI?

9. a) Nji txani txi dhukisako vamwani kuembelela? b) Hi nga mahisa kutxani ti to hi dhumisa Jehovha ngu kuembelela? Mba mani ava va thangelako? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.)

9 Ngu kutxani u txi thava kuembelela? Ti nga maha ka mwaya wanu mwendo ka m’dhawuko wanu ti sa toloveleka kuembelela. Mwendo ti nga mahwa nguku u tolovelako kuengisela vathu va va ku ni wusikoti wo embelela ka TV mwendo ka radhiyo. Se u txi tiwona awe u tipfa u singa ni dipswi do embelela. Kambe hotshethu hi ni wutixamuleli wo embelela hi dhumisa Jehovha. Se kasiku u embelela kwati, ñola dibhuku dako da tindando, u di guleta, u nga namisi msungo, embelela ngu dipswi do guleka! (Ezra 3:11; Lera Masalmo 147:1.) Nyamsi wa ditshiku, ka tinyumba to tala ta Mfumo ku ni maplasma o wona ka wona tindando, eto ta vhuna nguto. Ka txikolwa txa Wuthumeli wa Mfumo, atxi ku yako madhota, ni kona ka embelelwa. Eto ti kombisa madhota lisima lo thangela ka tindando ka mitshangano ya dibanza.

10. Hi fanete hi alakanya txani ngako hi txi thava kuembelela ngu dipswi do guleka?

 10 Vamwani va alakanya ti to va ni dipswi da hombe ngutu futhi va ni madiyo, se va thava kuembelela. Kambe alakanya tiya: “Hotshethu ha wonha sikhati so tala” ngu sisofu sathu, kambe i mani wu a zumbako a si bwabwati kani? (Jakobe 3:2) Se ngu kutxani hi txi leka dipswi dathu do mbi hetiseka di hi tsivela kuembelela tindando to dhumisa Jehovha kani?

11, 12. Hi nga maha txani ti to hi tshukwatisa dipswi dathu?

11 Ti nga maha hi thava nguku hi si ti ziviko ti to va embelelisa kutxani. Kambe ku ni ti ti nga kuvhunako ti to u tshukwatisa. *—Wona txhamuselo ya hahatshi.

12 U nga embelela ngu dipswi da dinene ngu kugonda kundinda moya ngu fanelo. Dipswi dathu di fana ni dilambo. Ti to di tura di lava gezi, se kuhefemula kwako kuninga mtamo dipswi dako mbimo yi u bwabwatako mwendo u embelelako. U nga embelela u kwangula nga wo bwabwata hambi kupindisa ngutu. Phela mbimo yimwani Bhiblia yi gela vakhozeli va Jehovha ti to ve ‘giya’ mbimo yi va dhumisako ngu kuembelela.—Masalmo 33:1-3.

13. U nga mahisa kutxani ti to u embelela ngu dipswi do guleka?

13 Ngu mbimo ya wukhozeli wa mwaya, mwendo u di wekha, duketa tiya: Sawula ndando yi u yi dhundako ngutu ka dibhuku dathu da tindando. Lera ngu dipswi do guleka. Gwita u womba wotshe mlinya u sa txhikisa dipswi. Na u sa txitxa kambe dipswi, embelela mlinya wonewo. (Isaya 24:14) Dipswi dako di na va da dinene ngutu, se eto ndinene. U nga leke tingana ti kudhukisela!

14. a) Kutula txisofu ti nga kuvhunisa kutxani? (Wona dibhokiso di di ku “ Tinzila to embelela kwati.”) b) Ngu tihi tinzila to xula sikarato sa dipswi?

14 Mhaka yimwane ayi yi vhunako ngu tula kwati txisofu. Se mbimo yi u embelelako, tula txisofu kupinda u txi womba-womba. Se u nga maha txani ngako u txi pfa nga u ni madiyo? Ti to u tshukwatisa mpfumawulo wa dipswi dako, ti lava u di  basisa. Eto ti lava u gonda kuleka mmidi wako wu di txhatxhekile. Kutiololanyana ni tona ta laveka. Se ngako dipswi dako di txi kwangula ngutu ko? Ti lava u txhatxha nyama ya mkolo wako u zama kudipumba ngu mpimo wa kona.

EMBELELA TI TXI HUMA MBILUNI

15. a) Nji txani txi nga humiswa ka mtshangano wa dilembe wa 2016? b) Ngu kutxani dibhuku da tindando di di wusetilwe?

15 Ngu 2016 ka mtshangano wa dilembe, mbimo yi mwanathu Stephen Lett wa Mmidi wu wu Fumako, a nga humisa dibhuku da tindando di di ku “Cante de Coração para Jeová”, vanathu va tsakile ngutu. Mwanathu Lett a wombile ti to txivangelo txo humisa dibhuku da diphya da tindando, nguku ku nga wusetwa Bhiblia ya Tradução do Novo Mundo. Se mapswi mamwani a tindando ma txitxile ti to kuthaviswa aya ma si ngako ho ka Tradução do Novo Mundo. Kutshumete kuengetelwa tindando ta tiphya mayelano ni mthumo wo txhumayela ni mtirulo. Kuengetela koneho, ngako kuembelela i ku txienge txa lisima ka wukhozeli wathu, Mmidi wu wu Fumako wu lavile kuhumisa dibhuku da lisima la hombe ngutu. Kapa ya kona yi fana ni ya Bhiblia ya Tradução do Novo Mundo.

16, 17. Ngu tihi timwani ati ti nga txitxa ka dibhuku da diphya da tindando?

 16 Ti to ti hehuka kuthumisa dibhuku da tindando, tindando ti longolokisilwe ngu ti ti wombako tona. Ngu txikombiso, kukhukhela ka ndando 1 kala 12 ti womba-womba ngu Jehovha, se 13 kala 20 ti womba-womba ngu Jesu ni mtirulo, ti mahisa toneto. Makhatoni ka dibhuku ku ni layeni ya tindando totshe. Eto ti na vhuna, ngu txikombiso, ngako mwanathu a txi lava kusawula ndando ya m’wombawombo wa ha kubasani ti na mu hehukela.

17 Ti to kuvhunwa votshe kuembelela ti txi ta ngu mbiluni, mapswi mamwani ma txitxile ti to didungula da tindando di pfisiseka kwati. Mapswi mamwani aya ma si thumiswiko ngutu ni ona ma thavisilwe.

Gondela tindando ngu mbimo ya wukhozeli wa mwaya (Wona ndimana 18)

18. Ngu kutxani hi di fanete kugondela kuembelela tindando ta ha ka dibhuku da diphya da tindando? (Wona txhamuselo ya hahatshi.)

18 Tindando to tala ka dibhuku da diphya da tindando ti zumbisile ku nga mikombelo. Tindando toneto ti kuvhuna ti to u gela Jehovha ati u tipfisako tona. Tindando timwani ti na hi vhuna kutsana “amu ka lirando ni ka mithumo ya yinene.” (Vahebheru 10:24) Hi tsakela kuziva wutxenje wa kona, maembelelelo ni mapswi a tindando tathu. Nzila yimwani yi u nga mahako toneto ngu yona, ngu engisela tindando ta mapswi ati ti ka jw.org. Ngako u txi gonda tindando u di mtini, u nga embelela ngu litsako. *—Wona txhamuselo ya hahatshi.

19. Hotshethu dibanzani hi nga mkhozelisa kutxani Jehovha?

19 U nga divale ti to kuembelela njienge txa lisima ka wukhozeli wathu. I nzila ya mtamo yo komba Jehovha ti to ha m’dhunda ni ku ha bonga totshe ati a nga hi mahela. (Lera Isaya 12:5.) Ngako u txi embelela ngu kuhiseka, u kuzeta vamwani ti to ve maha toneto ni vona. Mwendo hi vahombe, mwendo hi vanana, mwendo hi ngadi kugonda ditshuri, hotshethu dibanzani hi nga khozela Jehovha ngu kuembelela tindando. U nga thave kuembelela ngu dipswi do guleka. Engisa mkongomiso wuwa wa mbhali wa masalmo, a ti khene: “Embelelani ka MKOMA!” Embelela ngu dipswi do guleka!—Masalmo 96:1.

^ par. 11 Ti to u mana tinzila to tshukwatisa dipswi dako, wona txienge txa JW Broadcasting txa Dezembro wa 2014 ka sienge sa mtxima ni mtxima (Bela ka DE NOSSO ESTÚDIO > DISCURSOS.)

^ par. 18 Ka mtshangano wa txigava ni wa m’ganga txienge txa ni mixo ni txa mitshikari si khata ngu wutxenje wa 10 wa timeneti. Wutxenje wonewo wa hi tangalisa timbilu ni ku hi lulamisela timbilu tathu kasiku hi engisela mtshangano. Ngu toneto, hi fanete hi khalahatsha hi engisela wutxenje.