Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Sawula lidimi Txitxopi

Txialakanyiso txi maha hi va ni wumwewo

Txialakanyiso txi maha hi va ni wumwewo

‘Eto ti tshambisako tona ni kutsakisa . . . Kuhanya kumweko ngu kupfana!’—MASALMO 133:1.

TINDANDO: 149, 99

1, 2. Ku na maheka txani ngu 31 ka Março wa 2018? Vathu va na tshangana ve maha txani? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.)

NGU 31 ka Março wa 2018, vathu va timiliyoni ha mafuni kotshe vana tshangana ka tximahakalo txi txi mahwako kumweko ngu dilembe. Tifakazi ta Jehovha ni vamwani ti na tshangana ni minova ti to ve khumbula lifo la Jesu. Dilembe ni dilembe Txialakanyiso txa lifo la Jesu txi tshanganisa vathu ngu nzila yo xamalisa kupinda simahakalo sotshe ha mafuni.

2 Jehovha ni Jesu va tsaka ngutu va txi zumba ditshiku dotshe ve wonetela vathu ha mafuni va txi ya ka tximahakalo txonetxo txo sawuleka. Bhiblia yi womba ti to “dibutho da hombe da vathu, ava ni mmweyo asi sikotiko ku va bala, va otshe matiko, totshe tixaka, yotshe mixowo, ni totshe tidimi,” da kwangula di txi kha dona: “Kuhanyisa kulumba Txizimu txathu, txi nga khalahatsha ha txikhaloni ka wukoma ni ka Txinvutana.” (Mtuletelo 7:9, 10) Ta tsakisa kuwona vathu vo tala  dilembe ni dilembe va txi dhumisa Jehovha ni Jesu ngu timhaka ta hombe ati va nga hi mahela!

3. Ngu sihi siwotiso asi hi no si xamula ka msungo wuwa?

3 Ka msungo wuwa hi na xamula siwotiso siya: (1) Ti to ni ya wuyelwa ka txialakanyiso, ni nga ti lulamiselisa kutxani? (2) Txialakanyiso txa lifo la Jesu txi va vhunisa kutxani vathu va Txizimu ti to ve va ni wumwewo? (3) Ni nga maha txani ti to ni seketela wumwewo hagari ka vathu va Txizimu? (4) Ina txialakanyiso txi na gwita? Ngako txi txi na gwita, txi na gwita ditshiku?

TI LULAMISELE U TSHUMELA U WUYELWA NGU TXIALAKANYISO

4. Ngu kutxani ti di ni lisima ku va ho ka txialakanyiso?

Jehovha ni Jesu va yi wona mizamo ya votshe yo maneka ka Txialakanyiso

4 Ngu kutxani ti di ni lisima ku va ho ka txialakanyiso? Txivangelo tximwani nguku i ku nzila yimwani yo khozela Jehovha. Ha tsaniseka ti to Jehovha ni Jesu va yi wona mizamo ya votshe yo maneka ka mtshangano wuwa wa lisima wa dilembe. Hi lava ti to Jehovha ni Jesu ve tiwona ti to ha tilava kumaneka hahanze ko tandeka hambi hi di mahile txani ni txani. Ngako simaho sathu si txi kombisa ti to tximahakalo txiya nja lisima, hi ninga txivangelo tximwani txa ti to Jehovha e xayisa matina athu ka “dibhuku da sialakanyiso.” Kuwombwa “dibhuku da wutomi.” Dona di ni matina a va Jehovha a lavako ku va ninga wutomi wo mbi guma.—Malakiya 3:16; Mtuletelo 20:15.

5. Hi nga maha txani ngako ku di sate mavhiki ti to kuhoka txialakanyiso? Hi nga tixolisa kutxani hipune kasi kuwona kutsana ka likholo lathu?

5 Hi nga maha txani ngako ku di sate mavhiki ti to kuhoka txialakanyiso? Hi nga lava mbimo yo alakanyisisa ngu wuxaka wathu ni Jehovha. (Lera 2 Vakorinto 13:5.) Paulo a ti khene: “Ti xoleni mipune, kufela kuwona ti to mi tsani kukholwani.” Hi nga mahisa kutxani? Hi nga tiwotisa tiya: ‘Ina ani na kholwa ngu ditshuri ti to sengeletano yiya, ngu yona dwe ayi Jehovha a nga yi sawula ti to yi maha kudhunda kwakwe? Ina na tikarata ka mthumo wo txhumayela ni kugondisa mahungo a manene? Ina simaho sangu si kombisa ti to na kholwa ti to hi hanya ka masiku a magwito ni ku magwito ma hafuhi? Ina ni ngadi ni txi themba Jehovha ni Jesu kufana ni kukhatani?’ (Matewu 24:14; 2 Timoti 3:1; Vahebheru 3:14) Siwotiso siya si na hi vhuna kuya “masoni ngu ku ti xola” mahanyelo athu.

6. a) Ngu yihi nzila yo mana wutomi wo mbi guma? b) Mwanathu mmwani a ti lulamiselisa kutxani ka Txialakanyiso dilembe ni dilembe? Awe u nga maha txani to fana ni ti ene a mahako?

6 Nzila yimwani ayi u nga ti lulamiselako ngu yona ka txialakanyiso ngu lera ni kualakanyisisa ngu misungo ya timhaka yi yi womba-wombako ngu lisima la tximahakalo txiya. (Lera Johani 3:16; 17:3.) Phela hi mana wutomi wo mbi guma ngu kuziva Jehovha ni kukholwa ka Mwanana wakwe,  Jesu. Hi nga tshumela hi ti lulamisela ngu kusawula tigondo ati ti no hi tshuketisa ka Jehovha ni Jesu. Mwanathu mmwani wu a ku ni malembe o tala i di didhota a mahile toneto. Gondo yoneyo a yi ningile ni ditina, a khene misungo ya Muwoneleli ayi yi wombawombako ngu txialakanyiso ni lirando ali Jehovha ni Jesu va nga hi komba lona. Ku txi tshuketa masiku a txialakanyiso, a tshumela e lera misungo yoneyo e tshumela e alakanyisisa ngu lisima la tximahakalo txonetxo. Mbimo yimwani a engetela misungo yimwani ayi a nga yi xota. A tshumela e alakanyisisa kwati ngu kulera ka Bhiblia ka mbimo ya Txialakanyiso. Mwanathu wuwa a womba ti to a txi za e lera a gonda timhaka ta tiphya. Txa lisima ngutu ngu ti to ti engetela lirando lakwe ngu Jehovha ni Jesu. Nawe u nga engetela lirando lako ngu Jehovha ni Jesu u txo maha toneto. U na bonga ngu ti vona va nga kumahela ni ku u na wuyelwa ka Txialakanyiso.

TXIALAKANYISO TXI HI VHUNA KU VA NI WUMWEWO

7. a) Jesu a kombete txani ka mkombelo wakwe ka Txilalelo txo khata txa Mkoma? b) Nji txani txi kombisako ti to Jehovha a xamute mkombelo wakwe?

7 Jesu a mahile mkombelo wo sawuleka ka Txilalelo txo khata txa Mkoma. A womba-wombile ngu wumwewo wo tsakisa awu ene ni Tate wakwe va ku nawo. Jesu a kombelete ti to votshe vagondiswa vakwe ve va ni wumwewo wo nga wonewo. (Lera Johani 17:20, 21.) Jehovha a xamute mkombelo wa Mwanana wakwe. Kupinda mitshangano yihi ni yihi, Txialakanyiso txi kombisa ti to Tifakazi ta Jehovha ti ni wumwewo. Ka ditshiku donedo, vathu va timiliyoni va matiko o tala, mixowo ni tixaka to hambana va tshangana ha mafuni kotshe ve kombisa ti to va kholwa ti to Jehovha a rumete Mwanana wakwe. Ka matiko mamwani kha ta toloveleka ti to vathu va tixaka to hambana ve va votshe ka mtshangano wa wukhongeli. Ngako ti txi maheka, vamwani va wona ti si faneli. Kambe eyo hi nga mawonelo a Jehovha ni Jesu. Kwawe ta tshura hi txi tshangana ka Txialakanyiso.

8. Ngu yahi madungula ya Jehovha a nga gela Ezekhiyele?

8 Kota vathu va Jehovha, mpatano wo nga tiya kha wu hi xamatisi. Jehovha a womba-wombile ngu wona ngu kuthumisa mprofeti Ezekhiyele. Ene a rumile Ezekhiyele ti to e teka txipulangwana tximwetxo “ngu Judha” ni tximwani “ngu Josefa” e si tshanganisa ti to simaha dipulango dimwedo. (Lera Ezekhiyele 37:15-17.) Direvhista da Muwoneleli di nga humiswa ngu Julho wa 2016 di txhamusete tiya ka tixamulo ta siwotiso sa vagondi: “Ngu kuthumisa mprofeti Ezekhiyele, Jehovha a wombile ti to vathu vakwe va ndina tshumela ve ya ka Ditiko da Txithembiso ve ya tshumela ve maha ditiko dimwedo. Wuprofeti wonewo wu tshumete wu womba ti to ava va khozelako Txizimu ka masiku ya magwito va ndina patana ve va vathu vamwevo.”

9. Ngu mbimo ya Txialakanyiso, hi wu wonisa kutxani wumwewo wu wu nga profetwa ngu Ezekhiyeli?

9 Kukhukhela ngu 1919, Jehovha a khatile kululamisela ni kutshanganisa vasawuleki. Vona va ti fana ni Ndonga ya “Judha.” Se ava va ku ni themba yo hanya kala kupinduka ha mafuni va khatile ku tipatanisa ni vasawuleki. Se evo va fana ni  ndonga ya “Josefa.” Jehovha a thembisile kupatanisa tindonga toneto ti “maha ndonga yimweyo” manzani kwakwe. (Ezekhiyele 37:19) Ene a mahile ti to vasawuleki ni va va “tinvuta timwani” ve va “mtxhambi wumwewo.” (Johani 10:16; Zakariya 8:23) Nyamsi, mitxawa yiya ya yimbidi yi patanile ti to yi thumela Jehovha kumweko. Vona va ni Mkoma mmweyo, i ku Jesu Kristu awu Jehovha a nga m’dhana ku “txithumi txangu Dhavhidha” ka wuprofeti wa Ezekhiyele. (Ezekhiyele 37:24, 25) Dilembe ni dilembe ha wu wona wumwewo wonewo wu nga profetwa ngu Ezekhiyele wa mitxawa yoneyo ya yimbidi mbimo yi hi tshanganako ka Txialakanyiso. Kambe mmweyo ni mmweyo wathu a nga maha txani ti to e xayisa ni kuseketela wumwewo wa vathu va Txizimu?

SEKETELA WUMWEWO

10. Hi nga wu seketela ngu nzila yihi wumwewo hagari ka vathu va Txizimu?

10 Ngu yihi nzila yo khata ayi hi nga seketelako ngu yona wumwewo hagari ka vathu va Txizimu? Ngu tikaratela kutiveka hahatshi. Mbimo yi a nga ti ha mafuni Jesu a gete vagondiswa vakwe ti to va ti fanete ve tiveka hahatshi. (Matewu 23:12) Ha mafuni kotshe, vathu va tiwona i di vavanene kupinda vamwani. Kambe ngako hi txi tiveka hahatshi, hi na xonipha vanathu va va thangelako dibanzani ni ku hi na engisa mkongomiso wawe. Ngako hi si engisi, dibanza  kha di na kuva ni wumwewo. Txa lisima ngutu ngu txiya, ngako hi txi tiveka hahatshi, hi na tsakisa Txizimu, nguku txona “txi nyenyana ni va va kutikulisa, kambe txi ninga makatekwa a txona ka vale va kutiveka hahatshi.”—1 Pedro 5:5.

11. Kualakanya ngu txhamuselo ya dipawu ni vhinya ti nga seketela wumwewo wathu ngu nzila yihi?

11 Ngu yihi nzila ya wumbidi ayi hi nga seketelako ngu yona wumwewo? Ngu alakanyisisa kwati ngu txhamuselo ya dipawu ni vhinya. Hi nga maha toneto Txialakanyiso txi si se hoka, ngutu-ngutu dona ditshiku dile. (1 Vakorinto 11:23-25) Dipawu do mbina mtshumbelo di emela txani? Di emela mmidi wa Jesu awu a nga wu ningela wu va mhamba. Se vhinya yo bhilivila yi emela mnoha wakwe. Kambe eto kha ta enela. Ti lava hi khumbula ti to mtirulo wa Jesu wu pata sikombiso simbidi sa lirando. Ngu sihi? Jehovha a hi ningile Mwanana wakwe, ni ku Jesu ngu kutidhunda a hi ningile wutomi wakwe. Se hi txi alakanyisisa ngu lirando la Jehovha ni Jesu, hi na susumeteleka ku va randa. Se lirando li hotshethu hi ku nalo ngu Jehovha li na tsanisa wumwewo wathu.

Hi txi divalela vamwani hi seketela wumwewo (Wona tindimana 12, 13)

12. Ka txidinganiso txa Jesu txa mkoma ni txithumi, txi ti kombisisa kutxani ti to Jehovha a lava hi divalela vamwani?

12 Ngu yihi nzila ya wuraru ayi hi nga seketelako ngu yona wumwewo? Ngu divalela vamwani. Hi txi maha toneto, hi kombisa ti to ha bonga aku Jehovha a nga hi divalela sionho sathu ngu mhaka ya mphaxo wa Jesu. Jesu a kombisile lisima lo divalela ngu kuwomba txidinganiso txa mkoma ni txithumi txakwe. Hi kombela u lera Matewu 18:23-34 se u tiwotisa: ‘Ina ani na tilava kumaha ati Jesu a nga gondisa? Ina na va laphisela mbilu vanathu ni ku va pfisisa? Na kuluveta ni divalela awu a nga ni onhela?’ Ditshuri ti to sionho kha si fani. K ota ku hi nga mbi hetiseka, sionho simwani si nga woneka i di sa hombe, se ti hi karatela ku divalela vamwani. Kambe txidinganiso txa Jesu txi hi gondisa ati Jehovha a lavako ti to hi timaha. (Lera Matewu 18:35.) Jesu a ti vekile ha kubasani ti to Jehovha a na mbi hi divalela ngako athu hi si divaleli vanathu ngako va txi tisola ti txi khukhela mbiluni. Ngu ditshuri, hi fanete hi pimisa kwati ngu mhaka yiya. Ngu toneto, ti to hi seketela wumwewo wathu wo tshura, ti lava hi divalela vamwani nga ha Jesu a nga hi gondisa ngu kona.

13. Hi wu seketelisa kutxani wumwewo ngu ku va ni kurula ni vamwani?

13 Ngako hi txi divalela vamwani, hi seketela kurula ni vanathu. Mpostoli Paulo a ti khene ti lava hi tikarata ti to hi simama hi va ni kurula ni vanathu. (Vaefesu 4:3) Se ngu mbimo ya Txialakanyiso, ngutu-ngutu ditshiku dile, alakanyisisa ngu nzila yi u ñolako ngu yona vamwani. Ti wotise: ‘Ina vamwani va ti wona ti to kha ni vekeli txiviti ava va ni vhukako? Ina vathu va ti wona ti to na zama kuseketela kurula ni wumwewo?’ Eso nziwotiso sa lisima so alakanyisisa ngu sona.

14. Hi nga ti kombisisa kutxani ti to ha “divalelana ngu lirando”?

14 Ngu yihi nzila ya wumune ayi hi nga seketelako ngu yona wumwewo? Ngu kuetetela Jehovha ngu kukombisa lirando. (1 Johani 4:8) Hi nge thuki hi womba tiya: “Ni fanete ni randa vanathu, kambe kha ti  sungi ni vadhunda.” Hi di ni mialakanyo yoneyo, hi veka msana txialakanyiso txa Paulo txo “divalelana ngu lirando.” (Vaefesu 4:2) Wona ti to Paulo kha wombisa ku khene hi fanete hi “divalelana” dwe, kambe a ti khene “ngu lirando.” Ti hambana koneho. Dibanzani ku ni tixaka to hambana-hambana, ni ku votshe va dhanwi ngu Jehovha. (Johani 6:44) Se ene a woni sivangelo so tala so va randa. Se ngako vanathu votshe dibanzani va txi fanelwa ngu lirando la Txizimu, hi nga wombisa kutxani ti to kha va fanelwi ngu lirando lathu kani? Hi fanete hi tiemisela ku va randa ngu nzila yi Jehovha a yi lavako.—1 Johani 4:20, 21.

TXIALAKANYISO TXI NA GWITA DITSHIKU

15. Hi tizivisa kutxani ti to Txialakanyiso txi na gwita?

15 Phela dimwani ditshiku hi na xalela Txialakanyiso do gwita. Hi tizivisa kutxani? Paulo a gete Makristu ya i ku vasawuleki ti to mbimo yi va khumbulako lifo la Jesu, va “huwelela lifo la Mkoma kala kuwuyani kwakwe.” (1 Vakorinto 11:26) Ka wuprofeti wakwe mayelano ni masiku a magwito, Jesu a wombawombile ngu “kuwuyani” kwakwe. A txi womba-womba ngu xanisa ya hombe ayi yi no hoka na i singa kale a ti khene: “Ku na woneka txikombiso txa Mwanana wa M’thu nzumani, se totshe tihunzu ta ha mafuni ti na dila, ngako ti txi wona Mwanana wa M’thu a txi ta a di txitimwi ka marefu a nzumani ni mtamo ni wudhumo wa hombe. Ene a na rumela tingelozi takwe ngu kuvetwa ka mpundu wa hombe, kasi kuramba vasawuleki vakwe ngu ka otshe maphambo a mune, kukhukhela magemeta-mitshi ka nzuma kala kumwani magemeta-mitshi ka yona nzuma.” (Matewu 24:29-31) Jesu a na “ramba vasawuleki vakwe” mbimo yi a no teka votshe vasawuleki ava va no maneka va di ngadi ha mafuni ve ya nzumani. Eto ti na maheka xanisa ya hombe yi di khatile kambe yimbi ya Armagedhoni yi si se hoka. Ka yimbi yoneyo, Jesu ni va va 144.000 va na lwa ni vakoma va mafu ve va xula. (Mtuletelo 17:12-14) Txialakanyiso txo gwita hi na va natxo Jesu a si se “wuya” e ta teka vasawuleki vo gwitisa.

16. Awe u tiemisete kumaha txani dilembe diya? Ngu kutxani?

16 Tiemisele ku va ho ka Txialakanyiso ngu 31 ka Março wa 2018. Kombela Jehovha e kuvhuna u seketela wumwewo wa vathu vakwe. (Lera Masalmo 133:1.) Dimwani ditshiku, hi na va hi txo gwita kuya ka Txialakanyiso. Kala ditshiku donedo, he kombiseni ti to wumwewo wo tsakisa wa mbimo ya Txialakanyiso dilembe ni dilembe mbwa lisima ngutu kwathu.