“Va katekile vava, Txizimu i ku MKOMA wawe!”—MASALMU 144:15.

TINDANDO: 75, 73

1. Masiku a ngweno ma hambanisa kutxani ni a kale?

MASIKU a ngweno ma hambanile ngutu ni a kale. Jehovha a ya masoni e sengeleta vathu va “otshe matiko, totshe tixaka, yotshe mixowo, ni totshe tidimi,” nga ha Bhiblia yi nga womba ngu kona. Vona i “vathu va vangi” vo pinda 8 wa timiliyoni, va “khozela [Txizimu] wusiku ni mtshikari,” va di tsakile. (Mtuletelo 7:9, 15; Isaya 60:22) Kha ku khali ka nga va ni vathu vo talisa tiya vo dhunda Txizimu ni vathu kulowe.

2. Ngu lihi lirando la walo ali ava i singako vangana va Txizimu va ku nalo? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.)

2 Hambiketo, Bhiblia yi tshumete yi womba ti to ka masiku athu, vathu ava i singako vangana va Txizimu va ndina va ni lirando la walo. Mpostoli Paulo a bhate ti to ka masiku a magwito, vathu va na va “vo tiranda vapune, vanyatimbiti [varandi va male, Tradução do Novo Mundo]” ni va va “randako ngutu so tsakisa nyama kupinda kuranda Txizimu.” (2 Timoti 3:1-4) Lirando liya lo tiranda kupinda mpimo la hambana ni lirando lo randa Txizimu. M’thu wu a tilavelako  takwe a singa ni mhaka ni vamwani, kha tsaki, hambiku ene a pimisako ti to a na tsaka. Kambe, eto ti vanga wubihi ni sikarato ha mafuni.

3. Hi na xolisisa txani ka msungo wuwa? Ngu kutxani?

3 Mpostoli Paulo a tizivile ti to lirando lo biha li ndina tala ni ku li ndina va ni phango ka Makristu. Se a txharihisile Makristu ti to me ‘vayilela’ ava va ku ni lirando lonelo. (2 Timoti 3:5) Kambe kha hi na kusikota kwa mbi manana ni vathu vonevo nyamsi. Se, hi nga tiwonelisa kutxani ka mahanyelo a vathu vonevo se hi tsakisa Jehovha, Txizimu txa lirando? He xolisiseni kuhambana ku ku ho ka lirando ali Txizimu txi lavako ti to hi va nalo ni li li nga wombwa ka 2 Timoti 3:2-4. Hi na gwita hi wona ti to athu hi nga li kombisisa kutxani lirando ali li tisako litsako la ditshuri.

INA U RANDA TXIZIMU MWENDO WO TIRANDA AWE?

4. Ngu kutxani ti sa biha ku ti randa?

4 Paulo a bhate tiya: “Vathu va na va vo ti randa vapune.” Ina eto ti la kuwomba ti to ti bihile ku ti randa? Ahim-him, ndinene ku ti randa futhi ta laveka. Jehovha a hi vangile ni minavelo yoneyo. Jesu a ti khene: “U na randa muakelani wako nga ti u ti randisako tona awe upune.” (Marku 12:31) Ngako hi si ti randi, kha hi na kusikota kuranda m’thu mmwani. Bhiblia yi tshumela yi womba tiya: ‘Vavamna va fanete kuranda vasikati vawe nga mimidi yawe. Awu a randako msikati wakwe, wo ti randa apune; nguko ha kunene a walo m’thu wu a khalako a txi venga mmidi wakwe, aniko wa wu dyisa, a txi wu gonga.’ (Vaefesu 5:28, 29) Ti ha kubasani ti to hi fanete hi ti randa.

5. Ngu yahi mazumbelo a m’thu wu a ti randako kupinda mpimo?

5 Ku ti randa aku ku nga wombwa ka 2 Timoti 3:2, hi nga ka kunene. Ku bihile. Ngako m’thu a txi ti randa kupinda mpimo, a zumbela kupimisa ngu ngene basi kupinda ati ti lavekako. (Lera Varoma 12:3.) Ene a khatala ngutu ngu ngene kupinda vamwani. Se ngako ti txi mtsimbilela txibhabha, kha tisoli a sola vamwani. Vagondi vamwani va Bhiblia va fananisa m’thu wo ngeto, ni txihari txi txi dhanwako ku i nungu. Mmidi wa nungu wu tate ngu mipa, kambe aha ka mrumbo, matoya dwe. Ya sikota kutidomba yi txi nga bholwa yi sisa hale ko mbina mipa, kuwoneka mipa dwe. M’thu wu a fanako ni txihari txiya, ngu ditshuri kha na litsako.

Lirando ali Txizimu txi lavako ti to hi va nalo, li humisa tifanelo ta tinene

6. Hi wuyelwa ngu txani hi txi randa Txizimu?

6 Sigondi simwani si kholwa ti to Paulo a khatile ngu kuwomba lirando lonelo lo ti randa nguko li humisako tifanelo to biha ati a nga gwita a txi ti womba. Kambe lirando ali Txizimu txi lavako ti to hi va nalo, li humisa tifanelo ta tinene. Li tsimbitisana ni litsako, kudikha, kutimisela, wunene, kutshambisa, likholo, kutiveka hahatshi ni kutiñola. (Vagalatiya 5:22, 23) Mbhali wa Masalmo a ti khene: “Va katekile vathu  vava, Txizimu i ku MKOMA wawe!” (Masalmo 144:15) Jehovha i Txizimu txi txi nga tsaka, se ni vathu va txona va tsakile ni vona. Ava va ti randako kupinda mpimo, vona vo alakanya ngu kuningwa dwe, kambe malanda a Jehovha ma tsaka ngu ku va ni wuha.—Mithumo ya Vapostoli 20:35.

Hi nga mahisa kutxani ti to hi si vi va va tirandako? (Wona tindimana 7)

7. Hi nga mahisa kutxani ti to hi ziva ti to ha txi randa Txizimu?

7 Hi nga ti zivisa kutxani ti to hi ti randa ngutu kupinda kuranda Txizimu? Alakanyisisa ngu txialakanyiso txiya txa Bhiblia: “Mi nga maheni to maha ngu kukanetana hambi kutikulisa, aniko thumani ngu ku ti veka hahatshi, mi si alakanyi ti to ma pinda vamwani ngu wunene. Kha kulaveki ti to mmwani ni mmwani a txi khatalela si i ku sakwe dwe, aniko mmwani ni mmwani a na khatalele ni sa vamwani.” (Vafilipiya 2:3, 4) Hi nga tiwotisa tiya: ‘Ina ani na txi engisa txialakanyiso txiya? Ina na duketa kumaha ati Txizimu txi lavako ti to ni timaha? Ina ni zama kulava tinzila to vhuna vamwani dibanzani ni ka mthumo wa thembwe?’ Ku ningela ngu mtamo ni mbimo yathu kha ti hehuki. Ti nga thuka ti lava hi thuma ngutu mwendo kuluza silo so kari asi hi si tsakelako. Kambe ina txi ho txo tsakisa kupinda kuziva ti to Mkoma wa mafu otshe wa tsakiswa ngu ngathu?

8. Mwanathu mmwani a mahile txani nguko a randako Txizimu?

8 Malanda mamwani a Txizimu ma leka mithumo ayi yi ndino ma ninga male yo tala nguko ma txi randako. Ngu txikombiso, Ericka wu i ku dhokodhela, a sawute ku va nyaphandule hahanze ko wonisana ni mthumo wakwe wa wudhokodhela. Ene ni mwamna wakwe ti va hehukete kuthuma ka matiko o tala. A khene: “Ati hi nga manana  nato hi txi vhuna vathu va tidimi timwani, kumweko ni vangana va hi nga va navo, ngu ditshuri ti mahile ti to wutomi wathu wu tsakisa.” Ni konku Ericka i ngadi dhokodhela, kambe ene a heta mbimo ni mtamo wakwe a txi gondisa vathu ngu Jehovha ni kuvhuna vanathu. A khene toneto ti mu tisela “litsako la hombe.”

U VEKA HANI TITHOMBA TAKO?

9. Ngu kutxani awu a randako ngutu male a si mani litsako?

9 Paulo a ti khene vathu va na va “vanyatimbiti [varandi va male, NM].” Ka malembe ya ma nga pinda, nyaphandule mmwani wa Irlanda a bhute ni dijaha dimwani mayelano ni Txizimu. Wule wamwamna a to tula txipatxhi txakwe e mu komba male a txi khene: “Txizimu txangu ngu txiya!” Vathu vo tala va ni mawonelo oneyo, kambe u txo va gela ngu kukongoma va nga lamba. Va randa male ni si yi si xavako. Kambe Bhiblia yi khene: “Awule a dhundako male kha na mbi dhuka e kolwa ngu male; ni wule a randako thomba yayingi kha na mbi dhuka e kolwa ngu dibhindu da kona.” (Ekleziyaste 5:10) M’thu wu a randako male kha enelelwi. Mbimo yotshe a lava yo tala ni ku a heta wutomi wakwe wotshe a txi zama ku yi mana. Toneto ti mtisela “kuvilela ko tala.”—1 Timoti 6:9, 10.

10. Nji txani atxi Bhiblia yi nga txi womba ngu wusiwana ni tithomba?

10 Ditshuri ti to hotshethu ha yi lava male. Yona njivhikelo txathu. (Ekleziyaste 7:12) Kambe ina hi nga tsaka ngu kuva ni so kota kuhanya dwe? Inna! (Lera Ekleziyaste 5:12.) Aguri mwana Jake a bhate tiya: “U nga ni ninge hambi wusiwana mwendo tithomba; ni ninge sakudya sa ku ni enelela.” Ta pfala aku Aguri a nga mbi la kuva txisiwana. A ti khene kha lavi kubela ka txiduko txo pa, nguko toneto kha ti dhumisi Txizimu. Se ngu kutxani a nga ti si lavi ku va ni tithomba? A ti khene: “Kasi ngu kupfa kukhura, ni si ku kaneti, ni txi khani: I mani MKOMA kani?” (Mavingu 30:8, 9) Ti nga maha u txi ziva vathu va va thembako tithomba i singa Txizimu.

11. Ngu tihi ati Jesu a nga ti womba ngu kusengeletela tithomba?

11 M’thu wu a randako male a nge txi tsakisi Txizimu. Jesu a ti khene: “Ku walo m’thu wu a si kotako kuthumela vakoma vambidi, nguko mwendo a na vengela mmweyo e dhunda mmwani, mwendo a na namarela ka mmweyo e kanyisa mmwani. Kha mi na kusikota kuthumela Txizimu ni thomba ya mafu.” A tshumete a txi khene: “Mi nga ti sengeleteleni tithomba ha mafuni, ahawa kubhirela ni sumba si dyako, ni hawa makhokhokho ma dolako ma txi pa. Aniko sengeletelani tithomba tanu nzumani, ahawa sumba ni kubhirela si si dyiko, ni hawa makhokhokho ma si doliko ma txi pa.”—Matewu 6:19, 20, 24.

12. Kuhehukisa wutomi ti nga hi vhunisa kutxani ti to hi thumela Txizimu? Womba txikombiso.

12 Malanda a mangi a Jehovha ma zama kuhanya wutomi wo hehuka. Ma ti wona ti to kumaha toneto ti ma ninga mbimo yo tala yo thumela Jehovha ni ku eto ti ma ninga litsako. Jack wa Estados Unidos, a xavisile mti wawe ni dibhindu da hombe ti to ene ni msikati wakwe ve kota ku va vanyaphandule. A khene: “Ti si hehuki kuleka mti wathu hombe wo tshura ni kusiya tithomba ka ditiko donedo.” Kambe malembe  msana a ti zumbela ku va ni sikarato sa mthumoni. A khene: “Msikati wangu i nyaphandule, mbimo yotshe a tsakile. Ene a ndina khene: ‘Ni ni mlungo wa mnene kupinda votshe!’ Se konkuwa, aku nani ni ku nyaphandule, hotshethu hi thumela M’thu mmweyo, Jehovha.”

‘Ina mahanyelo angu ma kombisa ti to ngu ditshuri na tumela ati Bhiblia yi ti wombako ngu male?’

Hi nga mahisa kutxani ti to hi si vi vathu va va randako male? (Wona tindimana 13)

13. Hi nga mahisa kutxani ti to hi xolisisa mawonelo athu ngu male?

13 Hi nga thuki hi tikanganyisa mbimo yi hi xolisisako mawonelo athu ngu male, ti lava hi tiwotisa tiya: ‘Ina mahanyelo angu ma kombisa ti to ngu ditshuri na tumela ati Bhiblia yi ti wombako ngu male? Ina kumana male ngu kona i ku ka lisima ngutu ka wutomi wango? Male ni wuxaka wangu ni Jehovha ni vathu vamwani ni khatala ngutu ngu txani? Ina na kholwa ti to Jehovha a na ni ninga sotshe si ni si lavako?’ Hi fanete hi tsaniseka ti to ene a na mbi leka awu a mthembako!—Matewu 6:33.

INA HI RANDA JEHOVHA MWENDO KU TITSAKISA?

14. Ina Bhiblia yo hi vhalela ku titsakisa?

14 Bhiblia yi tshumete yi womba ti to ka masiku a magwito, vathu va na ‘randa ngutu so tsakisa nyama.’ Ngu ha hi ti zivako ngu kona, kha ta biha ku va ni mawonelo a manene ngu ngathu ni ngu male. Ha tiziva kambe ti to kha ta biha kutsakisa mmidi ngu nzila ya yinene. Vathu vamwani va alakanya ti to kha va fanela ve titsakisa. Kambe eto, hi nga tona ati Jehovha a ti navelako ngu ngathu. Bhiblia yi gela malanda o thembeka a Txizimu yi txi khene: “Tsula koko, u yadya sakudya sako ngu kutsaka, u sela vhinya yako ngu mbilu ya yinene.”—Ekleziyaste 9:7.

15. Tiwomba txani ‘kuranda ngutu to tsakisa nyama’?

15 Timoti wa wumbidi 3:4 yi wombawomba ngu va va dhundako ku titsakisa ve leka kuranda Txizimu. Wona ti to ndimana yiya yi womba ti to vathu va ndina randa so tsakisa nyama “kupinda Txizimu,” kambe atiya kha ti kombisi ti to vo txi randa ka kudotho. Txigondi tximwani txa Bhiblia txi wombile ti to: “[Ndimana] yiya ngu ditshuri kha yi wombi ti to vathu vava va ni lirando ngu Txizimu. Yi kombisa ti to kha va txi randi Txizimu.” Atxiya njialakanyiso ka va va khatako ku tikombisa va txi randa to tsakisa nyama! Mapswi ya ma ku khene “varandako ngutu so tsakisa nyama” ngu ditshuri ma womba ava va nga “kamaretwa ngu kuvilela . . . ka wutomi wuwa.”—Luka 8:14.

16, 17. Jesu a ti kombisisile kutxani ti to a ni mawonelo a manene ngu ku titsakisa?

16 Jesu a kombisile mawonelo a manene ngu kutsakisa nyama. A yite ‘mtxhadhoni’ ni ka “m’buso wa hombe.” (Johani 2:1-10; Luka 5:29) Mtxhadhoni ku ti singa ni vhinya yo enela vathu, se Jesu a mahile txidiwukiso txo txitxa mati me maha vhinya. Jesu a txi ti dhunda kudya ni kusela ni vangana vakwe, se mbimo yi vathu va nga khata ku wombawomba kubiha ngu toneto,  a va kombile ti to va singa ni mawonelo a manene.—Luka 7:33-36.

17 Hambiketo, Jesu kha thangetisa kutsakisa nyama ka wutomi wakwe. Ene ati thangetisa Jehovha ni kumaha totshe ti to e vhuna vamwani. Ene a ti tiemisete kufa ka phande ya xanisa ti to e ponisa vathu. Jesu a gete va va nga ti lava ku va valondeteli vakwe a txi khene: “Mi katekile, ngako va txi mi ruketela ni ku mi xanisa, ni ku mi hembela, ve mi lumbeta makuhu ngu mhaka yangu. Tsakani ta tinene mi txi nengela, nguko nja hombe hakhelo yanu nzumani. Nguko va va xanisisile toneto vaprofeti va va nga mi thangela.”—Matewu 5:11, 12.

Hi nga mahisa kutxani ti to hi si vi vathu va va randako so tsakisa nyama? (Wona tindimana 18)

18. Ngu sihi siwotiso asi si no hi vhuna kuxolisisa mawonelo athu ngu ku titsakisa?

18 Nji txani txi nga hi vhunako kuxolisisa mawonelo athu ngu ku titsakisa? Hi nga tiwotisa tiya: ‘Ina ni wona kusakana i di ka lisima kupinda mitshangano ni mthumo wa thembwe? Ina ni tiemisete kuluza si ni si dhundako ti to ni kota kuthumela Txizimu? Ina ni alakanya ngu Jehovha mbimo yi ni sawulako misakano?’ Ha txi randa Txizimu, ni ku hi navela ku txi tsakisa. Ngu toneto, hi na nambi vayilela ati hi zivako ti to ti bihile dwe, kambe hambi ti hi pimisako ti to kha ti tsakisi Txizimu.—Lera Matewu 22:37, 38.

U NGA LI MANISA KUTXANI LITSAKO?

19. Mba mani ava va no mbi mana litsako?

19 Se ku ni malembe a kona mu ka 6.000 mafu a Sathani ma txi xanisa vathu. Nyamsi, masiku awa a magwito, mafu ma tate ngu vathu va va tirandako, va randako male ni so tsakisa nyama. Vona va alakanya ngu nzila yo humelela ka ti ti lawako ngu vona ka wutomi wawe dwe. Kambe vathu vo nga vonevo, txima va na mbi mana litsako! Kuhambana ni toneto, Bhiblia yi khene: “A katekile wule Txizimu txa Jakobe i ku m’vhuni wakwe, awule themba yakwe yi ku ka MKOMA, Txizimu txakwe.”—Masalmo 146:5.

20. Ngu kutxani u txi tsaka ngu kuthumela Txizimu?

20 Malanda a Jehovha ma mu randa ngu ditshuri ni ku dilembe ni dilembe vathu vamwani vo tala va gonda ditshuri, ve mu randa ni vona. Toneto ti kombisa ti to Mfumo wa Txizimu se wa fuma, ni ku na i singa kale wu na hi tisela makatekwa yo nem hi si ma alakanyi! Ngako hi txi maha ati Jehovha a ti lavako, a na tsaka ngu ngathu ni ku ti na hi tisela litsako la ditshuri. Ava va randako Jehovha va na tsaka kala kupinduka! Ka msungo wu wu londiselako hi na gonda ngu tifanelo to biha ati ti tiswako ngu lirando lo biha. Hi na gwita hi wona nzila yi ti hambanako ngu yona ni tifanelo ta tinene ta malanda a Jehovha.