Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Muwoneleli—Wa txigondo  |  Abril wa 2017

Ngu tihi ati Mfumo wa Txizimu wu no ta timaha?

Ngu tihi ati Mfumo wa Txizimu wu no ta timaha?

“Mafu ma pinda ni kunavela ka ona, kambe awu a mahako kuranda ka Txizimu, a zumba ngu hawa ku si gumiko.”—1 JOHANE 2:17.

TINDANDO: 134, 24

1, 2. a) Mafu awa o biha ma fanisa ku txani ni txigevenga atxi txi yako kudawani? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.) b) Hotshethu, nzumani ni ha mafuni hi na ti pfisa ku txani mbimo yi matsimbitiselo a sa mafu ma no loviswa?

ALAKANYA ngu tiya: U wona maphoyisa ma txi tsimbila ni txigevenga txo thisa, se me peka huwa ma txi khona: “M’thu wo fa a ko tsimbila!” Ngu ku txani va txi womba toneto? Hambiku txigevenga txile txi ku ngadi txi txi hanya, kambe txona txi ya kudawani. Ti fana ni ku se txi di datwe. *—Wona txhamuselo ya hahatshi.

2 Mafu awa o biha ni ona ma ka nzila yimweyo ni txigevenga txile txi yako kudawani. Bhiblia yi khene: “Mafu ma pinda.” (1 Johane 2:17) Jehovha se a mahile makungo o gumisa mafu awa ngu txikuluveta, eto kha ti kanakanisi ti to ma na guma. Kambe kudawa ka txigevenga ni kugumiswa ka mafu ta hambana ngutu. Ka kudawa ka txigevenga ti nga maha vathu ve zama ku txi vhikela ve womba ti to mhaka  kha ya xuxwa ngu nzila ya yinene va txi pimisa ti to va na txi hulukisa. Hambiketo, Jehovha i mlamuli wo hetiseka, se txisungo txakwe txo lovisa mafu awa txi lulamile. (Dheuteronome 32:4) Na i singa kale mafu ma na loviswa. Se mbimo yi Jehovha a no va a di lovisile matsimbitiselo awa a sa mafu, hotshethu, nzumani ni ha mafuni, hi na kholwa ti to Jehovha kha phazama. Hi na humula sikarato!

3. Ngu sihi silo sa mune asi si no gumiswa mbimo yi ku no ta Mfumo wa Txizimu?

3 “Mafu” aya ‘ma pindako’ ku wombwa txani? Ku wombwa timhaka to biha ati ti humelelako nyamsi wa ditshiku. Kambe totshe ti na guma. Ku pfa mhaka yoneyo, i “mahungu a manene”. (Matewu 24:14) Ka msungo wuwa hi na bhula ngu silo sa mune asi si no ta gumiswa mbimo yi ku no ta Mfumo wa Txizimu; i ku siya: Vathu vo biha, tisengeletano ta wukanganyisi, mithumo yo biha ni sikarato sa wutomi. Ka tximwane ni tximwane hi na gonda ti to: (1) Txi hi xanisa ngu nzila yihi, (2) Jehovha a na maha txani ngu txona ni (3) txi na vhaletwa ngu txani.

VATHU VO BIHA

4. Vathu vo biha va hi xanisa ngu nzila yihi nyamsi?

4 Vathu vo biha va hi xanisa ngu nzila yihi? Mpostoli Paulo a wombile ti to ka masiku a kugwitisa, ku ndina humelela “timbimo to karata”. A tshumete a txi khene: “Vathu va tshofu ni vaxengeteli, vona va na ya masoni ngu kumaha wubihi.” (2 Timoti 3:1-5, 13) Ina u khala kuxaniswa? Vamwane se va xanisilwe ngu vathu vo biha, kufana ni ku poyilelwa, kunyenywa nguku i ku va lixaka limwane ni kuhonyolwa so maha. Vamwane va tshumela ve tibhuma ngu wubihi wu va wu mahako. Vamwane va zama kuvhuna vamwane, kambe ngu ditshuri da kona va bihile. Hambi i di ti to kha hi khali kuxaniswa ngu sigevenga, kambe vathu vo biha va hi xanisa. Ngu nzila yihi? Ha pandiseka ngako hi txi pfa nzila yi vanana, vathu va hombe ni vamwane va va si ngako ni nyamne va xaniswako ngu yona. Phela vathu vonevo vo biha va maha nga o va sihari sa txitinga mwendo madhimoni. (Jakobe 3:15) Kambe Bhiblia yi hi ninga themba.

5. a) Ngu wuhi mkhanjo awu vathu vo biha va ku nawo? b) Ku na maheka txani ngu vathu va va lambako kutxitxa mahanyelo awe?

5 Jehovha a na maha txani ngu vathu vo biha? Konkuwa o va ninga mkhanjo wo txitxa mahanyelo awe. (Isaya 55:7) Hambiku mafu awa ma no gumiswa, ku na ta va ni kulamulwa ko gwitisa. Ku na maheka txani ngu vathu va va lambako kutxitxa mahanyelo awe ni va va seketelako mafu awa kala ka xanisa ya hombe? Jehovha a na thavisa vathu vo biha. (Lera Masalmu 37:10.) Nyamsi vamwane va gondile kusisa wubihi wawe, se kha va mani kutsayiswa. (Jobe 21:7, 9) Kambe Bhiblia ya hi khumbutisa yi txi khene: “Nguko Txizimu txa wona tinzila ta vathu, kambe txa bhala otshe makando a kutsimbila kwakwe. Ku walo kuphuma mwendo txidema, txi si kotako kusisa avale va mahako wubihi. (Jobe 34:21, 22) Ngu toneto, kha ku nga ni txitinga txo barama ka txona Jehovha. Ene wa wona totshe ati vabihi va ti mahako. Msana ka Armagedhoni,  ti nga maha hi pinda ngu ha ku nga ti zumba vabihi, kambe hi na mbi va wona. Va na va va di tsulete da magwito!—Masalmu 37:12-15.

6. Mba mani ava va no sala mbimo yi ku no loviswa vathu vo biha? Ngu ku txani eto i di mahungu a manene?

6 Mba mani ava va no sala mbimo yi ku no loviswa vathu vo biha? Jehovha a hi thembisa tiya: “Aniko avale vo thutha va na mana mafu va na tsaka, ve hanya ngu kudikha.” Ndimana yoneyo yi tshumela yi womba tiya: “Vathu vo lulama va na dya thomba ya mafu, va na xayiseka ka ona yotshe mbimo.” (Masalmu 37:11, 29) Mba mani “vo thutha” ni “vo lulama”? Vo thutha ngu va vo ti veka hahatshi ava va gondako ngu Jehovha ni ku mu engisa. Vo lulama ngu va va randako Txizimu ni kumaha ati i ku ta tinene. Ha mafuni kotshe, ku ni vathu vo tala vo biha kupinda vo lulama. Kambe ka mafu a maphya, ku no ta va ni vo thutha ni vo lulama dwe. Vona va na hindula mafu me va paradhise!

TISENGELETANO TA WUKANGANYISI

7. Tisengeletano ta wukanganyisi ti hi xanisa ngu nzila yihi?

7 Tisengeletano ta wukanganyisi ti hi xanisa ngu nzila yihi? Wungi wa wubihi wu vangwa ngu tisengeletano. Tisengeletano ta wukhongeli wa makuhu ti hambukisa vathu vo tala. Ngu txikombiso, ti hembela vathu mayelano ni Txizimu ni wumangwana wa mafu ni vathu. Ti womba ti to Bhiblia kha yi thembeki. Wukoma wu wu ku ni wukanganyisi wu xanisa sisiwana ni ku vanga tiyimbi. Wona wu va ni mtamo ngu ku va ni txisawusawu, ni kutumela kufidhwa. Tikoponi ta hombe ti nyetisela mtumbuluko, kha va nga ni mhaka ni vathu vo tala, txawe ngu mana male. Ti ha kubasani ti to tisengeletano ta wukanganyisi ti vanga kuxaniseka ka vathu.

8. Bhiblia yi womba ti to ku na humelela txani ngu tisengeletano ati vathu va ti wonako nga ti tsani?

8 Jehovha a na maha txani ngu tisengeletano ta wukanganyisi? Jehovha a na thumisa vathangeli va politika ti to ve lovisa wukhongeli wa makuhu, awu i ku Bhabhilona wa Hombe, digelegele. (Mtuletelo 17:1, 2, 16; 18:1-4) Tisengeletano toneto ta wukhongeli wa makuhu ngu ditshuri ti na ma bwela mafu. Se timwane tisengeletano ko? Bhiblia yi ti fananisa ni mimango ni sitondolo nguku ti woneka ti di tsani. (Lera Mtuletelo 6:14.) Kambe yi tshumela yi womba ti to totshe tisengeletano ati ti si seketeliko Mfumo wa Txizimu ti na loviswa. Onewo ngu ona magwito a xanisa ya hombe. (Jeremiya 25:31-33) Ti di mahekile eto, ku na mbi maneka kambe tisengeletano ta wukanganyisi.

9. Nji txani txi txi hi tsanisako ti to mbimo yi yi tako timhaka ti na lunga?

9 Nji txani atxi txi no vhaleta tisengeletano ta wukanganyisi? Ina ku na va ni tisengeletano to tala msana ka Armagedhoni? Bhiblia yi womba tiya: “Kota nga ti Mkoma a nga hi thembisa, hi rinzela tinzuma ta tiphya ni ditiko da diphya, ahawa kululama ku nga aka kona.” (2 Pedro 3:13) Tinzuma ni ditiko da kale i mifumo ya wukanganyisi ni vakoma va kona. Se msana ko va yi di gumisilwe yi na vhaletwa  ngu txani? Yi na vhaletwa ngu “tinzuma ta tiphya ni ditiko da diphya”. Tinzuma ta tiphya kuwombwa wukoma wa wuphya, i ku Mfumo wu wu nga mahelwa Jesu Kristu ni vafumi kulowe va 144.000. Se ditiko da diphya kuwombwa vathu va va fumwako ngu Mfumo wa Txizimu. Jesu ni vafumi kulowe va na etetela ngu kuhetiseka Jehovha Txizimu, awu i ku Txizimu txa kudikha. (1 Vakorinto 14:33) “Mafu a maphya” ma na va ma di lulamisetwe ngu nzila ya yinene. Ku na va ni vathu va vanene. (Masalmu 45:16, Tradução do Novo Mundo.) Vathu vonewo va na va va txi thangelwa ngu Kristu ni va va 144.000. Alakanya mbimo yi totshe tisengeletano ta wukanganyisi ti no va ti di gumisilwe, ku va ni sengeletano yimweyo dwe ayi yi no mbi thuka yi va ni wukanganyisi!

MITHUMO YO BIHA

10. Ngu yihi mithumo yo biha ayi yi mahetelwako nyamsi wa ditshiku? Yona yi wu gwesa ngu nzila yihi mwaya wako?

10 Mithumo yo biha yi hi xanisa ngu nzila yihi? Hi hanya ka mafu aya ma nga tala ngu wugelegele, wukanganyisi ni mazunga. Misakano ya ditiko yi tshurisela nyenyeza yoneyo se yi vhilekisela milayo ya Jehovha ya ta tinene ni to biha. (Isaya 5:20) Vaveleki va fanete ve kulwela vanana vawe ka timhaka toneto to biha. Ngu ditshuri, otshe Makristu a ditshuri ma fanete me dhunuka ti to me vhikela wuxaka wawe ni Jehovha.

11. Hi gonda txani ka kulamulwa ka Sodhoma ni Gomora?

11 Jehovha a na maha txani ngu mithumo yo biha? Alakanyisisa ngu ti Jehovha a nga maha ngu wubihi wu wu nga ti ka madhoropa a Sodhoma ni Gomora. (Lera 2 Pedro 2:6-8.) Loti i ti m’thu wo lulama, kambe ene ni mwaya wakwe va xanisilwe ngu wubihi wa vathu va didhoropani mule. Kasiku e gumisa wubihi wonewo, Jehova a lovisile didhoropa dile. Kambe Jehovha a txo “veka txikombiso” ka vathu vo biha nyamsi wa ditshiku. Kufana ni ku Jehovha a nga lovisa yotshe mithumo ya wubhemba wa matiko ale, a na tshumela e mahisa toneto mbimo yi a no lovisa matsimbitiselo awa a sa mafu.

12. Ngu yihi mithumo yi u nga yi rinzela ku txi gumiswa mithumo yo biha?

12 Nji txani txi no vhaleta mithumo yo biha? Ka mafu a maphya hi na va hi di ñolekile ngu mithumo ya yinene yo tsakisa. Ngu yihi mithumo ya kona? Kuaka tinyumba tathu ni ta va hi va dhundako ni kutxitxa mafu me va paradhise. Hi na tshumela hi amukela ava va nga wuswa ka vakufa ni ku vagondisa ngu Jehovha ni ti a nga mahela vathu. (Isaya 65:21, 22; Mithumo 24:15) Mithumo yoneyo yi na hi tsakisa ni kudhumisa Jehovha ngu yona!

SIKARATO SA WUTOMI

13. Aku Sathane, Adhamu ni Evha va nga tshuralela Jehovha, ku ve ni wuyelo yihi?

13 Sikarato sa wutomi si hi xanisa ngu nzila yihi? Wutomi wa nemela aku ku nga tala ngu vathu vo biha, tisengeletano ta wukanganyisi ni mithumo yo biha. Hotshethu ha xaniswa ngu wusiwana, tiyimbi, txisawusawu, malwati ni lifo. Sikarato soneso sa wutomi si khatile mbimo yi  Sathane, Adhamu ni Evha va nga tshuralela Jehovha. Hotshethu ha xaniseka ngu mhaka yawe.

14. Jehovha a na maha txani ngu sikarato sa wutomi?

14 Jehovha a na maha txani ngu sikarato sa wutomi? Alakakanya sikombiso simwane. Jehovha a thembisile kuheta tiyimbi. (Lera Masalmu 46:8, 9, NM.) A na gumisa malwati. (Isaya 33:24) A na gumisa lifo. (Isaya 25:8) A na gumisa wusiwana. (Masalmu 72:12-16) Ni ku Jehovha a na gumisa sotshe sikarato sa wutomi asi si hi xanisaka nyamsi. A na gumisa wotshe mkuzetelo wa Sathane ni madhimoni akwe!—Vaefesu 2:2.

Alakanya mafu ya ma singako ni yimbi, malwati ni lifo! (Wona ndimana 15)

15. Ngu sihi si no mbi ta va ho ka mafu a maphya?

15 Ti wone u txi hanya ka mafu ya ma singako ni yimbi, malwati ni lifo. Ngu ditshuri ti na tsakisa! Ku na mbi ta va ni sibhamu, maphepha o sayina tiyimbi. Ku na mbi laveka diphoyisa, mitxhini yo wonelela ngu yona, dhokodhela nem ku na mbi ta va ni mathitha. Wugevenga wu na va wu di walo, ngu toneto, hi na mbi khota matimba! Sotshe sikarato sa wutomi si na guma si si ngadi si maneka kambe.

16, 17. a) Ava va no huluka ka Armagedhoni va na ti pfa ngu nzila yihi? Kombisa. b) Hi nga tsaniseka ngu nzila yihi ti to hi na huluka ku txi loviswa mafu awa?

16 Hi na ta va ni wutomi wo mahisa ku txani? Ta karata ni kuwomba. Se i kale hi txi karatwa ngu sikarato sa wutomi, toneto ha tiziva. Nditxe txikombiso, ti nga maha m’thu wu a zumbako hafuhi ni txiporo e tolovela diguwa da txitimela. Hambi m’thu wu a zumbako hafuhi ni ditala ti nga maha e tolovela kununga ka dona. Kambe athu kha hi toloveli kukarateka, se mbimo yi Jehovha a no hi khulula, ngu ditshuri hi na pepa!

17 Nji txani txi no ta vhaleta sotshe asi si hi fayako msungo? Masalmu 37:11 yi khene: “Va na hanya ngu kudikha [ve mana litsako la hombe ngutu lo tala ngu kurula, NM].” Ta tsakisa kuziva ti to eto ngu ti Jehovha a lavako ku hi mahela! Ka mbimo yiya yo karata, maha totshe ati u nga ti kotako ti to u zumba hafuhi ni Jehovha ni sengeletano yakwe. Themba yako ya mbimo yi yi tako nja lisima. U nga sakani ngu yona, yi wonisisi kwati. U nga thuke u yi leka ni ku, bhula ni vamwane ngu yona. (1 Timoti 4:15, 16; 1 Pedro 3:15) U txi maha toneto, u nga tsaniseka ti to mbimo yi mafu awa ma no gumiswa, u na huluka u tsaka kala ku pinduka!

^ par. 1 Ndimana yiya yi kombisa txihena txa kale ka tijele ta makhalo mamwane a Estados Unidos.