Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Muwoneleli—Wa txigondo  |  Outubro wa 2016

U nga tumeleli ti to kutxhumayela ka ditiko dimwane ti dayisa wuxaka wako ni Jehovha

U nga tumeleli ti to kutxhumayela ka ditiko dimwane ti dayisa wuxaka wako ni Jehovha

“Ni veketile mbiluni kwangu mahungu ako.”—MASALMU 119:11.

TINDANDO: 142, 92

1-3. a) Nji txani atxi txi hi fanelako ku txi veka ka wukhalo wo khata? b) Ngu sihi sikarato asi ava va gondako lidimi limwane va ku naso, ni ku eto ti wusa siwotiso sihi? (Wona mfota wa makhatoni.)

NYAMSI Tifakazi to tala ta Jehovha ti ñolekile ngutu ngu mthumo wo hetisisa wuprofeta wa Bhiblia wo txhumayela ka “yotshe mifumo, totshe tixaka, totshe tidimi ni votshe vathu.” (Mtuletelo 14:6) Ina nawe u txhumayela ka ditiko dimwane? Vanathu vamwane va txhumayela ka ditiko dimwane. Vamwane va xalela mitshangano ka dibanza da lidimi limwane kasiku ve vhuna vathu va va tako ngu matikoni.

2 Kambe kota malanda a Jehovha hi fanete hi tsanisa wuxaka wathu ni nene ni timwaya tathu ka wukhalo wo khata. (Matewu 5:3) Hambiketo, ngu mhaka yo talelwa ngu mithumo, hi nga thuka hi leka kumaha gondo ya m’thu apune. Se i di wu a ku ka dibanza da lidimi limwane ko? A taletwe ngutu.

 3 Ava va ku ka dibanza da lidimi limwane ti lava ve tininga mbimo yo gonda lidimi, kambe va fanete ve tsaniseka ti to divhiki ni divhiki va gonda to tala ngu Txizimu. (1 Vakorinto 2:10) Se va na ti mahisa ku txani toneto na va si li pfisisi kwati lidimi la dibanza adi va ku ka dona? Ni ku nji txani atxi vavekeki vanga txi mahako ti to ve gwesa timbilu ta vanana vawe?

WUXAKA WATHU NI JEHOVHA WU NGA VA KA PHANGO

4. Womba txikombiso txa ti to ti nga mahisa ku txani ti to wuxaka wathu ni Jehovha wu fa.

4 Ngako hi si yi pfisisi kwati Bhiblia ngu lidimi ali hi li gondako, eto ti nga va phango ya hombe ngutu ka wuxaka wathu ni Jehovha. Ngu txikombiso, mbimo yi Nehemiya a nga wuya Jerusalema, a ti ta mana ti to vanana vamwane kha va sikoti kuwombawomba Txihebheru. (Lera Nehemiya 13:23, 24.) Phela aku vanana vonevo va nga ti si di pfisisi kwati Dipswi da Txizimu wuxaka wawe ni Jehovha wu fite.—Nehemiya 8:2, 8.

5, 6. Ngu tihi ati vaveleki ava va txhumayelako ka ditiko dimwane va nga ti tumbula, ni ku ti nga vangwa ngu txani?

5 Vaveleki vamwane ava va txhumayelako ka ditiko dimwane va tumbute ti to wuxaka wa vanana vawe ni Jehovha wa lwala. Aku vanana va si ti pfisisiko kwati ati ti gondwako mitshanganoni, kha va kuli ngu didhawa da moya. Pedro wa América do Sul awu a nga rura e ya ka ditiko da Australia a khene: “Timhaka ta moya ti fanete ti gwesa mbilu ni matipfelo.” [1] (Wona titxhamuselo to gwitisa.)—Luka 24:32.

6 Ngako hi txi lera ngu lidimi limwane ti nga maheka ti si gwesi mbilu ni matipfelo athu. Kubhula ngu lidimi limwane, ni tona ti nga maneka ti txi godholisa. Totshelele eto ti nga dayisa wuxaka wathu ni Jehovha. Ngu toneto, mbimo yi hi zamako kutsanisa minavelo yathu yo thuma ka dibanza da lidimi limwane, hi fanete hi vhikela wuxaka wathu ni Jehovha.—Matewu 4:4.

VONA VA TI NI WUXAKA WO TSANA NI JEHOVHA

7. Vathu va Bhabhilona va duketisile ku txani kusinzisa Dhanieli kutumela mdhawuko ni wukhongeli wawe?

7 Mbimo yi Dhanieli ni vangana vakwe va nga ti wukhumbini ka Bhabhilona, vathu va Bhabhilona va duketile ku va sinzisa ti to ve tumela mdhawuko ni wukhongeli wawe. Va ti mahisile ku txani? Va to “va gondisa . . . lidimi la txikalidheya” ve tshumela ve va raya matina a Vabhabhilona. (Dhanieli 1:3-7) Ditina adi va nga ti rayile Dhanieli di ti yelana ni Bel txizimu txa hombe txa Bhabhilona. Kha ti kanakanisi ti to Mkoma Nabhukodhonozori a lavile kukholwisa Dhanieli ti to txizimu txa Bhabhilona txi ni mtamo kupinda Jehovha.—Dhanieli 4:8Tradução do Novo Mundo.

Aku Dhanieli a nga ti gonda “mibhalo yo sawuleka” ngu Txihebheru, ene a xayisile wuxaka wakwe ni Jehovha

8. Dhanieli a mahile txani ti to e xayisa wuxaka wa wunene ni Jehovha?

8 Vathu va Bhabhilona va ti ninga Dhanieli sakudya asi ku nga ti dya mkoma. Kambe ene “a to xambanya mbiluni kwakwe” kwa mbi ndaka mlayo wa Txizimu.  (Dhanieli 1:8) Aku Dhanieli a nga ti simama e gonda “mibhalo yo sawuleka” ayi yi nga ti bhatwe ngu Txihebheru, ene a xayisile wuxaka wakwe ni Jehovha na atxi zumba ka ditiko dimwane. (Dhanieli 9:2) Hambi mbimo yi se ku nga guma 70 wa malembe a txi zumba Bhabhilona ene a ti ngadi a txi ziwa ngu ditina dakwe da Txihebheru i ku Dhanieli.—Dhanieli 5:13.

9. I ti yahi mawonelo ya M’bhali wa Masalmu 119 ngu Dipswi da Txizimu?

9 M’bhali wa Masalmu 119 a tsanisete kuruketelwa ngu vathu ava va nga ti zumba wukomani. Ene a tsanisilwe ngu Dipswi da Txizimu, se dona di m’vhuni ti to a maneka a di hambanile ni vamwane. (Masalmu 119:23, 61) Ene a tumelete ti to Dipswi da Txizimu di gwesa matipfelo akwe.—Lera Masalmu 119:11, 46.

SIMAMA U VA NI WUXAKA WO TSANA NI JEHOVHA

10, 11. a) Ngu txihi txikongomelo txathu mbimo yi hi lerako Dipswi da Txizimu? b) Hi nga maha txani ti to hi hetisisa txikongomelo txathu? Kombisa.

10 Hambi i di ti to hi ñolekile ngutu ngu mithumo ya dibanzani ni yo ti hanyisa, hi fanete hi tsaniseka ti to hi ni gondo ya m’thu apune ni wukhozeli wa mwaya. (Vaefesu 5:15, 16) Txikongomelo txathu hi nga kulera nyanda ya maphepha mwendo kulera ti to hi ya mana kuxamula hi di mitshanganoni. Kambe hi lava ti to Dipswi da Txizimu di gwesa timbilu tathu ni kutsanisa likholo lathu.

11 Kasi toneto hi tikota ti lava hi dinganisela. Mbimo yi hi gondako, hi nga ta tinene ku hi ti gela ti to mhaka yiya nja nombwe. Kambe hi fanete hi alakanya ngu nzila yi ti hi gwesako ngu yona. (Vafilipiya 1:9, 10) Ngu txikombiso, alakanya ngu m’bhiki wa sakudya so tshamba. Ina a nga khura ngu duka m’nyu basi kasi kupfa ti to vamwane va nadya? Ahim-him. Ti lava nene edya, nguko a txo gwitela ha ko sipfa dwe, a nga sika ngu nzala. Ngu yihi gondo hi yi manako? Mbimo yi hi lulamiselako kuya thembweni ka moya, mitshangano ya dibanza mwendo miwombawombo, ti nga maheka hi si alakanyi nzila yi madungula onewo hi ma gondako ma gwesako ngu yona wutomi wathu. Se tilava hi maha gondo yathu, i ku ti ti no hi maha hi va ni wuxaka wo tsana ni Jehovha.

12, 13. Ngu ku txani va vangi va txi wona ti txi vhuna kugonda ngu lidimi lawe?

12 Wungi wa va va thumelako ka dibanza da lidimi limwane va woni ti txi vhuna ku va ni gondo ya Bhiblia mbimo yotshe ngu ‘lidimi li va nga velekwa ka lona’. (Mithumo 2:8) Hambi varumiwa va ti ziva ti to kasi ve zumba va di tsani ka txiavelo txawe ka ditiko dimwane, kha va fanela ve gwitela ha ko engisela mitshangano dwe. Va fanete ve gonda ngu lidimi lawe va di vokha.

 13 Alain awu a ku ni 8 wa malembe a txi gonda txipersia a khene: “Ni txi lulamisela mitshangano ngu txipersia, ni wona timhaka ta lidimi dwe. Ni wona ni txi tikarata ngutu ngu kugonda lidimi kambe ati ni ti gondako kha ti yi gwesi mbilu yangu. Ngu toneto, ni sawula mbimo yimwane ti to ni gonda Bhiblia ngu lidimi langu.”

GWESA TIMBILU TA VANANA VAKO

14. Ngu tihi ati vaveleki va fanelako ve tsaniseka ka tona? Ngu ku txani?

14 Vaveleki va fanete ve tsaniseka ti to Dipswi da Txizimu da gwesa timbilu ka vanana vawe. Alakanya ngu txikombiso txa Serge ni msikati wakwe Muriel. Va ni malembe o pinda mararu va di ka dibanza da lidimi limwane. Va tumbute ti to dizambi dawe da 17 wa malembe kha di tsaki ngu mitshangano nem hambi ngu mthumo wo txhumayela. Muriel a khene: “A ti nyenyezeka ngu kuya kutxhumayelani ngu lidimi limwane, kambe makhatoni a ti tidhunda kutxhumayela ngu txifransa, i ku lidimi lathu.” Serge a khene: “Mbimo yi hi nga wona ti to mwanana wathu kha kuli ngu didhawa da moya, hi woni i di tshuko kutshumelela ka dibanza dathu da kale.”

Vhuna vanana vako ti to ve va ni wuxaka wo tsana ni Jehovha (Wona tindimana 14, 15)

15. a) Nji txani txi txi nga vhunako vaveleki kuwona ti to va fanete ve txitxa dibanza? b) Dheuteronome 6:5-7 yi va gela txani vaveleki?

15 Nji txani txi txi nga vhunako vaveleki ti to ve tshumelela ka dibanza da lidimi adi vanana vawe va li pfisisako kwati? Txo khata, va fanete kuwona ti to va nayo  mbimo ni wusikoti wo gondisa vanana vawe kuranda Jehovha ni ku tshumela ve va gondisa lidimi limwane ngu mbimo ya yimweyo. Txa wumbidi, va fanete ve wona ti to ina vanana vawe va yi dhunda mitshangano ni mthumo wa thembwe ngu lidimi limwane kani. Se va di alakanyisisile ngu toneto, vaveleki va nga ti wona ti to va nga tshumelela ka lidimi ali vanana va li pfisisako kwati. Se msana ka ku va vanana va di akile wungana wo tsana ni Jehovha, va nga sunga kambe ti to va nga tshumelela ka dibanza da lidimi limwane.—Lera Dheuteronome 6:5-7.

16, 17. Nji txani atxi txi nga vhuna vaveleki vamwane kugondisa vanana vawe mayelano ni Jehovha?

16 Vamwane va mani tinzila to gondisa vanana vawe ngu Jehovha ngu lidimi lawe na va txi ya ka dibanza mwendo mtxawa wa lidimi limwane. Charles a ni 3 wa vanana va 9 ku ya ka 13 wa malembe. Ene vhuneta ka mtxawa wa lidimi la Txilingala. A khene: “Hi mahile txisungo txo va tsimbitisela txigondo ni wukhozeli wa mwaya ngu lidimi lathu. Kambe hi lava misakano yo kari yo tsakisa se hi sakana ngu Txilingala. Eto ti va vhuna ku ve gonda lidimi va txi sakana.”

Vhuna vanana vako ti to ve gonda lidimi limwane ni kuxamula mitshanganoni (Wona tindimana 16, 17)

17 Kevin a ni sihoranana simbidi sa 5 ni 8 wa malembe. Ene a tikarata ngutu ti to e va gondisa ditshuri nguku, aku va ku ka dibanza da lidimi limwane, vanana kha va yi pfisisi kwati mitshangano. A khene: “Ani ni msikati wangu hi va tsimbitisela  sigondo ngu lidimi lathu, i ku Txifransa. Hi mahile malulamiselo o hi ya ka mitshangano ya Txifransa kumweko ngu mtxima. Va txi va ni maferia, hi ya xalela mtshangano wa m’ganga ngu lidimi lawe.”

18. a) Varoma 15:1, 2 yi ku vhunisile ku txani ti to u maha txisungo txa txinene ti to u vhuna vanana vako? b) Ngu yahi mawonelo a vaveleki vamwane? (Wona titxhamuselo to gwitisa.)

18 Mwaya wumwane ni wumwane wu fanete wu sunga wupune ati i ku ta tinene ka vanana vawe ni wuxaka wawe ni Jehovha. [2] (Wona titxhamuselo to gwitisa.) (Vagalatiya 6:5) Muriel a khene hambiku ene ni mwamna wakwe va nga ti tsakela kusimama ve vhuneta ka lidimi limwane, va woni i di tshuku kuleka ti to ve kota kuvhuna vanana vawe ti to ve randa Jehovha. (Lera Varoma 15:1, 2.) Nyamsi, Serge mwamna wa Muriel, wa ti wona ti to va mahile txisungo txa txinene. A khene: “Kukhukhela ka mbimo yi hi nga tshumelela ka dibanza na Txifransa, dizambi dathu di kute ngu didhawa da moya di tshumela di bhabhatiswa. Konkuwa, di thuma kota nyaphandule wa mbimo yotshe. Se ene a longisela kutshumela eya ka mtxawa wa lidimi limwane!”

BETA DIPSWI DA TXIZIMU MBILUNI KWAKO

19, 20. Hi nga ti kombisa ngu nzila yihi ti to ha di randa Dipswi da Txizimu?

19 Jehovha a dhunda vathu votshe. Ene a mahile ti to Bhiblia yi maneka ngu tidimi to tala ngutu ti to “votshe vathu” ve mana wuzivi wa ditshuri. (1 Timoti 2:4) Ene wa ti ziva ti to wuxaka wathu ni nene wu na tsana ngutu ngako hi txi gonda Bhiblia ngu lidimi ali hi li pfisisako.

20 Hotshethu ti lava hi tikarata ngutu ti to hi simama ni wuxaka wo tsana ni Jehovha. Hi nga maha tiya ngako mbimo yotshe hi txi gonda Bhiblia ngu lidimi ali hi li pfisisako kwati. Ti na hi hehukela kuvhuna timwaya tathu kuva ni wuxaka wa wunene ni Jehovha, ni ku hi na kombisa ti to ha di randa Dipswi da Txizimu.—Masalmu 119:11.

^ [1] (ndimana 5) Matina mamwane ma txitxilwe.

^ [2] (ndimana 8) Ti to u mana matshina a milayo aya ma nga vhunako mwaya wako, wona msungo wa mhaka wu wu ku khene Criar filhos num país estrangeiro— os desafios e as recompensas”, ka A Sentinela, 15 de outubro de 2002.