Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Muwoneleli—Wa txigondo  |  Fevereiro wa 2017

Mterulo “i ningo yo hetiseka” yi yi tako ngu ka Tate wathu Jehovha

Mterulo “i ningo yo hetiseka” yi yi tako ngu ka Tate wathu Jehovha

“Sotshe sihiwa sa lisima, sotshe siningo sa kuhetiseka, si ta ngu . . . ka Tate.”—JAKOBE 1:17.

TINDANDO: 148, 109

1. Ngu tihi ta tinene ati ti kotekako ngu mhaka ya mterulo?

MTERULO wa digandelo da Jesu Kristu wu hi tisela makatekwa o tala. Ngu txikombiso, lulamiselo ya mterulo wu tula ditimba ka votshe vanana va Adhamu ava va dhundako wunene ti to ditshiku dimwane ve va mwaya wa Txizimu. Kateko yimwane njo hi kota kuhanya kala kupinduka hi di tsakile. Kupinda eto, mterulo wu pata ni mhaka yimwane ya lisima, mafuni ni nzumani.—Vahebheru 1:8, 9.

2. a) Ka mkombelo wakwe, nji txani atxi Jesu a nga txi pata mayelano ni nzumani ni ha mafuni? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.) b) Hi na bhula ngu txani ka msungo wuwa wa mhaka?

2 Na a si se fa, Jesu a gondisile vagondiswa vakwe kumaha mkombelo va txi: “Tata wathu, u ku nzumani, ditina dako di na sawulwe, wu na te kwathu Mfumo wako, ku na mahwe kuranda kwako, amuwa mafuni nga nzumani.” (Matewu 6:9, 10) He xolisise ti to mterulo wu yelana ngu nzila yihi ni ni kusawulekiswa ka ditina da Jehovha, i ku mfumeli wa Mfumo wa Txizimu ni kumaha kudhunda ka Txizimu.

 “DITINA DAKO DI NA SAWULWE”

3. Ditina da Jehovha di emela txani? Sathane a di nyamisile ngu nzila yihi ditina da Jehovha?

3 Txo khata, Jesu a kombelete ti to ditina da Jehovha di sawulekiswa, mwendo kuwoneka di di sawulekile. Phela ditina da Jehovha di emela ene apune, wuthu wakwe. Ka wuako wotshe ngene a ku ni mtamo, ni kululama. Jesu a tshumete e m’dhana ku i “Tate wa kusawuleka”. (Johane 17:11) Totshe ati Jehovha a ti mahako ni milayo ayi ayi vekako yi sawulekile nguko ene a sawulekile. Kambe Sathane a sote lungelo ya Jehovha yo vekela milayo vathu jaradhi ka Edheni. Ene a hembete Jehovha e tshumela e nyamisa ditina da Txizimu, mwendo mithumo ya txona.—Genesisi 3:1-5.

4. Jesu a ti kombisisile ku txani ti to ditina da Jehovha di sawulekile?

4 Ngu ditshuri Jesu a ti di dhunda ditina da Jehovha, se a mahile totshe ti a nga tikota kasiku e di sawulekisa. (Johane 17:25, 26) Ngu nzila yihi? Ngu kuthumisa tigondo takwe, Jesu a vhuni vamwane kuwona ti to milayo ya Jehovha nja yinene ni ku totshe ati ene a ti mahako ti vhuna athu. (Lera Masalmu 40:8-10.) Hambi mbimo yi Sathane a nga m’vangela sikarato sa hombe ni lifo, Jesu a zumbile adi thembekile. Ti ve ha kubasani ti to m’thu wo hetiseka, a nga sikota kuengisa Jehovha ngu kuhetiseka.

5. Hi di teka ngu nzila yihi ditina da Jehovha?

5 Hi tikombisa ngu nzila yihi ti to ha m’dhunda Jehovha? Ngu mahanyelo athu. Jehovha a lava hi va vo sawuleka. (Lera 1 Pedro 1:15, 16.) Eto ti womba ti to athu hi khozela ene basi ni ku m’engisa ngu mbilu yotshe. Hi basisa ditina da Jehovha ngu kuhanya ngu milayo yakwe. (Matewu 5:14-16) Hi kombisa ti to milayo yakwenja yinene ni ku Sathane a ni makuhu. Kambe kota ku hi nga mbi hetiseka, hi nga thuka hi pazama. Se ti txi thuka ti humelela, ha tisola ni kuleka kumaha tihi ni tihi ati ti nyamisako ditina da Jehovha.—Masalmu 79:9.

6. Hambiku hi nga mbi hetiseka, Jehovha a nga hi wonisa ku txani kota vo lulama?

6 Ngako hi di ni likholo ka m’terulo hi nga divalelwa siwonho sathu ku singa ni mhaka ni ti to hi vasawuleki mwendo hi “tinvuta timwane”. Ene wa hi amukela kota vakhozeli vakwe ava va nga tiningetela kwakwe. Vasawuleki a va dhana ti to mbanana vakwe se “tinvuta timwane” mbangana vakwe. (Johane 10:16; Varoma 5:1, 2; Jakobe 2:21-25) Ni konkuwa, mterulo wu maha ti to hi sikota ku va ni wuxaka ni Tate wathu ni ku sawulekisa ditina dakwe.

“WU NA TE . . . MFUMO WAKO”

7. Ngu yahi makatekwa aya ma tiswako ngu mterulo?

7 Jesu ati khene: “Wu na te . . . Mfumo wako.” Mterulo wu tsimbitisana ni Mfumo wa Txizimu ngu nzila yihi? Mfumo wa Txizimu wu wumbwa ngu Jesu ni vathu va 144.000. Mterulo wu maha tikoteka ti to vathu ve wuswa ve ya nzumani. (Mtuletelo 5:9, 10; 14:1) Vona va na va vaphaxeli, vakoma se ve fuma kumweko ni Jesu kudingana digidhi da malembe. Ngu mbimo yoneyo, Jehovha a na thumisa Mfumo ti to wu hindula mafu me va paradhise ni kumaha  ti to vathu ve hetiseka. Malanda a Jehovha ya ha mafuni ni nzumani ma na maha mwaya wumwewo. (Mtuletelo 5:13; 20:6) Jesu a na lovisa Sathane ni kuthavisa sotshe sikarato asi ene a nga si vanga.—Genesisi 3:15.

8. a) Jesu a va vhunisile ku txani vagondiswa vakwe ti to ve pfisisa lisima la Mfumo wa Txizimu? b) Hi wu seketelisa ku txani Mfumo nyamsi?

8 Jesu a vhuni vagondiswa vakwe ti to ve pfisisa lisima la Mfumo wa Txizimu. Ngu nzila yihi? Neti a nga bhabhatiswa, ene a to khata kutxhumayela “Evhangeli ya Mfumo wa Txizimu” ova ha a nga ti maneka adi kona. (Luka 4:43) A tshumete e gela vagondiswa vakwe ti to ve va tifakazi takwe “kala magemeta mitshi ka ditiko”. (Mithumo 1:6-8) Nyamsi ngu mhaka ya mthumo wo txhumayela, va ni lungelo yo gonda ngu ta mterulo ni ku va vafumiwa va Mfumo wa Txizimu. Athu hi kombisa ti to ha wu seketela Mfumo ngu kuvhuna vasawuleki kutxhumayela mahungu a manene ha mafuni kotshe.—Matewu 24:14; 25:40.

“KU NA MAHWE KURANDA KWAKO”

9. Ngu ku txani hi txi tsaniseka ti to makungo a Jehovha ma na hetiseka?

9 Mbimo yi Jesu a nga gwita a txi khene “ku na mahwe kuranda kwako” ati la kuwomba txani? Ngako Jehovha a txi womba ti to, to kari ti na maheka, ngu ditshuri ti na maheka. (Isaya 55:11) Kha ti vhalelwi ngu Sathane. I ti yahi makungo a Jehovha ngu mafu? I ti ya o mafu me tala ngu vanana vo hetiseka va Adhamu. (Genesisi 1:28) I di ti to Adhamu ni Evha va to fa va singa ni vanana, makungo onewo a Jehovha ma sa vhuna txilo. Se Jehovha a va tumelete ve va ni vanana. Mterulo wu maha ti to votshe ava va kombisako likholo ve va ni lungelo yo hetiseka ni kuhanya kala kupinduka. Jehovha wa va dhunda vathu, se ene a lava ti to hi va ni wutomi awu a nga hi vekela.

10. Mterulo wu va wuyelisa ngu nzila yihi ava va nga fa?

10 Se ava va nga mbi mana kuziva Jehovha ko? A lava ti to ve tshumela ve mana wutomi, ve gwita ve gonda ngu Jehovha ni kuhanya kala kupinduka. (Mithumo 24:15) Jehovha njisima txa wutomi. Se a txi wusa vakufa, ene a va i di Tate wawe. (Masalmu 36:9) Ka mkombelo wa txikombiso, Jesu a ti khene Jehovha i ‘Tate wa nzumani’. (Matewu 6:9) Jehovha se a ningile Jesu mthumo wa lisima ngutu wo wusa vakufa. A ti khene: “Ani ngani Kuwuka ni Wutomi.”—Johane 6:40, 44; 11:25.

11. Ngu tihi ati Txizimu txi ti lavako ngu “dibutho da hombe”?

11 Jesu a tshumete a txi khene: “Nguko awu a mahako kuranda ka Txizimu, ngene i ku mwanathu ni ndiyangu ni mame wangu.” (Marku 3:35) Ngu dhunda ka Txizimu ti to vathu va matiko otshe, va tidimi totshe ve va vakhozeli vakwe. Va wombwa ti to: “Dibutho da hombe da vathu, ava ni mmweyo a si si kotiko ku va bala.” Vona va dhumisa Jehovha ve tshumela va txi khona: “Kuhanyisa ku lumba Txizimu txathu, txi nga khalahatsha ha txikhaloni ka wukoma ni ka Txinvutana.”—Mtuletelo 7:9, 10.

12. Nji txani atxi hi txi gondako ka mkombelo wa Jesu mayelano ni txikongombelo txa Jehovha ngu vathu?

 12 Ka mkombelo wa Jesu se hi gondile to tala ngu Jehovha ni makungo akwe ngu vathu. Ngu tihi ati hi nga gonda? Txo khata, hi fanete hi maha totshe ati hi nga tikotako ti to hi dhumisa Jehovha ni kusawulekisa ditina dakwe. (Isaya 8:13) Mterulo wa Jesu awu wu hi ponisako, wu maha ti to ditina da Txizimu di sawuleka ni kudhumiswa. Eto kha ti xamalisi, dona ditina da Jesu di txhamusela ti to “Jehova Mponisi”. Txa wumbidi, Jehovha a nga thumisa Mfumo ti to e katekisa vathu va va engisako ngu kona ha ka mterulo. Txa wuraru, ha tsaniseka ti to txiwalo atxi txi nga vhalelako ti to kudhunda ka Jehovha ku maheka.—Masalmu 135:6; Isaya 46:9, 10.

KOMBA JEHOVHA TI TO WA WU BONGA MTERULO

13. Ngu ku txani hi txi bhabhatiswa?

13 Nzila ya yinene yo kombisa ti to ha bonga mterulo ngu ningetela wutomi wathu ka Jehovha ni kubhabhatiswa. Ngu nzila yoneyo hi ti veka ha kubasani ti to “hi lumba MKOMA”. (Varoma 14:8) Hi txi bhabhatiswa, hi kombela Jehovha ti to e hi ninga “[mapimo a manene, Tradução do Novo Mundo]”. (1 Pedro 3:13) Jehovha a hi xamula ngu kuthumisa kateko ya mterulo kwakwe. Se athu ha tsaniseka ti to ene a na maha totshe ati a nga ti thembisa.—Varoma 8:32.

Hi ti kombisa ngu nzila ti to ha bonga mterulo? (Wona tindimana 13, 14)

14. Ngu ku txani Jehovha a txi hi ruma ti to hi randa vamwane?

14 Totshe ati Jehovha a hi mahelako a hi mahela ngu mhaka ya lirando lakwe. Se a lava ti to vakhozeli vakwe ve mu etetela, ni ku ve dhundana ngu txawe. (1 Johane 4:8-11) Ngako hi txi randa vathu, hi kombisa ti to ha tilava ku va “vanana va Tate [wathu] a ku nzumani”. (Matewu 5:43-48) Ndise sirumo sa simbidi: Txo khata, ngu randa Jehovha, se txa wumbidi, ngu randa vamwane. Nzila yimwane yo komba vamwane ti to ha va randa, ngu va txhumayela mahungu a manene a Mfumo wa Txizimu. Hi txi engisa txirumo txa Jehovha txo randa vamwane, ngutu-ngutu vanathu, lirando lathu li na ‘hetiseka’.—1 Johane 4:12, 20.

 MTERULO WU HI TISELA MAKATEKWA A JEHOVHA

15. a) Ngu yahi makatekwa ya Jehovha a hi ningako konkuwa? b) Ngu yahi makatekwa ya hi no ma mana ka mbimo yi yi tako?

15 Jehovha wa hi tsanisa ti to aku hi ku ni likholo ka mterulo, siwonho sathu sa “[bahulwa, NM]”. Ene a nga hi divalela siwonho sathu ngu kuhetiseka. (Lera Mithumo 3:19-21.) Nga ha hi nga bhula ngu kona konkuwa, mterulo wu maha ti koteka ti to, Jehovha e sawula vathu kasi ve va vanana vakwe va nzumani. Evo mbasawuleki. Ene a sawula ava va “tinvuta timwane” ti to ve va siro sa mwaya wakwe wa ha mafuni. Msana ka ku va va di hetisekile, va na dukwa da magwito. Se ngako va txi tsanisela, ni vona va wombwa vanana vakwe. (Varoma 8:20, 21; Mtuletelo 20:7-9) Mbimo yotshe Jehovha a na dhunda vanana vakwe. Mterulo wu na ya masoni wu hi tisela makatekwa kala kupinduka. (Vahebheru 9:12) Jehovha se a hi ningile ningo yiya ya lisima, se a walo wu a nga hi honyolako.

16. Mterulo wu nga hi khulula ka txani?

16 I di ti to ha hunduka ka siwonho sathu, Dhiyabhulosi kha na ku sikota ku hi vhalela ti to hi va siro sa mwaya wa Jehovha. Jesu a fite “kumweko basi”. Mterulo wu haketwe da magwito. (Vahebheru 9:24-26) Adhamu a hi tisete lifo, kambe digandelo da Jesu di hi wuyisete wutomi wo mbi guma. Mterulo wu nga tikota ku hi khulula ka mafu a Sathane ni ka kuthava lifo.—Vahebheru 2:14, 15.

17. Nji txani atxi Jehovha a no hi mahela ngu kona ha ka lirando lakwe?

17 Sithembiso sa Txizimu mbimo yotshe si na hetiseka. Kufana ni ku milayo ya Jehovha ya mtumbuluko yi si txitxiko, Jehovha kha na mbi txitxa. Ene a na mbi hi yokisa futu. (Malakiya 3:6) Jehovha a hi ninga to pinda wutomi, i ku lirando lakwe. “Athu hi li zivile ni ku li tumela lirando li Txizimu txi ku nalo ni nathu. Txizimu i lirando.” (1 Johane 4:16) Makungo akwe mbimo yotshe ma hetiseka. I singa kale mafu awa ma na va paradhise yo tshura ngutu. Votshe va va no ta hanya ka ona va na etetela Jehovha ve tshumela ve dhundana. Malanda akwe otshe aha mafuni ni a nzumani ma na ta womba ma txi: “Amen, wudhumo, kupfaliswa, wuzivi, kubongwa, kuxoniphwa, Kufuma ni mtamo si lumba Txizimu yotshe mbimo. Amen.”—Mtuletelo 7:12.