Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Muwoneleli—Wa txigondo  |  Fevereiro wa 2017

Tixamulo ta siwotiso sa vagondi

Tixamulo ta siwotiso sa vagondi

Mpostoli Paulo a bhate ti to Txizimu “kha txi na kutumela ti to mi txi dukwa ngu si si ku txitimwi ka mtamo wanu”. (1 Vakorinto 10:13) Ina ti la ku womba ti to Jehovha o thanga ngu kuwona txikarato, se e txi wona ti to hi na sikota kutsanisela e txi leka txi hi humelela?

Ti to hi yi pfisisa kwati mhaka yi ya alakanya ngu tiya: Mwanana wa mfana wa mwanathu wo kari a ti sungile. Mwanathu wule a karatekile ngutu. Ti nga maheka a di pimisile ti to Jehovha a txi ti ziva ti to ti na humelela ni ku a ti woni ti to ene ni msikati wakwe va ndina sikota kutsanisela. Ditshuri ti to hotshethu hi na humelelwa ngu sikarato. Kambe, ina hi fanete kutumela ti to Jehovha a wona totshe ti ti mahekako ka wutomi wathu?

Mbimo yi hi xolisisako 1 Vakorinto 10:13, hi wona ti to Bhiblia kha yi hi geli ti to Jehovha a khata ngu kuwona ti to hi na sikota kutsanisela, se e gwita e leka txikarato txi hi humelela. Ngu ku txani hi txi womba eto? He xolisise mune wa sivangelo.

Txo khata, Jehovha a hi ningile mkhululeko wo tisawulela. Ene a lava ti to hi ti mahela sisungo hipune. (Dheuteronome 30:19, 20; Joxuwa 24:15) Ngako hi txi maha sisungo asi si tsakisako Jehovha hi kombisa ti to ha mthemba ni ku hi lava ku kongomiswa ngu ngene. (Mavingwa 16:9) Kambe hi txi phaya so biha hi na elula so biha. (Vagalatiya 6:7) I di ti to Jehovha ngene a sawulako sikarato asi si hi humelelako, ina hi nawo mkhululeko wo tisawulela?

Txa wumbidi, Jehovha kha na ku hi vhikela ka “tiphango ta txitshuketi”. (Eklesiaste 9:11, Tradução do Novo Mundo) M’thu a nga welwa ngu phango ngu mhaka yo va a di ka wukhalo awu i singako wa wunene, mwendo ngu mbimo yi i singako ya yinene. Dikhambi dimwane Jesu, a wombawombile ngu 18 wa vathu ava va nga fa ngu mhaka yo welwa ngu nyumba. Ene a ti vekile ha kubasani ti to phango kha ya mahwa ngu Txizimu. (Luka 13:1-5) Ngu toneto kha ti pfali kuwomba ti to phango yi si se humelela Txizimu txa m’ziva awu a no fa.

Txa wuraru, mmwane ni mmwane wathu a fanete kusimama e thembeka ka Jehovha. Sathane a wombile ti to malanda a Jehovha ma mthumela ngu mhaka ya ku a ma ningako so maha. A tshumete a txi khene loko hi txi manana ni sikarato hi na leka kuthembeka ka Jehovha. (Jobe 1:9-11; 2:4; Mtuletelo 12:10) Se i di ti to Jehovha wa tsivela simwane sikarato, ti womba ti to Sathane a womba ditshuri.

Txa wumune, Jehovha kha na mhaka ni kuhuta ati ti no hi humelela mbimo yi yi tako. Ditshuri ti to Jehovha a txo ti lava a nga tiziva ati ti no hi mahekela mbimo yi yi tako. (Isaya 46:10) Kambe Bhiblia yi kombisa ti to kha ti mahi toneto. (Genesisi 18:20, 21; 22:12) Jehovha i lirando ni ku mbwa mnene, ngu toneto wa wu xonipha mkhululeko wathu wo maha sisungo.—Dheuteronome 32:4; 2 Vakorinto 3:17.

Kambe Paulo a ti la kuwomba txani loko a txi khene Txizimu “kha txi na kutumela ti to mi txi dukwa ngu si si ku txitimwi ka mtamo wanu”? Ene a si txhamuseli loko txikarato txi si se humelela, kambe ngu mbimo yi txi humelelako. * (Wona txhamuselo ya hahatshi.) Kambe hi txi themba Jehovha, ene a na hi vhuna ti to hi tsanisela ka sikarato. (Masalmu 55:22, NM) Ngu ku txani Paulo a di wombile toneto? Konkuwa he xolisise sivangelo simbidi.

Txivangelo txo khata ngu ti to sikarato si hi tshanganako naso si “tolovekile ka vathu”.  Aku hi hanyako ka mafu ya ma fumwako ngu Sathane, hi na manana ni sikarato. Kambe hi txi themba Jehovha hi na sikota kutsanisela, ni ku hi na simama hi thembeka. (1 Pedro 5:8, 9) A si se womba a ti ti ku ka 1 Vakorinto ndima  10, Paulo a wombawombile ngu simwane sa sikarato asi Vaisraeli va nga manana naso kheya txiwulani. (1 Vakorinto 10:6-11) Kambe ava va nga ti themba Jehovha va tsanisete, kasi Vaisraeli vamwane kha va engisa Jehovha. Vona i ti sindakamilayo ni ku va sa thembeka ka Jehovha.

Txa wumbidi ngu ti to “Txizimu txa thembeka”. Ti womba txani eto? Ka nzila yi Jehovha a nga ma khatalela ngu yona malanda akwe a kale, hi wona ti to wuthembeki wakwe wa vhuna “avale va mu randako ni kuxayisa milayo yakwe”. (Dheuteronome 7:9) Hi gonda ti to mbimo yotshe ene wa hetisisa sithembiso sakwe. (Joxuwa 23:14) Hi nga tsaniseka ti to 1) Jehovha kha na mbi tumelela ti to hi welwa ngu txiduko txi hi no txi tanda ku txi tsanisela, ni ku 2) ene a na hi “komba nzila yo huma” ka txona.

Jehovha wa “hi thavelela ka sotshe sixaniso sathu”

Jehovha a va kombisa ku txani “nzila yo huma” avale va thembekako kwakwe? Ngu ku va thavisela txikarato txonetxo. Kambe khumbula, Paulo ati khene Jehovha a na ku “komba nzila yo huma loko u txi tsanisela ka txona”. Ene wa hi komba nzila ngu ku hi tsanisa ti to hi kota kusimama hi thembeka kwakwe. Konkuwa he woneni ti to a ti mahisa ku txani toneto.

  • Jehovha wa “hi thavelela ka sotshe sixaniso sathu”. (2 Vakorinto 1:3, 4) Ene a nga pepisa mialakanyo, mbilu ni matipfelo athu ngu kuthumisa Bhiblia, moya wakwe wo sawuleka ni txithumi txo thembeka.—Matewu 24:45; Johane 14:16; Varoma 15:4.

  • Jehovha a nga hi kongomisa ngu moya wo sawuleka. (Johane 14:26) Moya wonewo wu nga hi vhuna ti to hi khumbula matshina a milayo aya ma ku mu ka Bhiblia ti to hi kota kumaha sisungo ngu wutxhari.

  • Jehovha a nga hi vhuna ngu kuthumisa tingelozi takwe.—Vahebheru 1:14.

  • Jehovha a nga hi vhuna ngu kuthumisa vanathu. Vona va nga hi tsanisa ngu mapswi ni ngu simaho.—Vakolosa 4:11.

Kambe hi gondile txani ka mapswi a Paulo aya ma ku ka 1 Vakorinto 10:13? Jehovha kha sawuli sikarato asi si fanelako ku hi humelela. Kambe hi nga tsaniseka ti to hi txi themba Jehovha, hi na sikota kutsanisela txikarato txihi ni txihi. Ha ti ziva ti to mbimo yotshe Jehovha a na hi komba nzila yo huma ti to hi simama hi thembeka kwakwe.

^ par. 7 Dipswi da Txigriki a di di nga hunduluxelwa va txi “txiduko” di tshumela di txhamusela “kudukwa” mwendo “txikarato”.